Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Giới thiệu

Toanhoc.edu.vn là trang web cung cấp các bài giảng, bài tập và tài liệu học tập về môn Toán cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trang web được vận hành bởi Toanhoc.edu.vn

Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng trang web Toanhoc.edu.vn, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:

  • Bạn chỉ sử dụng trang web Toanhoc.edu.vn cho mục đích học tập.
  • Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc bán bất kỳ tài liệu nào trên trang web Toanhoc.edu.vn.
  • Bạn không được sử dụng trang web Toanhoc.edu.vn cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc trái đạo đức.
  • Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của mình trên trang web Toanhoc.edu.vn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web Toanhoc.edu.vn, bao gồm bài giảng, bài tập, tài liệu học tập, hình ảnh, video, v.v., được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân phối, truyền tải, sửa đổi, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của 

Sử dụng hợp lý

Bạn được phép sử dụng nội dung trên trang web Toanhoc.edu.vn cho mục đích học tập phi thương mại. Bạn có thể tải xuống và in ấn nội dung cho mục đích cá nhân, nhưng bạn không được phép bán hoặc phân phối nội dung cho người khác.

Tạo tài khoản

Để sử dụng một số tính năng trên trang web Toanhoc.edu.vn, bạn cần tạo tài khoản. Khi tạo tài khoản, bạn cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ với bất kỳ ai.

Hành vi bị cấm

Bạn không được phép thực hiện các hành vi sau đây trên trang web Toanhoc.edu.vn:

  • Tải lên hoặc chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền hoặc luật sở hữu trí tuệ của người khác.
  • Tải lên hoặc chia sẻ nội dung khiêu dâm, bạo lực, hoặc xúc phạm.
  • Spam hoặc quấy rối người dùng khác.
  • Sử dụng trang web cho mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức.

Thay đổi Điều khoản và điều kiện

Toanhoc.edu.vn có thể thay đổi Điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web hoặc bằng cách gửi email cho bạn.

Chấp thuận Điều khoản và điều kiện

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Toanhoc.edu.vn, bạn đồng ý với các Điều khoản và điều kiện này.