Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân là một kỹ năng toán học cơ bản cần thiết cho học sinh. Kỹ năng này giúp học sinh giải quyết các bài toán liên quan đến đo lường, tính toán, so sánh các đại lượng có giá trị diện tích dưới dạng số thập phân. Bài viết này sẽ hướng dẫn học sinh cách viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân một cách chính xác và hiệu quả.

Lý thuyết 

 Đơn vị đo diện tích:

Các đơn vị đo diện tích thông dụng: mét vuông (m²), đề-ca-mét vuông (dam²), héc-ta (ha), ki-lô-mét vuông (km²).

Mối liên hệ giữa các đơn vị đo diện tích:

1ha = 100dam² = 10000m²

1km² = 100ha = 10000dam² = 1000000m²

Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân:

Bước 1: Viết số đo diện tích dưới dạng hỗn số với đơn vị là ha.

Bước 2: Chuyển phần phân số sang đơn vị m².

Bước 3: Viết kết quả dưới dạng số thập phân.

 Ví dụ:

3ha 562m² = 3ha + 562m² = 3ha + \(\frac{562}{10000}\) ha = 3,0562ha

12dam² 8m² = 12dam² + 8m² = 12dam² + \(\frac{8}{100}\) dam² = 12,08dam²

135m² = \(\frac{135}{10000}\) ha = 0,0135ha

Lưu ý:

Khi viết số thập phân, cần chú ý đến vị trí của dấu phẩy.

Có thể viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân với các đơn vị khác như dam², m².

Cách viết 

Để viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân, ta thực hiện như sau:

Phần nguyên: Viết các chữ số của phần nguyên từ trái sang phải, tương tự như cách viết số nguyên thông thường.

Dấu chấm thập phân: Sử dụng dấu chấm thập phân để phân tách phần nguyên và phần thập phân của số.

Phần thập phân: Viết các chữ số của phần thập phân từ phải sang trái.

Đơn vị đo lường: Ghi đơn vị đo lường (như mét vuông, centimét vuông, milimét vuông, foot vuông, inch vuông, hecta, acre, etc.) sau phần thập phân để chỉ rõ đơn vị của số đo diện tích.

Ví dụ:

  • Diện tích 50 mét vuông được viết dưới dạng số thập phân là 50.0 m² hoặc 50.00 m² (nếu cần độ chính xác cao hơn).
  • Diện tích 1.234 hecta được viết dưới dạng số thập phân là 1.234 ha.
  • Diện tích 0.75 acre được viết dưới dạng số thập phân là 0.75 ac.

Việc viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân giúp biểu diễn và xử lý dữ liệu về diện tích một cách chính xác và dễ dàng.

Bài tập

Viết các số đo diện tích sau dưới dạng số thập phân:

a) 5ha 246m²

b) 12dam² 8m²

c) 135m²

d) 562m²

e) 56dam² 7m²

f) 8m²

Lời giải:

a) 5ha 246m² = 5ha + 246m² = 5ha + \(\frac{246}{10000}\) ha = 5,246ha

b) 12dam² 8m² = 12dam² + 8m² = 12dam² + \(\frac{8}{100}\) dam² = 12,08dam²

c) 135m² = \(\frac{135}{10000}\) ha = 0,0135ha

d) 562m² = \(\frac{562}{10000}\) ha = 0,0562ha

e) 56dam² 7m² = 56dam² + 7m² = 56dam² + \(\frac{7}{100}\) dam² = 56,07dam²

f) 8m² = \(\frac{8}{100}\) dam² = 0,08dam²

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15,4m, chiều rộng 8,7m. Tính chu vi và diện tích khu vườn đó.

Lời giải:

Chu vi khu vườn là:

(15,4m + 8,7m) x 2 = 48,2m

Diện tích khu vườn là:

15,4m x 8,7m = 134,58m²

Một ô tô đi trong 3 giờ, quãng đường đi được trong giờ đầu tiên là 45,5km, quãng đường đi được trong giờ thứ hai là 48,7km, quãng đường đi được trong giờ thứ ba là 51,3km. Trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Tổng quãng đường ô tô đi được trong 3 giờ là:

45,5km + 48,7km + 51,3km = 145,5km

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được:

145,5km : 3 = 48,5km

Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,8m và chiều cao 1,5m. Bể nước hiện đang chứa 3600 lít nước. Hỏi bể nước đầy thì chứa được bao nhiêu lít nước?

Lời giải:

Thể tích bể nước là:

2,5m x 1,8m x 1,5m = 6,75m³

1m³ bằng 1000 lít, do vậy thể tích bể nước (tính bằng lít) là:

6,75m³ x 1000 lít/m³ = 6750 lít

Bể nước đầy thì chứa được:

6750 lít – 3600 lít = 3150 lít

Một cửa hàng bán được 2 tấn 54kg gạo trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai bán được 1 tấn 87kg gạo, ngày thứ ba bán được 1 tấn 345kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải:

Tổng số ki-lô-gam gạo cửa hàng bán được trong 3 ngày là:

2 tấn 54kg + 1 tấn 87kg + 1 tấn 345kg = 5 tấn 286kg

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được:

5 tấn 286kg : 3 = 1 tấn 762kg

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân là kỹ năng toán học quan trọng và thiết thực. Bài viết này đã cung cấp cho học sinh các phương pháp viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.