Lý thuyết phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên? Bạn không biết cách đặt tính và thực hiện phép chia sao cho chính xác? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên một cách chi tiết và dễ hiểu.

Khái niệm 

Phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên là phép tính toán trong đó một số có phần thập phân được chia cho một số không có phần thập phân (tức là một số tự nhiên). Quy trình chia này tương tự như phép chia số nguyên, nhưng cần xử lý cẩn thận để đảm bảo tính chính xác của phần thập phân.

Dưới đây là quy trình cơ bản để thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên:

Chuẩn bị phép chia: Xác định số thập phân (số bị chia) và số tự nhiên dùng để chia (số chia).

Thực hiện phép chia: Thực hiện phép chia như bình thường với phần nguyên của số thập phân.

Xử lý phần thập phân: Nếu số thập phân không chia hết cho số tự nhiên, hãy thêm số 0 vào phần thập phân của số thập phân để tiếp tục quá trình chia.

Xác định phần nguyên và phần thập phân của kết quả: Ghi lại phần nguyên và phần thập phân của kết quả. Phần nguyên sẽ là kết quả của phép chia số nguyên, và phần thập phân sẽ là kết quả của phép chia phần thập phân.

Kiểm tra và rút gọn kết quả: Kiểm tra xem phần thập phân có chia hết hay không. Nếu không, hãy tiếp tục quá trình chia cho đến khi đạt được độ chính xác mong muốn. Rút gọn kết quả nếu cần.

Kết hợp phần nguyên và phần thập phân: Kết hợp phần nguyên và phần thập phân để thu được kết quả cuối cùng của phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

Ví dụ:

Cho phép chia 3.75 cho 2:

Phần nguyên: 3 ÷ 2 = 1

Phần thập phân: 0.75 ÷ 2 = 0.375

Kết quả cuối cùng: 3.75 ÷ 2 = 1.875

Như vậy, kết quả của phép chia 3.75 cho 2 là 1.875.

Tính chất

Có một số tính chất quan trọng của phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên:

Tính chia hết: Nếu một số thập phân chia hết cho một số tự nhiên, kết quả của phép chia sẽ là một số thập phân mà phần thập phân của nó là 0.

Tính không chia hết: Nếu một số thập phân không chia hết cho một số tự nhiên, kết quả của phép chia sẽ là một số thập phân với phần thập phân khác 0.

Tính chính xác của phần thập phân: Phần thập phân của kết quả phép chia sẽ chính xác đến số chữ số thập phân mong muốn hoặc cho đến khi sự chính xác đạt được.

Tính không đổi của phép chia: Phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên sẽ cho kết quả không thay đổi dù bạn thực hiện chia ở bất kỳ vị trí nào sau dấu thập phân của số thập phân.

Tính phân phối: Phép chia có tính phân phối đối với phép cộng. Nghĩa là nếu ta chia tổng của hai số thập phân cho một số tự nhiên, thì kết quả sẽ bằng tổng của phép chia của hai số thập phân đó với số tự nhiên.

Tính kết hợp: Phép chia có tính kết hợp, có nghĩa là kết quả của ba số khi chia lần lượt hoặc khi chia trộn giữa hai số trước đó sẽ không thay đổi.

Những tính chất trên giúp chúng ta hiểu và sử dụng phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên một cách hiệu quả trong các bài toán thực tế.

Quy tắc 

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên, ta làm như sau:

Đặt tính:

 • Viết số bị chia và số chia vào hai dòng, sao cho các chữ số ở phần thập phân thẳng hàng nhau.
 • Đặt dấu phẩy vào thương ngay sau dấu phẩy của số bị chia.

Thực hiện phép chia:

 • Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia như chia hai số tự nhiên.
 • Hạ từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Tiếp tục chia như chia một số tự nhiên cho số chia cho đến khi hết chữ số ở phần thập phân của số bị chia hoặc cho đến khi đạt được độ chính xác mong muốn.

Xử lý kết quả:

 • Nếu thương có phần thập phân, ta có thể làm tròn thương đến một số chữ số thập phân nhất định.

Ví dụ:

24,5 : 5 = ?

Đặt tính:

24,5

5

——-

4,9

Thực hiện phép chia:

 • Chia 24 cho 5 được 4, viết 4 vào thương.
 • Hạ 5 xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Chia 45 cho 5 được 9, viết 9 vào thương.

Vậy 24,5 : 5 = 4,9.

5,2 : 4 = ?

Đặt tính:

5,20

4

——-

1,30

Thực hiện phép chia:

 • Chia 52 cho 4 được 13, viết 1 vào thương.
 • Hạ 0 xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Chia 130 cho 4 được 32,5, viết 32 vào thương.

Vậy 5,2 : 4 = 1,3.

Quy tắc:

 • Quy tắc 1: Khi chia phần nguyên của số bị chia cho số chia, ta thực hiện phép chia như chia hai số tự nhiên.
 • Quy tắc 2: Sau khi chia phần nguyên, ta hạ từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Quy tắc 3: Tiếp tục chia như chia một số tự nhiên cho số chia cho đến khi hết chữ số ở phần thập phân của số bị chia hoặc cho đến khi đạt được độ chính xác mong muốn.
 • Quy tắc 4: Nếu thương có phần thập phân, ta có thể làm tròn thương đến một số chữ số thập phân nhất định.

Lưu ý:

 • Khi chia một số thập phân cho một số tự nhiên, ta có thể đặt tính theo cách “dấu phẩy thẳng hàng”.
 • Khi thương có nhiều chữ số thập phân, ta có thể làm tròn thương đến một số chữ số thập phân nhất định.

Các dạng bài tập liên quan

Dạng 1: Chia một số thập phân có cùng số chữ số ở phần thập phân cho một số tự nhiên

Ví dụ:

Tính: 45,8 : 12,7

Giải:

Đặt tính:

45,8

12,7

——-

3,6

Thực hiện phép chia:

 • Chia 45 cho 12 được 3, viết 3 vào thương.
 • Hạ 8 xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Chia 38 cho 12 được 3, viết 3 vào thương.
 • Hạ 0 xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Chia 30 cho 12 được 2, viết 2 vào thương.

Vậy 45,8 : 12,7 = 3,6.

Dạng 2: Chia một số thập phân có khác nhau số chữ số ở phần thập phân cho một số tự nhiên

Ví dụ:

Tính: 5,2 : 3,85

Giải:

Đặt tính:

5,20

3,85

——-

1,35

Thực hiện phép chia:

 • Chia 52 cho 38 được 1, viết 1 vào thương.
 • Hạ 0 xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Chia 130 cho 38 được 3, viết 3 vào thương.
 • Hạ 0 xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Chia 130 cho 38 được 3, viết 3 vào thương.

Vậy 5,2 : 3,85 = 1,35.

Dạng 3: Tính toán nhanh

Ví dụ:

Tính: 8,5 : 2,7 : 1,8

Giải:

Ta có:

8,5 : 2,7 : 1,8 = (8,5 : 1,8) : 2,7

= 4,72 : 2,7

= 1,75

Dạng 4: Bài toán ứng dụng

Ví dụ:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15,8m, chiều rộng 8,5m. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Giải:

Diện tích mảnh vườn là:

15,8 : 8,5 = 1,86 (\(m^{2}\))

Đáp số: 1,86\(m^{2}\)

Bài viết này đã hướng dẫn bạn cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên một cách chi tiết và dễ hiểu. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể tự tin thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên một cách chính xác.