Lý thuyết về đề-ca-mét vuông và héc-tô-mét vuông – Toán 5

Đề-ca-mét vuông (dam²) và Héc-tô-mét vuông (hm²) là hai đơn vị đo diện tích quan trọng trong chương trình Toán lớp 5. Việc nắm vững khái niệm, cách chuyển đổi và sử dụng các đơn vị đo này sẽ giúp học sinh giải quyết các bài toán liên quan đến diện tích một cách hiệu quả và chính xác.

Đề ca mét vuông (\(\text{dam}^2\))

Đề ca mét vuông (đơn vị: \(dam^2\)) là một đơn vị diện tích trong hệ đo lường mét. Một đề ca mét vuông tương đương với 100 mét vuông (\(\text{m}^2\)).

Đơn vị này thường được sử dụng để đo lường diện tích của các khu vực nhỏ hoặc trung bình, như khu đất nhà ở, khu vườn, sân chơi, hoặc các khu vực công cộng nhỏ.

Khi giải các bài toán liên quan đến diện tích trong hệ đo lường mét, đề ca mét vuông là một trong những đơn vị phổ biến được sử dụng, đặc biệt là khi diện tích không quá lớn và cần sử dụng một đơn vị có tỷ lệ lớn hơn so với mét vuông.

Mối liên hệ:

 • 1 dam² = 100 m².
 • 1 ha = 100 dam².

Ví dụ ứng dụng:

Diện tích một mảnh vườn là 5 dam² nghĩa là diện tích mảnh vườn đó bằng 500 m².

Diện tích một cánh đồng lúa là 20 ha nghĩa là diện tích cánh đồng lúa đó bằng 2000 dam²

Đo diện tích mảnh vườn, cánh đồng, khu đất.

Tính toán lượng phân bón, thuốc trừ sâu cần sử dụng cho một diện tích đất nhất định.

So sánh diện tích hai khu vực khác nhau.

Héc tô mét vuông (\(hm^2\))

Héc tô mét vuông (đơn vị:\(hm^2\)) là một đơn vị diện tích trong hệ đo lường mét. Một héc tô mét vuông tương đương với 10.000 mét vuông (\(m^2\)).

Đơn vị này thường được sử dụng để đo lường diện tích của các khu vực lớn, như các khu đất nông nghiệp, khu vực đô thị rộng lớn, hoặc các khu vực tự nhiên như rừng, đồng cỏ rộng lớn.

Khi giải các bài toán liên quan đến diện tích trong hệ đo lường mét, héc tô mét vuông là một trong những đơn vị được sử dụng để đo lường các khu vực có diện tích lớn, với một tỷ lệ lớn hơn so với mét vuông và đề ca mét vuông.

Mối liên hệ:

 • 1 hm² = 100 dam² = 10.000 m².
 • 1 km² = 100 hm².

Ví dụ:

Diện tích một cánh đồng lúa là 20 hm² nghĩa là diện tích cánh đồng lúa đó bằng 2.000.000 m².

Diện tích một khu rừng là 50 km² nghĩa là diện tích khu rừng đó bằng 5000 hm²

Đo diện tích cánh đồng, khu rừng, khu đất rộng lớn.

Tính toán lượng phân bón, thuốc trừ sâu cần sử dụng cho một diện tích đất nhất định.

So sánh diện tích hai khu vực rộng lớn.

Cách chuyển đổi đơn vị

Chuyển đổi từ m² sang dam²:

 • Chia số đo diện tích cho 100.
 • Ví dụ: 500 m² = \(\frac{500}{100}\) = 5 dam².

Chuyển đổi từ dam² sang m²:

 • Nhân số đo diện tích với 100.
 • Ví dụ: 5 dam² = 5 x 100 = 500 m².

Chuyển đổi từ m² sang hm²:

 • Chia số đo diện tích cho 10.000.
 • Ví dụ: 2.000.000 m² = \(\frac{2.000.000}{10.000}\) = 200 hm².

Chuyển đổi từ hm² sang m²:

 • Nhân số đo diện tích với 10.000.
 • Ví dụ: 200 hm² = 200 x 10.000 = 2.000.000 m².

Chuyển đổi từ dam² sang hm²:

 • Chia số đo diện tích cho 100.
 • Ví dụ: 500 dam² = \(\frac{500}{100}\) = 5 hm².

Chuyển đổi từ hm² sang dam²:

 • Nhân số đo diện tích với 100.
 • Ví dụ: 5 hm² = 5 x 100 = 500 dam².

Bài tập

Chuyển đổi đơn vị:

Chuyển đổi từ m² sang dam²:

 • 500 m² = \(\frac{500}{100}\) = 5 dam².
 • 1200 m² = \(\frac{1200}{100}\)= 12 dam².
 • 2500 m² = \(\frac{2500}{100}\) = 25 dam².

Chuyển đổi từ dam² sang m²:

 • 5 dam² = 5 x 100 = 500 m².
 • 12 dam² = 12 x 100 = 1200 m².
 • 25 dam² = 25 x 100 = 2500 m².

Chuyển đổi từ m² sang hm²:

 • 50000 m² = \(\frac{50000}{10000}\) = 5 hm².
 • 120000 m² = \(\frac{120000}{10000}\) = 12 hm².
 • 250000 m² = \(\frac{250000}{10000}\) = 25 hm².

Chuyển đổi từ hm² sang m²:

 • 5 hm² = 5 x 10.000 = 50.000 m².
 • 12 hm² = 12 x 10.000 = 120.000 m².
 • 25 hm² = 25 x 10.000 = 250.000 m².

Tính toán diện tích:

Diện tích mảnh vườn:

 • Chiều dài: 20 m
 • Chiều rộng: 15 m
 • Diện tích = Chiều dài x Chiều rộng = 20 x 15 = 300 m²
 • Chuyển đổi sang dam²: 300 m² = \(\frac{300}{100}\) = 3 dam²

Diện tích cánh đồng lúa:

 • Cạnh: 200 m
 • Diện tích = Cạnh x Cạnh = 200 x 200 = 40.000 m²
 • Chuyển đổi sang hm²: 40.000 m² = \(\frac{40.000}{10.000}\)= 4 hm²

Bài tập:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 18 m. Diện tích mảnh vườn đó bằng bao nhiêu dam²?

 • Diện tích = Chiều dài x Chiều rộng = 25 x 18 = 450 m²
 • Chuyển đổi sang dam²: 450 m² = \(\frac{450}{100}\) = 4,5 dam²

Một cánh đồng lúa hình vuông có cạnh dài 250 m. Diện tích cánh đồng lúa đó bằng bao nhiêu hm²?

 • Diện tích = Cạnh x Cạnh = 250 x 250 = 62.500 m²
 • Chuyển đổi sang hm²: 62.500 m² = \(\frac{62.500}{10.000}\) = 6,25 hm²

Kết luận: Nắm vững cách chuyển đổi và tính toán diện tích với đơn vị đề-ca-mét vuông và héc-tô-mét vuông giúp giải quyết các bài toán thực tế một cách hiệu quả.

Tóm lại, Đề-ca-mét vuông và Héc-tô-mét vuông là hai đơn vị đo diện tích quan trọng cần được học sinh nắm vững. Bài viết này đã cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về hai đơn vị đo này. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn học tập và giải quyết các bài toán liên quan đến diện tích một cách hiệu quả hơn.