Lý thuyết giải toán bằng cách lập phương trình – Toán lớp 9

Giải toán bằng cách lập phương trình là một trong những kỹ thuật mạnh mẽ nhất, cho phép chúng ta tiếp cận và giải quyết các vấn đề toán học từ góc độ mới. Phương pháp này không chỉ giúp học sinh và sinh viên hiểu sâu sắc hơn về cấu trúc của bài toán mà còn phát triển kỹ năng tư duy logic và sáng tạo.

Bằng cách biến đổi thông tin và dữ liệu của bài toán thành các phương trình toán học, chúng ta có thể tìm ra lời giải một cách bài bản và chính xác, khám phá ra những giải pháp không chỉ đúng đắn mà còn độc đáo.

Định nghĩa giải toán bằng cách lập phương trình

Giải toán bằng cách lập phương trình là phương pháp sử dụng các phương trình toán học để mô tả các mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán, sau đó giải hệ phương trình để tìm ra giá trị của các đại lượng chưa biết.

Cách thực hiện:

Xác định đại lượng: Chọn những đại lượng quan trọng trong bài toán và đặt tên cho chúng.

Lập phương trình: Dựa vào dữ kiện bài toán, viết các phương trình biểu thị mối liên hệ giữa các đại lượng đã chọn.

Giải hệ phương trình: Sử dụng các phương pháp giải hệ phương trình như phương pháp thế, cộng đại số, đặt ẩn phụ,… để tìm giá trị của các đại lượng chưa biết.

Kiểm tra và kết luận: Kiểm tra xem nghiệm tìm được có thỏa mãn điều kiện bài toán hay không, sau đó đưa ra kết luận.

Ưu điểm:

 • Phương pháp giải toán bằng cách lập phương trình có tính logic, chặt chẽ và dễ hiểu.
 • Phương pháp này có thể áp dụng cho nhiều dạng bài toán khác nhau.

Nhược điểm:

 • Việc lập phương trình và giải hệ phương trình có thể gặp khó khăn với một số bài toán phức tạp.
 • Phương pháp này đòi hỏi học sinh phải có kiến thức về phương trình và hệ phương trình.

Phương pháp giải toán 

Xác định biến số

Biến số là đại lượng có thể thay đổi giá trị trong một bài toán. Biến số có thể là số, tập hợp, hàm số, hoặc bất kỳ đại lượng nào khác có thể thay đổi.

Để xác định biến số trong một bài toán, ta cần thực hiện các bước sau:

Xác định các đại lượng: Chọn những đại lượng quan trọng trong bài toán và liệt kê ra.

Phân loại đại lượng: Phân loại các đại lượng đã liệt kê thành hai loại:

Đại lượng cố định: Đại lượng có giá trị không thay đổi trong bài toán.

Đại lượng thay đổi: Đại lượng có giá trị thay đổi trong bài toán.

Xác định biến số: Các đại lượng thay đổi chính là biến số của bài toán.

Lập phương trình

Lập phương trình là bước quan trọng trong giải toán bằng cách lập phương trình. Để lập phương trình, ta cần thực hiện các bước sau:

Xác định biến số: Chọn những đại lượng quan trọng trong bài toán và đặt tên cho chúng.

Lập phương trình: Dựa vào dữ kiện bài toán, viết các phương trình biểu thị mối liên hệ giữa các đại lượng đã chọn.

Giải phương trình

Giải phương trình

Giải phương trình là bước quan trọng sau khi đã lập phương trình. Có nhiều phương pháp giải phương trình khác nhau, tùy thuộc vào từng dạng phương trình cụ thể.

Dưới đây là một số phương pháp giải phương trình phổ biến:

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử:

Phân tích đa thức hai vế của phương trình thành nhân tử.

Giải từng phương trình thu được sau khi phân tích.

Phương pháp sử dụng công thức nghiệm:

Sử dụng công thức nghiệm để tìm nghiệm của phương trình bậc hai.

 Phương pháp đồ thị:

Vẽ đồ thị của hai vế phương trình.

Tìm nghiệm của phương trình bằng cách tìm giao điểm của hai đồ thị.

Phương pháp máy tính:

Sử dụng máy tính để giải phương trình.

Kiểm tra và diễn giải kết quả

Kiểm tra và diễn giải kết quả

Kiểm tra kết quả:

Sau khi giải bài toán, cần kiểm tra xem kết quả tìm được có thỏa mãn điều kiện bài toán hay không.

Có thể sử dụng các phương pháp sau để kiểm tra kết quả:

 • Thay nghiệm tìm được vào các dữ kiện bài toán để xem có thỏa mãn hay không.
 • Sử dụng các phương pháp tính toán khác để kiểm tra kết quả.

Diễn giải kết quả:

Sau khi kiểm tra kết quả, cần diễn giải kết quả một cách rõ ràng, súc tích.

Diễn giải kết quả cần bao gồm:

 • Giá trị của các đại lượng cần tìm.
 • Đơn vị của các đại lượng.
 • Ý nghĩa của kết quả đối với bài toán.

Các dạng bài tập liên quan

Cho Hai số tỉ lệ với nhau theo tỉ lệ 3:4. Biết tổng của hai số là 45. Tìm hai số đó.

Giải:

 • Gọi hai số cần tìm là 3x và 4x.
 • Ta có hệ phương trình:
\(\begin{cases}
3x + 4x &= 45 \\
x &= 4/3y
\end{cases}\)

Giải hệ phương trình, ta tìm được:

x = 9 và y = 12

Vậy hai số cần tìm là 27 và 36.

Tóm lại, việc giải toán bằng cách lập phương trình là một kỹ năng quan trọng giúp chúng ta áp dụng lý thuyết toán học vào thực tế một cách hiệu quả. Bằng cách chuyển đổi thông tin từ dạng từ ngữ sang dạng toán học, chúng ta có thể giải quyết các vấn đề phức tạp một cách hệ thống và logic.

Kỹ năng này không chỉ hữu ích trong học tập mà còn trong cuộc sống hàng ngày, giúp chúng ta phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.