Dựng hình thang bằng thước và Compa

Dựng hình thang bằng thước và compa là một kỹ năng cơ bản trong môn Toán học. Kỹ năng này giúp học sinh có thể dựng được các hình thang với các kích thước khác nhau một cách chính xác. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách dựng hình thang bằng thước và compa một cách chi tiết và dễ hiểu.

Dưới đây là các bước dựng hình thang bằng thước và compa:

Dựng hai đường thẳng song song:

 • Vẽ một đường thẳng bất kỳ.
 • Lấy một điểm bất kỳ trên đường thẳng đó.
 • Dùng compa vẽ một đường tròn với tâm là điểm đã chọn và bán kính bất kỳ.
 • Vẽ một đường thẳng đi qua điểm đã chọn và song song với tiếp tuyến của đường tròn tại điểm đó.

Dựng hai cạnh bên:

 • Chọn hai điểm trên hai đường thẳng song song đã dựng được.
 • Nối hai điểm đó bằng một đường thẳng.

dựng hình thang bằng thước và compa

Dựng hai đáy:

 • Chọn hai điểm trên hai cạnh bên đã dựng được.
 • Nối hai điểm đó bằng một đường thẳng.

Lưu ý:

 • Có thể chọn vị trí các điểm và độ dài các cạnh tùy ý.
 • Hai đường thẳng song song phải cách nhau một khoảng đủ lớn để có thể dựng được hai cạnh bên và hai đáy.

Ví dụ:

Dựng hình thang ABCD có AB // CD, AB = 4cm, CD = 6cm, AD = 3cm.

Giải:

 • Vẽ đường thẳng a.
 • Lấy điểm M trên a.
 • Vẽ đường tròn tâm M bán kính 2cm.
 • Vẽ đường thẳng b song song với tiếp tuyến của đường tròn tại M.
 • Chọn điểm A trên a và điểm B trên b sao cho AB = 4cm.
 • Nối A và B bằng đường thẳng.
 • Chọn điểm D trên b sao cho AD = 3cm.
 • Nối A và D bằng đường thẳng.
 • Chọn điểm C trên a sao cho CD = 6cm.
 • Nối C và D bằng đường thẳng.

Tóm lại, dựng hình thang bằng thước và compa là một kỹ năng cơ bản và quan trọng. Bài viết này đã cung cấp cho các bạn các bước dựng hình thang một cách chi tiết và dễ hiểu. Các bạn có thể áp dụng kỹ năng này để giải các bài tập toán học và ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau.