Toán lớp 9

Tổng hợp công thức diện tích hình tròn hình quạt tròn

Tổng hợp công thức diện tích hình tròn hình quạt tròn

Diện tích hình tròn hình quạt tròn là một chủ đề quan trọng trong chương...

Lý thuyết về cung chứa góc – Toán lớp 9

Lý thuyết về cung chứa góc – Toán lớp 9

Cung chứa góc là một phần của đường tròn được giới hạn bởi hai điểm...

Lý thuyết góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn – Toán lớp 9

Lý thuyết góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn – Toán lớp 9

Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn là một chủ đề quan trọng trong...

Lý thuyết độ dài đường tròn và cung tròn – Toán lớp 9

Lý thuyết độ dài đường tròn và cung tròn – Toán lớp 9

Độ dài đường tròn và cung tròn là một chủ đề quan trọng trong chương...

Lý thuyết về đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp – Toán lớp 9

Lý thuyết về đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp – Toán lớp 9

Đường tròn ngoại tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các tính...

Lý thuyết tứ giác nội tiếp – Toán lớp 9

Lý thuyết tứ giác nội tiếp – Toán lớp 9

Tứ giác nội tiếp là một chủ đề quan trọng trong chương trình toán học...

Lý thuyết góc có đỉnh ở bên trong đường tròn – Toán lớp 9

Lý thuyết góc có đỉnh ở bên trong đường tròn – Toán lớp 9

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn là một chủ đề quan trọng trong...

Lý thuyết góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung – Toán lớp 9

Lý thuyết góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung – Toán lớp 9

Trong chương Hình học 9, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là...

Lý thuyết góc nội tiếp – Toán lớp 9

Lý thuyết góc nội tiếp – Toán lớp 9

Góc nội tiếp là một chủ đề quan trọng trong chương Hình học 9. Việc...

Lý thuyết liên hệ giữa cung và dây – Toán lớp 9

Lý thuyết liên hệ giữa cung và dây – Toán lớp 9

Cung trong đường tròn là một phần của đường tròn được giới hạn bởi hai...