Lý thuyết góc có đỉnh ở bên trong đường tròn – Toán lớp 9

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn là một chủ đề quan trọng trong chương Hình học 9. Nắm vững kiến thức về góc này giúp học sinh giải quyết các bài toán liên quan một cách hiệu quả.

Định nghĩa góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn và hai cạnh của góc đều cắt đường tròn.

Điều kiện:

  • Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn.
  • Hai cạnh của góc đều cắt đường tròn.

Phân loại các dạng góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Có hai dạng góc có đỉnh ở bên trong đường tròn:

Góc nội tiếp:

Định nghĩa: Góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh của góc là hai dây cung của đường tròn.

Đặc điểm:

Đỉnh của góc nằm trên đường tròn.

Hai cạnh của góc là hai dây cung của đường tròn.

Số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn bởi hai cạnh của góc.

 Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung:

Định nghĩa: Góc có đỉnh là giao điểm của tia tiếp tuyến và dây cung, một cạnh là tia tiếp tuyến và cạnh còn lại là dây cung.

Đặc điểm:

Đỉnh của góc là giao điểm của tia tiếp tuyến và dây cung.

Một cạnh của góc là tia tiếp tuyến.

Cạnh còn lại của góc là dây cung.

Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn bởi dây cung.

Lưu ý:

  • Hai loại góc có đỉnh ở bên trong đường tròn có thể có chung một số đặc điểm, ví dụ như cùng chắn một cung.
  • Để phân biệt hai loại góc này, cần dựa vào vị trí của đỉnh góc và các cạnh của góc.

Kết luận:

Phân loại các dạng góc có đỉnh ở bên trong đường tròn giúp học sinh hiểu rõ hơn về các loại góc này và giải quyết các bài toán liên quan một cách hiệu quả.

góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Tính chất của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Tính chất của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bao gồm:

Giá trị góc: Góc này có giá trị bằng một nửa độ lớn của cung tương ứng trên đường tròn. Nói cách khác, giá trị của góc này là một nửa độ lớn của cung mà nó bao phủ.

Góc tương đồng: Hai góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, tạo bởi cùng một đoạn thẳng hoặc dây cung và tia tiếp tuyến trên đường tròn, có giá trị góc bằng nhau. Điều này là kết quả của tính chất góc nội tiếp.

Góc bù: Hai góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, nằm ở hai phần bên trong và ngoài đường tròn, khiến cho tổng giá trị của chúng là \(180^\circ\). Điều này được gọi là tính chất góc bù.

Góc nội tiếp: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn là một loại góc nội tiếp, và giá trị của góc này là một nửa giá trị góc tương ứng với cung mà nó bao phủ. Đây là một tính chất quan trọng trong hình học hình tròn và được sử dụng trong nhiều bài toán và ứng dụng.

 *Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì bằng nhau.

*Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (góc nội tiếp tâm O) là góc vuông.

Các dạng bài tập liên quan và phương pháp giải

Ví dụ 1: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B trên đường tròn. Tính số đo góc AOB, biết AB là dây cung của đường tròn và cung \(\stackrel{\frown}{AmB}\) = \(120^\circ\).

Giải:

Cung \(\stackrel{\frown}{AmB}\) là cung bị chắn bởi dây cung \(\stackrel{\frown}{AB}\).

Do đó,

\(∠AOB = \frac{1}{2} \stackrel{\frown}{AmB} = \frac{1}{2} \cdot 120^\circ = 60^\circ\)

Ví dụ 2: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B trên đường tròn. Chứng minh rằng OA và OB vuông góc với AB nếu AB đi qua O.

Giải:

Nếu AB đi qua O, thì \(\angle AOB\) là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn.

Do đó, \(\angle AOB\)=\(90^\circ\).

Suy ra, OA và OB vuông góc với AB.

Qua bài viết này, hy vọng các bạn đã nắm vững kiến thức về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Việc áp dụng kiến thức này vào giải bài tập sẽ giúp các bạn nâng cao khả năng tư duy logic và rèn luyện kỹ năng giải toán.