Tổng hợp kiến thức bài : Quy tắc chuyển vế lớp 6

Khám phá quy tắc chuyển vế lớp 6 và cách áp dụng chúng trong ngữ pháp tiếng Việt. Tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của quy tắc chuyển vế và xem các ví dụ minh họa dễ hiểu cho học sinh lớp 6.

Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” đổi thành dấu “+”.

Ví dụ:

Nếu a = b thì a + c = b + c.

Nếu a + c = b + c thì a = b.

Nếu a = b thì b = a.

Nhận xét

Ta có thể chuyển vế để đưa các số hạng về cùng một vế, từ đó dễ dàng so sánh hoặc tính toán.

Quy tắc chuyển vế cũng áp dụng cho các bất đẳng thức

Ví dụ:

Nếu a > b thì a + c > b + c.

Nếu a + c > b + c thì a > b.

Cách giải bài tập 

  • Để giải bài tập liên quan đến quy tắc chuyển vế, ta cần thực hiện các bước sau:
  • Xác định đẳng thức.
  • Chuyển số hạng cần tìm sang vế kia của đẳng thức.
  • Đổi dấu số hạng vừa chuyển.
  • Thực hiện phép tính để tìm giá trị của số hạng cần tìm.
  • Quy tắc chuyển vế có thể áp dụng cho nhiều số hạng.

Ví dụ:

Nếu a + b + c = d thì a = d – b – c.

Nếu a – b – c = d thì a = d + b + c.

Quy tắc chuyển vế được sử dụng để giải các bài toán tìm x

Ví dụ:

Tìm x, biết: x + 5 = 10.

Lời giải:

Chuyển 5 từ vế phải sang vế trái, đổi dấu từ “+” thành “-“:

x = 10 – 5

Tính toán:

x = 5

Vậy x = 5.

Lưu ý:

Quy tắc chuyển vế chỉ áp dụng cho các đẳng thức.

Khi chuyển vế một số hạng, ta phải đổi dấu số hạng đó.

Các dạng bài tập về Quy tắc chuyển vế lớp 6

Dạng 1: Tìm số nguyên x, biết:

Phương pháp:

Chuyển các số hạng không chứa x sang vế trái.

Chuyển x sang vế phải.

Tính toán để tìm x.

Ví dụ:

Tìm x, biết: x + 5 = 10.

Lời giải:

Chuyển 5 từ vế phải sang vế trái, đổi dấu từ “+” thành “-“:

x = 10 – 5

Tính toán:

x = 5

Vậy x = 5.

Dạng 2: Giải bài toán bằng cách sử dụng quy tắc chuyển vế:

Phương pháp:

Lập biểu thức tính toán.

Chuyển vế để tìm giá trị cần tính.

Ví dụ:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 12m. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải:

Diện tích mảnh vườn là:

S = dài x rộng = 20 x 12 = 240 (m2)

Vậy diện tích mảnh vườn là 240m2.

Dạng 3: So sánh hai số nguyên:

Phương pháp:

Chuyển vế để đưa hai số cần so sánh về cùng một vế.

So sánh hai số nguyên.

Ví dụ:

So sánh 5 + 2 và 8.

Lời giải:

Chuyển 2 từ vế phải sang vế trái, đổi dấu từ “+” thành “-“:

5 = 8 – 2

So sánh:

5 > 6

Vậy 5 + 2 > 8.

Bài tập có lời giải chi tiết về Quy tắc chuyển vế 

Bài 1: Tìm x, biết:

a) x + 5 = 10

b) x – 4 = 2

c) x + 2 – 5 = 3

Lời giải:

a) x + 5 = 10

Chuyển 5 từ vế phải sang vế trái, đổi dấu từ “+” thành “-“:

x = 10 – 5

Tính toán:

x = 5

Vậy x = 5.

b) x – 4 = 2

Chuyển -4 từ vế phải sang vế trái, đổi dấu từ “-” thành “+”:

x = 2 + 4

Tính toán:

x = 6

Vậy x = 6.

c) x + 2 – 5 = 3

Chuyển 2 và -5 sang vế trái, đổi dấu từ “+” và “-” thành “-“:

x = 3 – 2 + 5

Tính toán:

x = 6

Vậy x = 6.

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 12m. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải:

Diện tích mảnh vườn là:

S = dài x rộng = 20 x 12 = 240 (m2)

Vậy diện tích mảnh vườn là 240m2.

Dạng 3: So sánh hai số nguyên:

Bài 3: So sánh:

a) 5 + 2 và 8

b) -10 + 5 và -3

c) 7 – 2 và 5

Lời giải:

a) 5 + 2 và 8

Chuyển 2 từ vế phải sang vế trái, đổi dấu từ “+” thành “-“:

5 = 8 – 2

So sánh:

5 < 6

Vậy 5 + 2 < 8.

b) -10 + 5 và -3

Chuyển 5 từ vế phải sang vế trái, đổi dấu từ “+” thành “-“:

-10 = -3 – 5

So sánh:

-10 > -8

Vậy -10 + 5 > -3.

c) 7 – 2 và 5

Chuyển -2 từ vế phải sang vế trái, đổi dấu từ “-” thành “+”:

7 = 5 + 2

So sánh:

7 > 5

Vậy 7 – 2 > 5.

Lưu ý:

Nắm vững các dạng bài tập và phương pháp giải giúp học sinh giải quyết hiệu quả các bài toán liên quan đến quy tắc chuyển vế.

Cần chú ý đến dấu của các số hạng khi chuyển vế.

Luyện tập thường xuyên để nâng cao khả năng giải toán.

Luyện tập

Bài 1: Tìm số nguyên x, biết:

x + 4 = 9

x – 5 = 3

x + 3 – 6 = 2

Bài 2: Giải bài toán bằng cách sử dụng quy tắc chuyển vế:

Một cửa hàng có 150kg gạo. Buổi sáng, cửa hàng bán được 45kg gạo. Buổi chiều, cửa hàng bán được 30kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 15m. Người ta làm lối đi rộng 2m xung quanh mảnh vườn. Tính diện tích phần đất còn lại để trồng trọt.

Bài 3: So sánh hai số nguyên:

8 + 3 và 12

-12 + 5 và -4

7 – 3 và 4

Bắt đầu học và áp dụng quy tắc chuyển vế lớp 6 ngay hôm nay để cải thiện kỹ năng viết và hiểu ngữ pháp của bạn. Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ và trở thành một chuyên gia trong việc sử dụng quy tắc này trong văn phạm hàng ngày của bạn.

Chúc bạn học tốt với toanhoc.edu.vn

Với niềm đam mê mãnh liệt đối với toán học, tôi luôn mong muốn truyền tải kiến thức và khơi gợi niềm yêu thích môn học này cho thế hệ trẻ. Tôi luôn tận tâm trong công việc giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả để giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và hứng thú. Với những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá và được cộng đồng khoa học đánh giá cao. Tôi là nguồn cảm hứng và tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh và sinh viên yêu thích toán học.