Lý thuyết hình thang cân – Toán lớp 8

Hình thang cân là một tứ giác có hai cạnh đối song song và hai góc kề một đáy bằng nhau. Hình thang cân có nhiều tính chất đặc biệt, ví dụ như hai đường chéo bằng nhau, hai cạnh bên bằng nhau, đường trung bình bằng nửa tổng hai đáy.Bài toán hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về các tính chất và cách giải các bài toán liên quan đến hình thang cân.

Định nghĩa hình thang cân

Hình thang cân là một loại hình thang đặc biệt, nơi có một cặp cạnh đối song song (được gọi là cạnh đáy) và hai cạnh bên không song song nhưng có độ dài bằng nhau. Điều này tạo ra một hình dáng đối xứng qua một đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy. Hình thang cân được đặc trưng bởi một số tính chất riêng biệt như sau:

Do tính chất đối xứng và cân bằng của mình, hình thang cân thường xuất hiện trong nhiều thiết kế kiến trúc và nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp hài hòa và cân đối.

Tính chất hình thang cân

Hình thang là một loại hình tứ giác với ít nhất một cặp cạnh đối song song. Tính chất của hình thang bao gồm những điểm chính sau đây:

Cạnh đáy: Hình thang có ít nhất một cặp cạnh đối song song, được gọi là cạnh đáy. Trong trường hợp cả hai cặp cạnh đối đều song song, hình thang trở thành một hình bình hành.

Cạnh bên: Hai cạnh không song song của hình thang được gọi là cạnh bên.

Góc: Trong hình thang, các góc ở cùng một phía của một cạnh bên không nhất thiết phải bằng nhau, trừ khi đó là hình thang cân.

Đường chéo: Đường chéo của hình thang nối hai đỉnh đối diện và không nhất thiết phải bằng nhau hoặc vuông góc.

Đường trung bình: Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm của hai cạnh bên. Đặc tính quan trọng của đường trung bình là nó song song với hai cạnh đáy và có độ dài bằng nửa tổng độ dài của hai cạnh đáy.

Diện tích: Diện tích của hình thang có thể được tính bằng công thức :\(\frac{1}{2}(a+b)h\), trong đó ab là độ dài của hai cạnh đáy, và là chiều cao của hình thang (khoảng cách vuông góc giữa hai cạnh đáy).

Tính chất riêng của hình thang cân:

  • Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.
  • Các góc kề một cạnh đáy của hình thang cân là bằng nhau.
  • Đường chéo của hình thang cân bằng nhau và chia nhau làm đôi tại điểm chúng cắt nhau.

Hình thang là một hình học cơ bản nhưng linh hoạt, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, kỹ thuật và thiết kế đồ họa.

hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

Để nhận biết một hình thang cân, bạn có thể dựa vào các dấu hiệu sau đây:

Cạnh bên có độ dài bằng nhau: Nếu hai cạnh bên của hình thang có độ dài bằng nhau, đó là hình thang cân.

Góc kề cạnh đáy bằng nhau: Hình thang cân có các góc kề mỗi cạnh đáy bằng nhau. Nếu hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau, và tương tự với cạnh đáy còn lại, thì đó là hình thang cân.

Đường chéo bằng nhau: Nếu hai đường chéo của hình thang bằng nhau về độ dài, hình thang đó là hình thang cân. Điều này khác với hình thang thường, nơi đường chéo có thể không bằng nhau.

Tính đối xứng: Hình thang cân có một trục đối xứng đi qua trung điểm của cả hai đáy. Nếu bạn có thể vẽ một đường thẳng qua hình thang và tạo ra sự phản chiếu đối xứng giữa hai phần của hình thang, thì đó có thể là hình thang cân.

Những dấu hiệu này không chỉ giúp nhận biết hình thang cân mà còn hữu ích trong việc giải các bài toán hình học liên quan. Khi xác định một hình thang là hình thang cân, bạn có thể áp dụng các tính chất và định lý đặc trưng cho hình thang cân để giải quyết bài toán.

Các dạng bài tập về chứng minh hình thang cân

Ví dụ 1:

Giả sử ABCD là hình thang có AB // CD và A=D

Ta có   A+C =\(180^\circ\) (hai góc kề bù)

và ∠D +B =\(180^\circ\) (hai góc kề bù)

Mà ∠A=D nên ∠C=B

Vậy ABCD là hình thang cân.

Ví dụ 2:

Giả sử ABCD là hình thang có AB // CD và AC = BD.

Kẻ đường trung bình MN của hình thang ABCD.

Ta có: MN // AB // CD (tính chất đường trung bình)

Tứ giác AMCN và BDMN là hình bình hành (hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)

Do đó: AN = CM và BN = DM

Xét hai tam giác ACD và BCD, ta có:

  • AC = BD (gt)
  • CD = CD (cạnh chung)
  • AN = CM và BN = DM (cmt)

Vậy ACD=△BCD (c.g.c)

ACD=BCD

Do đó, ABCD là hình thang cân.

Ví dụ 3:

Giả sử ABCD là hình thang nội tiếp đường tròn (O).

Ta có: ∠A+D =\(180^\circ\)(hai góc nội tiếp cùng chắn cung AD)

và ∠C+B =\(180^\circ\) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BC)

Mà ∠A=C (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC)

Do đó, ∠D=∠B

Vậy ABCD là hình thang cân.

Tóm lại, hình thang cân là một tứ giác đặc biệt với nhiều tính chất và ứng dụng quan trọng trong thực tế. Hiểu rõ về hình thang cân sẽ giúp bạn giải quyết các bài toán liên quan một cách hiệu quả và có thể áp dụng kiến thức vào các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.