1. Tìm giá trị lớn nhất với hàm MAXIFS

Cú pháp: MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)
Trong đó: 
– max_range (đối số bắt buộc): phạm vi thực tế để xác định giá trị lớn nhất
– criteria_range1 (đối số bắt buộc): tập hợp các ô được đánh giá theo các tiêu chí.
– criteria1 (đối số bắt buộc): là tiêu chí ở dạng số, biểu thức hoặc văn bản xác định ô nào sẽ được đánh giá là lớn nhất.
– criteria_range2, criteria2,…: phạm vi bổ sung và các tiêu chí được liên kết của chúng. Bạn có thể nhập tối đa 126 cặp tiêu chí.

Ví dụ: Tôi có doanh thu của một chuỗi cửa hàng thời trang, tôi đang muốn tìm ra cửa hàng bán áo thun nữ có doanh thu cao nhất trong tháng 1. 

Hình ví dụ

Các bước thực hiện: 
Bước 1:  Nhập =MAXIFS(D2:D16,A2:A16,F3,B2:B16,G3)
Trong đó: 
D2:D16 là: cột Doanh thu (max_range)
A2:A16 là: cột Tháng (criteria_range1)
F3 là: là tiêu chí Tháng 1 (criteria1)
B2:B16 là: cột Sản phẩm (criteria_range2)
G3 là: tiêu chí Áo thun nữ (criteria2)
Bước 2: Cố định các giá trị D2:D16, A2:A16, B2:B16 bằng cách nhấn nút F4 trên bàn phím.
Bước 3: Nhấn Enter
Kết quả sẽ trả về giá trị lớn nhất trong phạm vi và tiêu chí đã nhập.

Hình kết quả sau khi nhập MAXIFS

2. Tìm giá trị nhỏ nhất với hàm MINIFS 

Cũng tương tự như hàm MAXIFS, hàm MINIFS cũng có cú pháp tương tự
Cú pháp: MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)
Trong đó: 
– min_range (đối số bắt buộc): phạm vi thực tế để xác định giá trị nhỏ nhất 
– criteria_range1 (đối số bắt buộc): tập hợp các ô được đánh giá theo các tiêu chí.
– criteria1 (đối số bắt buộc): là tiêu chí ở dạng số, biểu thức hoặc văn bản xác định ô nào sẽ được đánh giá là nhỏ nhất.
– criteria_range2, criteria2,…: phạm vi bổ sung và các tiêu chí được liên kết của chúng. Bạn có thể nhập tối đa 126 cặp tiêu chí.

Cách thực hiện tương tự như MAXIFS, bạn chỉ cần thay MAXIFS thành MINIFS =MINIFS(D2:D16,A2:A16,F9,B2:B16,G9), sau đó cố định các phạm vi và nhấn Enter. 

3. Tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất bằng hàm AGGREGATE

Nếu như bạn không dùng Excel năm nay trở lên thì cũng đừng lo ngại, vì bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm AGGREGATE – hàm được tích hợp sẵn từ Excel 2010 .

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT

Cách thực hiện:
Bước 1: Nhập =AGGREGATE( 14 – LARGE>
Bước 2: Điền dấu phẩy, sau đó chọn 4 – Ignore nothing.
Bước 3: Tiếp theo nhập (A2:A16=F3)*(B2:B16=G3)*D2:D16,1) 
Câu hoàn chỉnh: =AGGREGATE(14,4,(A2:A16=F3)*(B2:B16=G3)*D2:D16,1)

Hàm AGGREGATE tìm giá trị lớn nhất

Khi bạn nhân tiêu chuẩn lại với nhau thì điều gì sẽ xảy ra ? Khi nhân tiêu chuẩn, excel sẽ tự động hóa tính những giá trị đúng sai cho bạn. Nếu tiêu chuẩn đúng sẽ trả về giá trị 1, nếu tiêu chuẩn sai sẽ trả về 0 ( chỉ cần có 1 tiêu chuẩn sai thì tác dụng sẽ là 0 )

GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Cách thực hiện: 
Bước 1: Nhập =AGGREGATE( 15 – SMALL>
Bước 2: Điền dấu phẩy, sau đó chọn 3 – Ignore hidden rows, error values, nested SUBTOTAL and AGGREGATE functions.
Bước 3: Tiếp theo nhập 1/((A2:A16=F3)*(B2:B16=G3))*D2:D16,1)
Câu hoàn chỉnh: =AGGREGATE(15,3,1/((A2:A16=F3)*(B2:B16=G3))*D2:D16,1)
Ở đây dùng 1 chia cho tiêu chí để khi xét các tiêu chí nếu sai sẽ là một lỗi, không phải trả về một giá trị.

Hàm AGGREGATE tìm giá trị nhỏ nhất

Đánh giá bài viết