Cách vẽ góc cho biết số đo hiệu quả cho học sinh lớp 6

Vẽ góc cho biết số đo là một kỹ năng cơ bản trong chương trình Toán học lớp 6. Nắm vững kỹ năng này giúp học sinh giải quyết các bài toán liên quan đến góc một cách hiệu quả.

Vẽ góc cho biết số đo

Vẽ góc cho biết số đo là vẽ hai tia chung gốc sao cho số đo của góc được tạo bởi hai tia đó bằng số đo cho trước.

Cách vẽ góc cho biết số đo

Cách 1: Dùng thước đo góc

Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc cần vẽ.

Bước 2: Kẻ tia đi qua vạch 0° của thước.

Bước 3: Kẻ tia đi qua vạch có số đo bằng số đo của góc cần vẽ.

Cách 2: Dùng compa và thước kẻ

Bước 1: Vẽ một tia bất kỳ.

Bước 2: Đặt compa sao cho một đầu kim compa trùng với đỉnh của tia đã vẽ, đầu kia của kim compa vạch một cung tròn.

Bước 3: Trên cung tròn, lấy một điểm bất kỳ.

Bước 4: Nối điểm đã lấy với đỉnh của tia đã vẽ để tạo thành góc cần vẽ.

Bước 5: Dùng thước đo góc để đo số đo của góc vừa vẽ.

Ví dụ:

Vẽ góc 30°:

Dùng thước đo góc, đặt tâm thước trùng với đỉnh của góc, kẻ hai tia đi qua vạch 0° và vạch 30°.

Dùng compa và thước kẻ, vẽ một tia bất kỳ, đặt compa sao cho một đầu kim compa trùng với đỉnh của tia, đầu kia vạch một cung tròn, lấy một điểm bất kỳ trên cung tròn, nối điểm đã lấy với đỉnh của tia để tạo thành góc, dùng thước đo góc để đo số đo của góc.

Lưu ý

Khi vẽ góc, cần chú ý vẽ hai tia chung gốc và số đo của góc phải bằng số đo cho trước.

Có thể sử dụng thước đo góc hoặc compa và thước kẻ để vẽ góc.

Bài tập về Vẽ góc cho biết số đo(có lời giải chi tiết)

Bài 1: Vẽ góc xOy có số đo 40°.

Lời giải:

Vẽ tia Ox.

Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0° của thước.

Kẻ tia Oy qua vạch 40° của thước.

Bài 2: Vẽ góc mAn có số đo 120°.

Lời giải:

Vẽ tia Am.

Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với gốc A của tia Am và tia Am đi qua vạch 0° của thước.

Kẻ tia An qua vạch 120° của thước.

Bài 3: Vẽ hai góc kề nhau xOy và yOz, biết ∠xOy = 60° và ∠yOz = 120°.

Lời giải:

Vẽ tia Ox.

Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0° của thước.

Kẻ tia Oy qua vạch 60° của thước.

Giữ nguyên thước đo góc, tiếp tục kẻ tia Oz qua vạch 180° (vạch 0°) của thước.

Bài 4: Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz, biết ∠xOy = 130°.

Lời giải:

Vẽ tia Ox.

Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0° của thước.

Kẻ tia Oy qua vạch 130° của thước.

Tia đối của tia Oy là tia Oz.

Bài 5: Cho tam giác ABC, biết ∠BAC = 60°, ∠ABC = 40°. Vẽ tia phân giác AD của góc BAC.

Lời giải:

Vẽ tia AB.

Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với đỉnh A của tia AB và tia AB đi qua vạch 0° của thước.

Kẻ tia AC qua vạch 60° của thước.

Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với đỉnh A của tia AB và tia AB đi qua vạch 0° của thước.

Kẻ tia AD qua vạch 30° (vạch 150°) của thước.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Vẽ góc xOy có số đo 70°.

Bài 2: Vẽ góc mAn có số đo 150°.

Bài 3: Vẽ hai góc kề nhau xOy và yOz, biết ∠xOy = 45° và ∠yOz = 105°.

Bài 4: Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz, biết ∠xOy = 115°.

Bài 5: Cho tam giác ABC, biết ∠BAC = 80°, ∠ABC = 50°. Vẽ tia phân giác AD của góc BAC.

Bài 6: Vẽ hai góc kề nhau xOy và yOz, biết ∠xOy = m° và ∠yOz = n°.

Bài 7: Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz, biết ∠xOy = m°.

Bài 8: Cho tam giác ABC, biết ∠BAC = m°, ∠ABC = n°. Vẽ tia phân giác AD của góc BAC.

Vẽ góc cho biết số đo là một kỹ năng cơ bản và quan trọng. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm vững cách vẽ góc một cách chính xác và hiệu quả.

Chúc bạn học tốt với toanhoc.edu.vn