Lý thuyết và công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông là đại lượng đo độ lớn của phần mặt phẳng được giới hạn bởi hình vuông. Việc tính toán diện tích hình vuông là một kỹ năng quan trọng có nhiều ứng dụng thực tế. 

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính toán diện tích hình vuông. Bạn sẽ được học công thức tính diện tích, các ứng dụng của diện tích hình vuông và cách giải một số bài tập liên quan.

Khái niệm hình vuông

Khái niệm hình vuông

Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông. Hình vuông là một dạng đặc biệt của hình chữ nhật.

Diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông là đại lượng đo độ lớn của phần mặt phẳng được giới hạn bởi hình vuông. Diện tích hình vuông bằng bình phương độ dài cạnh của nó.

Công thức tính diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông được tính bằng công thức:

S = a²

trong đó:

 • S: Diện tích hình vuông (đơn vị: cm²)
 • a: Độ dài cạnh hình vuông (đơn vị: cm)

Ví dụ

Cho một hình vuông có cạnh dài 5cm. Hãy tính diện tích hình vuông.

Giải:

Diện tích hình vuông được tính bằng:

S = a² = 5² = 25 cm²

Những dạng bài tập phổ biến về diện tích hình vuông

Tính diện tích của hình vuông.

   – Phương pháp giải: Diện tích của hình vuông là bình phương độ dài cạnh.

   – Ví dụ: Nếu cạnh của hình vuông là 5cm, diện tích sẽ là \(5^2 = 25 \, \text{cm}^2\).

Tìm cạnh của hình vuông khi biết diện tích.

   – Phương pháp giải: Để tìm cạnh của hình vuông khi biết diện tích, bạn cần lấy căn bậc hai của diện tích.

   – Ví dụ: Nếu diện tích của hình vuông là 36cm², cạnh sẽ là \(\sqrt{36} = 6\) cm.

Tính diện tích toàn phần của hình vuông.

   – Phương pháp giải: Diện tích toàn phần của hình vuông bao gồm diện tích xung quanh và 4 mặt.

   – Ví dụ: Nếu cạnh của hình vuông là 4cm, diện tích toàn phần sẽ là \(4^2 + 4 \times 4 = 16 + 16 = 32\) cm².

Tính diện tích phần còn lại khi biết diện tích một hình vuông và một hình vuông nhỏ bên trong nó.

   – Phương pháp giải: Bạn trừ diện tích hình vuông nhỏ từ diện tích hình vuông lớn để tìm diện tích phần còn lại.

   – Ví dụ: Nếu diện tích hình vuông lớn là 36cm² và diện tích hình vuông nhỏ là 9cm², diện tích phần còn lại sẽ là \(36 – 9 = 27\) cm².

Tính diện tích của một phần của hình vuông.

   – Phương pháp giải: Bạn có thể sử dụng các phép toán hình học để tính diện tích của các phần cụ thể của hình vuông, chẳng hạn như nửa hình vuông, tam giác vuông, hoặc các hình dạng phức tạp hơn.

   – Ví dụ: Nếu bạn cần tính diện tích của một nửa hình vuông, bạn có thể nhân diện tích của hình vuông với 0.5.

Tính tỉ lệ diện tích giữa hai hình vuông.

   – Phương pháp giải: Bạn so sánh diện tích của hai hình vuông và tính tỉ lệ giữa chúng.

   – Ví dụ: Nếu một hình vuông có diện tích là 16cm² và một hình vuông khác có diện tích là 4cm², tỉ lệ diện tích giữa chúng là \(16:4 = 4:1\).

Bài tập trắc nghiệm về diện tích hình vuông

Câu 1: Hình vuông có cạnh 4cm. Diện tích hình vuông là:

A. 16 cm²

B. 36 cm²

C. 64 cm²

D. 81 cm²

Câu 2: Diện tích hình vuông là 49 cm². Độ dài cạnh hình vuông là:

A. 7 cm

B. 8 cm

C. 9 cm

D. 10 cm

Câu 3: Một mảnh đất hình vuông có diện tích là 100m². Chu vi mảnh đất là:

A. 40m

B. 50m

C. 60m

D. 70m

Câu 4: Một hình vuông có chu vi là 32cm. Diện tích hình vuông là:

A. 64 cm²

B. 81 cm²

C. 100 cm²

D. 121 cm²

Câu 5: Hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Diện tích tam giác ABC là:

A. 8 cm²

B. 16 cm²

C. 24 cm²

D. 32 cm²

Câu 6: Một mảnh bìa hình vuông có diện tích là 36 cm². Người ta cắt đi một phần bìa hình vuông nhỏ cũng có cạnh bằng cạnh hình vuông ban đầu. Diện tích phần bìa còn lại là:

A. 9 cm²

B. 16 cm²

C. 25 cm²

D. 36 cm²

Câu 7: Một hình vuông có diện tích là 81 cm². Chu vi hình vuông đó là:

A. 36 cm

B. 48 cm

C. 54 cm

D. 64 cm

Câu 8: Một mảnh đất hình vuông có chu vi là 80m. Diện tích mảnh đất là:

A. 400 m²

B. 625 m²

C. 900 m²

D. 1225 m²

Câu 9: Hình vuông ABCD có cạnh 5cm. M là điểm chính giữa cạnh AB. Diện tích tam giác ADM là:

A. 6,25 cm²

B. 12,5 cm²

C. 18,75 cm²

D. 25 cm²

Câu 10: Một hình vuông có diện tích là 144 cm². Chu vi hình vuông đó là:

A. 48 cm

B. 56 cm

C. 64 cm

D. 72 cm

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. B
 4. A
 5. B
 6. C
 7. C
 8. B
 9. D
 10. C

Việc tính toán diện tích hình vuông là một kỹ năng quan trọng có nhiều ứng dụng thực tế. Do đó, bạn cần nắm vững kiến thức và kỹ năng này để có thể áp dụng vào các lĩnh vực khác nhau.

Chúc bạn học tốt với toanhoc.edu.vn

Với niềm đam mê mãnh liệt đối với toán học, tôi luôn mong muốn truyền tải kiến thức và khơi gợi niềm yêu thích môn học này cho thế hệ trẻ. Tôi luôn tận tâm trong công việc giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả để giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và hứng thú. Với những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá và được cộng đồng khoa học đánh giá cao. Tôi là nguồn cảm hứng và tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh và sinh viên yêu thích toán học.