Lý thuyết Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối và Mét khối

Bạn đã bao giờ thắc mắc xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối và mét khối là gì? Chúng ta dùng các đơn vị đo thể tích này để làm gì? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó và hướng dẫn bạn cách sử dụng xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối và mét khối trong chương trình Toán lớp 5.

Xăng-ti-mét khối

Định nghĩa:

 • Xăng-ti-mét khối là đơn vị đo thể tích của một hình lập phương có cạnh dài 1cm.
 • Ký hiệu: \(\text{cm}^3\).

Ví dụ:

 • Thể tích của một viên gạch có kích thước 1cm x 1cm x 1cm là 1\(\text{cm}^3\).
 • Thể tích của một hộp sữa có kích thước 5cm x 3cm x 2cm là 30\(\text{cm}^3\).

Quan hệ:

 • 1dm3 = 1000\(\text{cm}^3\).
 • 1m3 = 1000\(\text{dm}^3\) = 1000000\(\text{cm}^3\).

Ứng dụng:

Xăng-ti-mét khối được sử dụng để đo thể tích của các vật thể nhỏ như:

 • Viên thuốc
 • Hạt đậu
 • Viên kim cương

Đề-xi-mét khối

Định nghĩa:

 • Đề-xi-mét khối là đơn vị đo thể tích của một hình lập phương có cạnh dài 1dm.
 • Ký hiệu: dm3.

Ví dụ:

 • Thể tích của một hộp nước có kích thước 1dm x 1dm x 1dm là 1\(\text{dm}^3\).
 • Thể tích của một bể cá có kích thước 5dm x 3dm x 2dm là 30\(\text{dm}^3\).

Quan hệ:

 • 1\(\text{dm}^3\) = 1000\(\text{cm}^3\).
 • 1\(\text{m}^3\) = 1000\(\text{dm}^3\) = 1000000\(\text{cm}^3\).

Ứng dụng:

Đề-xi-mét khối được sử dụng để đo thể tích của các vật thể có kích thước trung bình như:

 • Chai nước ngọt
 • Hộp sữa
 • Gạch xây nhà

Lưu ý:

 • Khi sử dụng đề-xi-mét khối để đo thể tích, cần chú ý đến độ chính xác của dụng cụ đo.
 • Cần chọn dụng cụ đo thể tích phù hợp với kích thước của vật thể cần đo.

Mét khối

Định nghĩa:

 • Mét khối là đơn vị đo thể tích của một hình lập phương có cạnh dài 1m.
 • Ký hiệu: \(\text{m}^3\).

Ví dụ:

 • Thể tích của một bể bơi có kích thước 10m x 5m x 2m là 100\(\text{m}^3\).
 • Thể tích của một căn phòng có kích thước 5m x 4m x 3m là 60\(\text{m}^3\).

Quan hệ:

1\(\text{m}^3\) = 1000\(\text{dm}^3\) = 1000000\(\text{cm}^3\).

Ứng dụng:

Mét khối được sử dụng để đo thể tích của các vật thể có kích thước lớn như:

 • Bể nước
 • Bể bơi
 • Căn phòng

Lưu ý:

 • Khi sử dụng mét khối để đo thể tích, cần chú ý đến độ chính xác của dụng cụ đo.
 • Cần chọn dụng cụ đo thể tích phù hợp với kích thước của vật thể cần đo.

Bảng chuyển đổi đơn vị

 

Đơn vị Ký hiệu Quy đổi
Xăng-ti-mét khối \(\text{cm}^3\) 1
Đề-xi-mét khối \(\text{dm}^3\) 100\(\text{cm}^3\)
Mét khối \(\text{m}^3\) 1000\(\text{dm}^3\)

Ví dụ:

Đổi 500\(\text{cm}^3\) sang \(\text{dm}^3\):

500\(\text{cm}^3\) = \(\frac{500}{100}\) = 5 \(\text{dm}^3\)

Đổi 2\(\text{m}^3\) sang \(\text{dm}^3\):

2\(\text{m}^3\)= 2 x 1000\(\text{dm}^3\) = 2000\(\text{dm}^3\)

Lưu ý:

 • Khi sử dụng bảng chuyển đổi đơn vị, cần chú ý đến độ chính xác của phép đổi.
 • Cần chọn đơn vị đo phù hợp với kích thước của vật thể cần đo.

Các dạng bài liên quan

Dạng 1: Chuyển đổi đơn vị đo thể tích

Ví dụ: Đổi 500\(\text{cm}^3\) sang \(\text{dm}^3\).

Lời giải:

500\(\text{m}^3\) = \(\frac{500}{100}\) = 5 \(\text{dm}^3\)

 • Đổi 2\(\text{m}^3\) sangc \(\text{dm}^3\).

Lời giải:

2\(\text{m}^3\) = 2 x 1000\(\text{dm}^3\) = 2000\(\text{dm}^3\)

Dạng 2: Tính thể tích của vật thể

Ví dụ:

Một bể nước có kích thước 5m x 4m x 3m. Tính thể tích của bể nước.

Lời giải:

Thể tích của bể nước là:

5m x 4m x 3m = 60\(\text{m}^3\)

Dạng 3: Giải bài toán liên quan đến thể tích

Ví dụ:

Một xe tải chở 2000 viên gạch, mỗi viên gạch có thể tích 200\(\text{cm}^3\). Hỏi thể tích của 2000 viên gạch là bao nhiêu?

Lời giải:

Thể tích của 2000 viên gạch là:

2000 x 200\(\text{cm}^3\) = 400000\(\text{cm}^3\)

Bài viết này đã hướng dẫn bạn cách sử dụng xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối và mét khối để đo thể tích của các vật thể trong chương trình Toán lớp 5. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể tự tin sử dụng các đơn vị đo thể tích này một cách chính xác và nhanh chóng.