Tổng hợp công thức tính diện tích hình tròn

Hình tròn là một đường cong phẳng, kín, được tạo bởi một điểm di chuyển cách một điểm cố định (gọi là tâm) một khoảng không đổi (gọi là bán kính). Chu vi hình tròn là độ dài đường bao quanh hình tròn. Chu vi hình tròn là một đại lượng quan trọng trong môn toán học và có nhiều ứng dụng trong thực tế.

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các công thức tính chu vi hình tròn và các bài tập áp dụng.

Hình tròn, đường tròn

Bán kính

– Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là bán kính của hình tròn.

– Tất cả các bán kính của hình tròn đều bằng nhau: OA = OB = OC

Đường kính

– Đoạn thẳng MN nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của hình tròn.

– Trong một hình tròn đường kính dài gấp hai lần bán kính.

Hình tròn, đường tròn

Chu vi hình tròn là gì?

Chu vi hình tròn là độ dài đường cong bao quanh hình tròn.

Công thức tính chu vi hình tròn:

 • C = d x π (trong đó C là chu vi, d là đường kính, π ≈ 3,14)
 • C = r x 2 x π (trong đó C là chu vi, r là bán kính, π ≈ 3,14)

Mối liên hệ giữa đường kính và bán kính:

 • Đường kính gấp đôi bán kính: d = 2r
 • Bán kính bằng một nửa đường kính: r = d/2

Chu vi hình tròn là gì?

Các tính chất của hình tròn

 • Đường kính chính là trường hợp đặc biệt của dây cung khi đi qua tâm của hình tròn
 • Đường kính là đoạn thẳng dài nhất nối từ 2 điểm nằm trên đường tròn, đường kính chia hình tròn thành 2 nửa bằng nhau
 • Đường kính có độ dài gấp đối bán kính
 • Các đường tròn bằng nhau sẽ có chu vi bằng nhau
 • Đường tròn có chu vi bằng nhau thì có bán kính và đường kính bằng nhau và ngược lại
 • Tỉ lệ của bán kính 2 hình tròn bằng đúng tỉ lệ giữa chu vi của 2 đường tròn đó
 • Góc tại tâm hình tròn có giá trị 360 độ
 • 2 tiếp tuyến của đường tròn được vẽ từ điểm bất kỳ ngoài hình tròn có độ dài bằng nhau
 • Các tiếp tuyến của đường tròn đều vuông góc với đoạn thẳng nối từ tâm đến điểm tiếp xúc của tiếp tuyến đó với đường tròn
 • Đường tròn là hình có trục đối xứng và tâm đối xứng

Bài tập chu vi hình tròn có lời giải

Bài 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d = 10 cm.

Lời giải:

C = π * d = 3,14 * 10 = 31,4 (cm)

Bài 2: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 6 cm.

Lời giải:

C = 2 * π * r = 2 * 3,14 * 6 = 37,68 (cm)

Bài 3: Một hình tròn có chu vi là 37,68 cm. Tính bán kính của hình tròn.

Lời giải:

C = 2 * π * r = 37,68

r = C / (2 * π) = 37,68 / (2 * 3,14) = 6 (cm)

Bài 4: Một bánh xe có đường kính 60 cm. Tính chu vi bánh xe.

Lời giải:

C = π * d = 3,14 * 60 = 188,4 (cm)

Bài 5: Một chiếc đồng hồ có bán kính 5 cm. Tính chu vi mặt đồng hồ.

Lời giải:

C = 2 * π * r = 2 * 3,14 * 5 = 31,4 (cm)

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về chu vi hình tròn. Chúc bạn học tốt với toanhoc.edu.vn