Tổng hợp công thức tính thể tích khối trụ đầy đủ

Thể tích khối trụ là một khái niệm quan trọng trong chương trình Toán lớp 9 khi học về khối trụ. Hiểu rõ khái niệm này sẽ giúp học sinh giải quyết các bài toán liên quan đến khối trụ một cách chính xác và hiệu quả.

Khái niệm hình trụ và khối trụ

Hình trụ là hình được sinh ra bởi một đường thẳng (gọi là đường sinh) quay quanh một trục cố định.

Khối trụ là phần không gian được giới hạn bởi hình trụ và hai mặt đáy.

khối trụ

Các phần tử của khối trụ

Đường sinh: Là đường thẳng tạo thành hình trụ khi quay quanh trục.

Mặt trụ: Là mặt cong được tạo thành bởi đường sinh khi quay quanh trục.

Đáy: Là hai hình tròn bằng nhau, nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với trục.

Chiều cao: Là khoảng cách giữa hai mặt đáy.

Bán kính đáy: Là bán kính của hình tròn đáy.

Tổng hợp công thức thể tích khối trụ

Công thức cơ bản

V = πr²h

Trong đó:

V là thể tích khối trụ.

π là hằng số Pi, xấp xỉ 3,14.

r là bán kính đáy của khối trụ.

h là chiều cao của khối trụ.

Công thức tính thể tích khi biết diện tích đáy (S)

V = Sh

Trong đó:

V là thể tích khối trụ.

S là diện tích đáy của khối trụ.

h là chiều cao của khối trụ.

Công thức tính thể tích khi biết đường sinh (l)

V = πrl

Trong đó:

V là thể tích khối trụ.

π là hằng số Pi, xấp xỉ 3,14.

r là bán kính đáy của khối trụ.

l là đường sinh của khối trụ.

Lưu ý:

Các công thức trên đều áp dụng cho cả khối trụ tròn xoay và khối trụ cụt.

Đơn vị của thể tích là cm³, dm³, m³, …

Ví dụ:

Một khối trụ có bán kính đáy là 5cm và chiều cao là 12cm. Tính thể tích của khối trụ.

Lời giải:

V = πr²h = 3,14 * 5² * 12 = 942 cm³

Vậy, thể tích của khối trụ là 942 cm³.

Bài tập về thể tích khối trụ có lời giải chi tiết

Bài 1: Một khối trụ có bán kính đáy là 5cm và chiều cao là 12cm. Tính thể tích của khối trụ.

Lời giải:

V = πr²h = 3,14 * 5² * 12 = 942 cm³

Vậy, thể tích của khối trụ là 942 cm³.

Bài 2: Một khối trụ có diện tích đáy là 25π cm² và chiều cao là 10cm. Tính thể tích của khối trụ.

Lời giải:

V = Sh = 25π * 10 = 250π cm³

Vậy, thể tích của khối trụ là 250π cm³.

Bài 3: Một khối trụ có đường sinh là 13cm và bán kính đáy là 5cm. Tính thể tích của khối trụ.

Lời giải:

Ta có: h² = l² – r² = 13² – 5² = 144

Vậy: h = √144 = 12 cm

V = πr²h = 3,14 * 5² * 12 = 942 cm³

Vậy, thể tích của khối trụ là 942 cm³.

Bài 4: Một khối trụ cụt có bán kính đáy lớn là 8cm, bán kính đáy nhỏ là 5cm và chiều cao là 6cm. Tính thể tích của khối trụ cụt.

Lời giải:

Thể tích của phần khối trụ ban đầu: V₁ = πR²h = 3,14 * 8² * 6 = 200,96 cm³

Thể tích của phần khối trụ bị cắt đi: V₂ = πr²h = 3,14 * 5² * 6 = 50,24 cm³

Thể tích của khối trụ cụt: V = V₁ – V₂ = 200,96 cm³ – 50,24 cm³ = 150,72 cm³

Vậy, thể tích của khối trụ cụt là 150,72 cm³.

Bài 5: Một khối trụ có bán kính đáy là 5cm và chiều cao là 10cm. Người ta đổ đầy nước vào bình. Tính thể tích nước trong bình.

Lời giải:

Thể tích nước trong bình chính là thể tích của khối trụ: V = πr²h = 3,14 * 5² * 10 = 785 cm³

Vậy, thể tích nước trong bình là 785 cm³.

Bài tập trắc nghiệm về khối trụ

Câu 1: Cho một khối trụ có bán kính đáy là 5cm và chiều cao là 10cm. Tính thể tích của khối trụ.

a. 250π cm³ 

b. 314π cm³ 

c. 785π cm³ 

d. 500π cm³

Câu 2: Cho một khối trụ có diện tích đáy là 25π cm² và chiều cao là 8cm. Tính thể tích của khối trụ.

a. 100π cm³ 

b. 150π cm³ 

c. 200π cm³ 

d. 250π cm³

Câu 3: Cho một khối trụ có bán kính đáy là 3cm và chiều cao là 4cm. Tính diện tích toàn phần của khối trụ.

a. 36π cm² 

b. 48π cm² 

c. 72π cm² 

d. 96π cm²

Câu 4: Cho một khối trụ có diện tích xung quanh là 120π cm² và chiều cao là 6cm. Tính bán kính đáy của khối trụ.

a. 3cm 

b. 4cm 

c. 5cm 

d. 6cm

Câu 5: Cho một khối trụ có bán kính đáy là 5cm và chiều cao là 10cm. Tính diện tích xung quanh của khối trụ.

a. 100π cm² 

b. 150π cm² 

d. c. 200π cm² 

250π cm²

Câu 6: Cho một khối trụ có diện tích toàn phần là 314π cm² và chiều cao là 5cm. Tính bán kính đáy của khối trụ.

a. 3cm 

b. 4cm 

c. 5cm 

d. 6cm

Câu 7: Một chiếc cốc có dạng hình trụ có bán kính đáy là 3cm và chiều cao là 9cm. Người ta đổ đầy nước vào cốc. Tính thể tích nước trong cốc.

a. 81π cm³ 

b. 108π cm³ 

c. 135π cm³ 

d. 162π cm³

Câu 8: Một cái phễu có dạng hình trụ có bán kính đáy lớn là 8cm, bán kính đáy nhỏ là 5cm và chiều cao là 6cm. Tính thể tích của phần khối trụ còn lại sau khi cắt đi một phần đỉnh.

a. 150π cm³ 

b. 200π cm³ 

d. c. 250π cm³ 

300π cm³

Câu 9: Cho một khối trụ có bán kính đáy là r và chiều cao là h. Tính thể tích của khối nón có cùng bán kính đáy và chiều cao với khối trụ.

a. V = (1/3)πr²h 

b. V = (2/3)πr²h 

c. V = (1/2)πr²h 

d. V = πr²h

Câu 10: Cho một khối trụ có bán kính đáy là r và chiều cao là h. Tính diện tích toàn phần của khối nón có cùng bán kính đáy và chiều cao với khối trụ.

a. S = 2πr²h 

b. S = 3πr²h 

c. S = 4πr²h 

d. S = 5πr²h

Đáp án:

C

A

B

C

A

B

C

A

A

B

Thể tích khối trụ là một kiến thức cơ bản mà học sinh cần nắm vững. Việc nắm vững kiến thức này sẽ giúp học sinh giải quyết các bài toán liên quan đến khối trụ một cách chính xác và hiệu quả.

Chúc bạn học tốt với toanhoc.edu.vn

Với niềm đam mê mãnh liệt đối với toán học, tôi luôn mong muốn truyền tải kiến thức và khơi gợi niềm yêu thích môn học này cho thế hệ trẻ. Tôi luôn tận tâm trong công việc giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả để giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và hứng thú. Với những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá và được cộng đồng khoa học đánh giá cao. Tôi là nguồn cảm hứng và tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh và sinh viên yêu thích toán học.