Lý thuyết về định lý Ta-lét trong tam giác

Định lý Talet là một trong những định lý cơ bản và quan trọng nhất trong chương trình Toán học lớp 8. Định lý này được phát biểu bởi nhà toán học Hy Lạp Thales of Miletus vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên.Định lý Talet có nhiều ứng dụng trong thực tế và được sử dụng để giải quyết các bài toán thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bài viết này sẽ trình bày kiến thức về định lý Talet trong tam giác, bao gồm định nghĩa, cách chứng minh, các dạng bài tập thường gặp và các ứng dụng thực tế.

Định nghĩa

Định lý Ta-lét là một trong những định lý cơ bản và quan trọng trong lý thuyết tam giác, nó cung cấp một mối liên hệ giữa các cạnh và góc trong một tam giác. Định lý này cho biết rằng trong một tam giác bất kỳ (có thể là tam giác vuông hoặc tam giác không vuông), bình phương của một cạnh (thường được gọi là cạnh đối diện) bằng tổng của bình phương của hai cạnh còn lại (các cạnh góc tại đỉnh) trừ đi gấp đôi tích của chúng với cosin của góc tương ứng.

Tính chất về định lý Ta-lét

Có một số tính chất quan trọng về định lý Ta-lét trong lý thuyết tam giác, bao gồm:

Áp dụng cho mọi tam giác: Định lý Ta-lét không chỉ áp dụng cho tam giác vuông mà còn áp dụng cho mọi loại tam giác, kể cả tam giác không vuông. Điều này làm cho định lý Ta-lét trở thành một công cụ mạnh mẽ trong tính toán và phân tích tam giác.

Cung cấp mối liên hệ giữa các cạnh và góc: Định lý Ta-lét cung cấp một mối liên hệ toán học giữa độ dài các cạnh và góc của tam giác. Nó cho phép chúng ta tính toán các thông số của tam giác khi chỉ biết một số thông số khác.

Cho phép tính toán các góc: Ngoài việc tính toán các cạnh của tam giác, định lý Ta-lét cũng cho phép tính toán các góc của tam giác khi biết độ dài các cạnh. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích trong việc giải các bài toán tam giác về góc và cạnh.

Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực: Định lý Ta-lét không chỉ được sử dụng trong toán học mà còn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác như vật lý, kỹ thuật và các ngành khoa học khác. Điều này là do tính ứng dụng rộng rãi và sự quan trọng của nó trong việc giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến tam giác và hình học.

Hệ quả định lý Ta-lét

Hệ quả định lý Talet là những định lý được suy ra từ định lý Talet. Dưới đây là một số hệ quả quan trọng:

Hệ quả 1:

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại, thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.

Hệ quả 2:

Đường phân giác trong của một tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề.

Hệ quả 3:

Đường trung tuyến của một tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề.

Hệ quả 4:

Đường cao của một tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề.

Chứng minh định lý Ta-lét

Có nhiều cách để chứng minh định lý Talet, dưới đây là một cách chứng minh đơn giản:

Cho tam giác ABC, đường thẳng DE // BC cắt AB tại D và AC tại E.

Kẻ đường cao AH của tam giác ABC.

Ta có:

 • DE // BC (gt)
 • AH ⊥ BC (gt)
 • ⇒ DE ⊥ AH (từ hai điều trên)

Xét hai tam giác vuông AHD và AED, ta có:

 • ∠DAH = ∠DAE = \(90^\circ\) (góc vuông)
 • ∠ADH chung
 • ⇒ ΔAHD ∽ ΔAED (g.g)

Từ ΔAHD ∽ ΔAED, ta có:

 • \(\frac{AD}{AE} = \frac{AH}{AD}\)
 • ⇒ \(AD^2 = AE \cdot AH\)

Xét hai tam giác vuông AHC và AEC, ta có:

 • ∠HAC = ∠CAE = \(90^\circ\)(góc vuông)
 • ∠ACH chung
 • ⇒ ΔAHC ∽ ΔAEC (g.g)

Từ ΔAHC ∽ ΔAEC, ta có:

\(\frac{AC}{AE} = \frac{AH}{AC} \Rightarrow AC^2 = AE \cdot AH\)

Từ \(AD^2 = AE \cdot AH \quad \text{và} \quad AC^2 = AE \cdot AH\), ta có:

 • \(AD^2 = AC^2\)
 • ⇒ \(\frac{AD}{AC} = \sqrt{\frac{AD^2}{AC^2}} = 1\)

⇒\(\frac{DA}{DB} = \frac{AE}{EC}\) (đpcm)

Ví dụ:

Cho tam giác ABC, biết AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm. Tính độ dài đường phân giác AD.

Giải:

Áp dụng công thức AD = \(\frac{AB \times AE}{AC}\), ta có:

AD =\(\frac{6 \times AE}{8}\)

Áp dụng định lý Talet, ta có:

\(\frac{DA}{DB} = \frac{AE}{EC}\)

⇒\(\frac{AE}{EC} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}\)

Từ hai phương trình trên, ta có:

AD = \(\frac{AE}{EC} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}\) (cm)

Ví dụ:

Cho tam giác ABC, biết AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm. Tính độ dài đường phân giác AD.

Giải:

Áp dụng định lý Talet, ta có:

\(\frac{AD}{AC} = \frac{AB}{BC}\)

⇒ \(AD = \frac{AB \times AC}{BC} = \frac{6 \times 8}{10} = 4.8\)(cm)

Vậy độ dài đường phân giác AD là 4.8cm.

Tóm lại, định lý Talet là một định lý quan trọng và có nhiều ứng dụng thực tế. Việc nắm vững kiến thức về định lý này sẽ giúp bạn giải quyết các bài toán một cách hiệu quả và chính xác.