Tailieumoi. vn xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập bộ bài tập Trắc nghiệm Số phức Toán lớp 12, tài liệu gồm có 8 trang, tuyển chọn 100 bài tập trắc nghiệm Số phức có đáp án, giúp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán sắp tới. Chúc những em học viên ôn tập thật hiệu suất cao và đạt được hiệu quả như mong đợi .
Giới thiệu về tài liệu :
– Số trang : 8 trang

– Số câu hỏi trắc nghiệm: 100 câu

– Lời giải và đáp án : có
Mời những quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm và tải về chi tiết cụ thể tài liệu dưới đây :

100 BÀI TẬP TỰ LUYỆN TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC

Bài 1. Cho hai số phức z1, z2 thỏa mãn z1, z2 khác 0; z1 + z2 khác 0 và 1z1+z2=1z1+2z2.Tính z1z2

A. 22 B. 32 C. 23 D. 23

Bài 2. Cho z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + 2z + 4 = 0. Tính |z1| + |z2| .

A. 23 B. 4 C. 43 D. 5

Bài 3. Gọi z1, z2 là hai nghiệm của phương trình z2 – 2z + 5 = 0  biết (z1 – z2) có phần ảo là số thực âm. Tìm phần thực của số phức w=2z12-z22

A. – 2 B. 4 C. 9 D. – 9
Bài 4. Tìm môđun của số phức z = ( 2 – i ) ( 3 + 2 i ) – 2 i

A. z=65          B. z=66          C. z=8           D. z=67

Bài 5. Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ℝ) thỏa mãn (3 + 2i) z + (2 – i) z¯ = 2 + 2i. Khi đó a + b

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Bài 6. Cho số phức z thỏa mãn: (3 – 2i) z¯ – 4(1- i) = (2 + i) z. Môđun của z là

A. 10 B. 34 C. 5 D. 3

Bài 7. Tìm tập hợp các điểm M biểu diễn hình học số phức z trong mặt phẳng phức, biết số phức z thỏa mãn điều kiện: z+4+z-4=10

A. Tập hợp những điểm cần tìm là đường tròn có tâm O ( 0 ; 0 ) và có nửa đường kính R = 4
B. Tập hợp những điểm cần tìm là đường elip có phương trình x29 + y225 = 1
C. Tập hợp những điểm cần tìm là những điểm M ( x ; y ) trong mặt phẳng Oxy thỏa mãn nhu cầu phương trình x + 42 + y2 + x-42+y2 = 12

D. Tập hợp các điểm cần tìm là đường elip có phương trình x225+y29=1

Bài 8. Tìm số phức liên hợp của số phức z = (2 – i)2 (1+ i)

A. z ¯ = – 7 + i B. z ¯ = 7 – i C. z ¯ = – 7 – i D. z ¯ = 7 + i

Bài 9. Kí hiệu z là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình 6z2 -12z + 7 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ, tìm điểm biểu diễn của số phức w = iz1 – 16     .

A. ( 0 ; – 1 ) B. ( 1 ; 1 ) C. ( 0 ; 1 ) D. ( 1 ; 0 )

Bài 10. Tìm môđun của số phức z thỏa mãn z (2 + 3i ) + i = z

A. z = 110 B. z = 10 C. z = 110 D. z = 1
Xem thêm

Đánh giá bài viết