Lý thuyết chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bạn đã bao giờ gặp khó khăn trong việc thực hiện phép toán chia một số tự nhiên cho một số thập phân? Bạn không biết cách đặt tính và thực hiện phép chia sao cho chính xác và nhanh chóng? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân một cách chi tiết và dễ hiểu.

Khái niệm chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Khái niệm chia một số tự nhiên cho một số thập phân là quá trình phân phối một số tự nhiên thành các phần bằng nhau, với số lượng phần được xác định bởi giá trị của số thập phân. Trong phép chia này, số tự nhiên được chia được gọi là số bị chia, và số thập phân được dùng để chia được gọi là số chia.

Kết quả của phép chia này có thể là một số tự nhiên, một số thập phân hoặc cả hai, tùy thuộc vào số tự nhiên ban đầu và giá trị của số thập phân.

Ví dụ:

 • Chia 10 cho 2.5: Trong trường hợp này, số tự nhiên 10 được chia thành 4 phần bằng nhau (10 / 2.5 = 4), do đó kết quả là 4.
 • Chia 7 cho 1.4: Trong trường hợp này, số tự nhiên 7 được chia thành 5 phần bằng nhau (7 / 1.4 = 5), nhưng vẫn còn phần dư 0.5, do đó kết quả là 5 với phần dư 0.5.
 • Chia 15 cho 3.75: Trong trường hợp này, số tự nhiên 15 được chia thành 4 phần bằng nhau (15 / 3.75 = 4), do đó kết quả là 4.

Như vậy, khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân, chúng ta phân chia số tự nhiên thành các phần bằng nhau tùy thuộc vào giá trị của số thập phân.

Quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Để chia một số tự nhiên cho một số thập phân, ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuyển đổi số thập phân thành phân số thập phân.

Viết số thập phân dưới dạng phân số có mẫu số là 10, 100, 1000,… (tương ứng với số chữ số 0 sau dấu phẩy).

Rút gọn phân số nếu có thể.

Bước 2: Thực hiện phép chia hai phân số.

Chia tử số của số bị chia cho tử số của số chia.

Nhân mẫu số của số bị chia với mẫu số của số chia.

Bước 3: Chuyển đổi kết quả thành số thập phân (nếu cần).

Chia tử số của kết quả cho mẫu số.

Viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Ví dụ:

Chia 245 cho 5,2.

Bước 1: Chuyển đổi 5,2 thành phân số thập phân.

\(5.2 = \frac{52}{10} = \frac{26}{5}\)

Bước 2: Thực hiện phép chia hai phân số.

\(\frac{245}{\frac{26}{5}} = \frac{245 \times 5}{26} = \frac{475}{26}\)

Bước 3: Chuyển đổi kết quả thành số thập phân.

\(\frac{475}{26}\)= 18,27

Vậy 245 : 5,2 = 18,27.

Lưu ý:

Khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân, ta có thể đặt tính theo cách “dấu phẩy thẳng hàng”.

Khi thương có nhiều chữ số thập phân, ta có thể làm tròn thương đến một số chữ số thập phân nhất định.

Tính chất 

Khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân, có một số tính chất quan trọng cần lưu ý:

Thương có thể là một số thập phân:

 • Khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân, kết quả thương có thể là một số thập phân.
 • Ví dụ: Chia 10 cho 3.5 sẽ cho kết quả thương là 2.85714285714…, một số thập phân vô hạn lặp lại.

Phần nguyên của thương không thay đổi:

 • Phần nguyên của thương (nếu có) không bị ảnh hưởng bởi phần thập phân.
 • Ví dụ: Trong phép chia 7 cho 1.5, phần nguyên của thương là 4 và không bị ảnh hưởng bởi phần thập phân.

Phần thập phân là kết quả của phần dư:

 • Phần thập phân của thương là kết quả của phần dư sau phép chia.
 • Ví dụ: Trong phép chia 15 cho 4.2, phần dư là 2.2, do đó phần thập phân của thương là 0.2.

Kết quả có thể là số nguyên:

 • Trong một số trường hợp, kết quả của phép chia có thể là một số nguyên, tùy thuộc vào giá trị của số thập phân và số tự nhiên ban đầu.
 • Ví dụ: Chia 8 cho 2 sẽ cho kết quả là 4, một số nguyên.

Tính phân phối và tính kết hợp:

 • Phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân có tính phân phối và tính kết hợp với phép cộng và phép nhân.
 • Ví dụ: (10 chia cho 2) chia cho 1.5 sẽ cho cùng kết quả với (10 chia cho (2 nhân 1.5)).

Những tính chất này giúp chúng ta hiểu và áp dụng phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân một cách linh hoạt và hiệu quả trong các bài toán thực tế.

Các dạng bài tập liên quan 

Dạng 1: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân có cùng số chữ số ở phần nguyên

Ví dụ:

Tính: 45,8 : 12,7

Giải:

Đặt tính:

45,8

12,7

——-

3,6

Thực hiện phép chia:

 • Chia 45 cho 12 được 3, viết 3 vào thương.
 • Hạ 8 xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Chia 38 cho 12 được 3, viết 3 vào thương.
 • Hạ 0 xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Chia 30 cho 12 được 2, viết 2 vào thương.

Vậy 45,8 : 12,7 = 3,6.

Dạng 2: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân có khác nhau số chữ số ở phần nguyên

Ví dụ:

Tính: 5,2 : 3,85

Giải:

Đặt tính:

5,20

3,85

——-

1,35

Thực hiện phép chia:

 • Chia 52 cho 38 được 1, viết 1 vào thương.
 • Hạ 0 xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Chia 130 cho 38 được 3, viết 3 vào thương.
 • Hạ 0 xuống sau dấu phẩy của thương.
 • Chia 130 cho 38 được 3, viết 3 vào thương.

Vậy 5,2 : 3,85 = 1,35.

Dạng 3: Tính toán nhanh

Ví dụ:

Tính: 8,5 : 2,7 : 1,8

Giải:

Ta có:

8,5 : 2,7 : 1,8 = (8,5 : 1,8) : 2,7

= 4,72 : 2,7

= 1,75

Dạng 4: Bài toán ứng dụng

Ví dụ:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15,8m, chiều rộng 8,5m. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Giải:

Diện tích mảnh vườn là:

15,8 : 8,5 = 1,86 (\(m^2\))

Đáp số: 1,86\(m^2\)

Bài viết này đã hướng dẫn bạn cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân một cách chi tiết và dễ hiểu. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể tự tin thực hiện phép toán chia một số tự nhiên cho một số thập phân một cách chính xác và nhanh chóng.