Lý thuyết Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 – Toán lớp 5

Phép chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 là một phép toán rất phổ biến trong thực tế. Ví dụ, khi đi mua sắm, bạn cần phải chia số tiền cần thanh toán cho số lượng sản phẩm để biết giá tiền của mỗi sản phẩm. Hay khi tính toán vận tốc của một vật, bạn cũng cần phải chia quãng đường đi được cho thời gian đi.

Khái niệm

Khái niệm chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 là quá trình chia một số có phần thập phân cho các lũy thừa của 10. Đây là một phép tính phổ biến trong toán học và có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong chuyển đổi đơn vị đo lường.

Khi chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, chúng ta đơn giản chỉ cần di chuyển dấu thập phân sang phải tương ứng với số lần chia cho 10, 100, hoặc 1000.

Ví dụ:

Chia một số thập phân cho 10: Để chia một số thập phân cho 10, bạn chỉ cần di chuyển dấu thập phân sang phải một chữ số. Ví dụ, nếu bạn có số 45.6 và chia cho 10, bạn sẽ được 4.56.

Chia một số thập phân cho 100: Khi chia một số thập phân cho 100, bạn di chuyển dấu thập phân sang phải hai chữ số. Ví dụ, nếu bạn có số 678.9 và chia cho 100, bạn sẽ được 6.789.

Chia một số thập phân cho 1000: Tương tự, khi chia một số thập phân cho 1000, bạn di chuyển dấu thập phân sang phải ba chữ số. Ví dụ, nếu bạn có số 1234.56 và chia cho 1000, bạn sẽ được 1.23456.

Trong cả ba trường hợp trên, bạn đơn giản di chuyển dấu thập phân sang phải một số chữ số tương ứng với số lần chia cho lũy thừa của 10 mà bạn đang chia vào. Điều này giúp thực hiện quá trình chia một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Tính chất 

Có một số tính chất quan trọng khi chia một số thập phân cho 10, 100, 1000:

Di chuyển dấu thập phân:

 • Khi chia một số thập phân cho 10, chúng ta di chuyển dấu thập phân sang phải một chữ số.
 • Khi chia một số thập phân cho 100, chúng ta di chuyển dấu thập phân sang phải hai chữ số.
 • Khi chia một số thập phân cho 1000, chúng ta di chuyển dấu thập phân sang phải ba chữ số.
 • Điều này giúp chia một số thập phân cho các lũy thừa của 10 một cách dễ dàng.

Giảm đi một số lượng chữ số thập phân:

 • Khi chia cho 10, 100 hoặc 1000, số lượng chữ số thập phân trong kết quả sẽ giảm đi tương ứng với số lần chia.
 • Ví dụ: Chia cho 10 sẽ giảm một chữ số thập phân, chia cho 100 giảm hai chữ số thập phân, và chia cho 1000 giảm ba chữ số thập phân.

Tính chia hết:

 • Khi chia một số thập phân cho 10, 100 hoặc 1000 mà không có phần dư, kết quả sẽ là một số thập phân mà phần thập phân của nó là 0.
 • Ví dụ: 30.0 chia cho 10 sẽ cho kết quả là 3.0, 150.00 chia cho 100 sẽ cho kết quả là 1.50.

Tính phân phối:

       Phép chia một số thập phân cho 10, 100 hoặc 1000 có tính phân phối đối với phép cộng. Nghĩa là kết quả của phép chia của tổng hai số thập phân với một số tự nhiên sẽ bằng tổng của phép chia của hai số thập phân đó với số tự nhiên.

Tính kết hợp:

       Kết quả của phép chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 sẽ không thay đổi dù bạn thực hiện phép chia ở bất kỳ vị trí nào sau dấu thập phân của số thập phân.

Những tính chất này giúp chúng ta hiểu và áp dụng phép chia một số thập phân cho các lũy thừa của 10 một cách linh hoạt và hiệu quả trong thực tiễn.

Quy tắc

Quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 đều có một quy trình cơ bản và đơn giản. Dưới đây là quy tắc cụ thể:

Chia cho 10:

 • Để chia một số thập phân cho 10, chúng ta chỉ cần di chuyển dấu thập phân sang phải một chữ số.
 • Kết quả sẽ có số lượng chữ số thập phân giảm đi một đơn vị.
 • Ví dụ: 35.6 chia cho 10, kết quả là 3.56.

Chia cho 100:

 • Khi chia một số thập phân cho 100, chúng ta di chuyển dấu thập phân sang phải hai chữ số.
 • Kết quả sẽ có số lượng chữ số thập phân giảm đi hai đơn vị.
 • Ví dụ: 78.95 chia cho 100, kết quả là 0.7895.

Chia cho 1000:

 • Khi chia một số thập phân cho 1000, chúng ta di chuyển dấu thập phân sang phải ba chữ số.
 • Kết quả sẽ có số lượng chữ số thập phân giảm đi ba đơn vị.
 • Ví dụ: 245.732 chia cho 1000, kết quả là 0.245732.

Quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 đơn giản là di chuyển dấu thập phân sang phải một số chữ số tương ứng với số lần chia. Điều này giúp giảm số lượng chữ số thập phân của kết quả một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Các dạng bài tập liên quan

Dưới đây là một số dạng bài tập liên quan đến việc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 cùng với lời giải:

Bài tập 1:

Chia các số thập phân sau cho 10:

45.6

123.9

7.85

Lời giải:

45.6 chia cho 10, kết quả là 4.56.

123.9 chia cho 10, kết quả là 12.39.

7.85 chia cho 10, kết quả là 0.785.

Bài tập 2:

Chia các số thập phân sau cho 100:

567.8

32.45

9876.54

Lời giải:

567.8 chia cho 100, kết quả là 5.678.

32.45 chia cho 100, kết quả là 0.3245.

9876.54 chia cho 100, kết quả là 98.7654.

Bài tập 3:

Chia các số thập phân sau cho 1000:

1234.567

98.76

0.789

Lời giải:

1234.567 chia cho 1000, kết quả là 1.234567.

98.76 chia cho 1000, kết quả là 0.09876.

0.789 chia cho 1000, kết quả là 0.000789.

Bài tập 4:

Chia một số thập phân được cho cho 10, 100, 1000 và so sánh kết quả.

Lời giải:

Cho số thập phân 5678.9, khi chia cho 10, kết quả là 567.89. Khi chia cho 100, kết quả là 56.789. Khi chia cho 1000, kết quả là 5.6789. Ta thấy kết quả giảm dần theo lũy thừa của 10.

Bài tập 5:

Chia một số thập phân được cho cho 100, sau đó kết quả thu được chia tiếp cho 10. So sánh kết quả của phép chia đầu tiên và phép chia thứ hai.

Lời giải:

Cho số thập phân 456.789, khi chia cho 100, ta thu được 4.56789. Khi kết quả này chia cho 10, ta thu được 0.456789. So sánh với kết quả của phép chia đầu tiên, ta thấy phép chia thứ hai có kết quả nhỏ hơn.

Đây là một số dạng bài tập cơ bản liên quan đến việc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 cùng với lời giải tương ứng. Để làm quen và nâng cao kỹ năng, học sinh có thể thực hiện các bài tập này và kiểm tra kết quả của mình.

Bài viết này đã hướng dẫn bạn cách chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 một cách chi tiết và dễ hiểu. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể tự tin thực hiện phép toán chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 một cách chính xác và nhanh chóng.