04/02/2021

Tiệm cận là gì

Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta dựa vào tập xácđịnh Dđể biết số giới hạn phải tìm. Nếu tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng thì phải tìmgiới hạn của hàm số khi xtiến đến đầu mút đó.

Bạn đang xem: Tiệm cận là gì

Ví dụ: D = *

thì ta phải tìm ba số lượng giới hạn là

*– Để tìm đường tiệm cận ngang ta phải có số lượng giới hạn của hàm số ở vô tận :*thì ( Δ ) : y = y0 là tiệm cận ngangcủa ( C ) : y = f ( x ) .- Để tìm đường tiệm cận đứng thì hàm số phải ra vô tận khi xtiến đến một giá trị x0 : Nếu*thì ( Δ ) : x = x0là đường tiệm cậnđứng của ( C ) : y = f ( x ) .- Để tìm đường tiệm cận xiên của ( C ) : y = f ( x ), trước hết ta phải có điều kiện kèm theo**. Sau đó để tìm phương trìnhđường tiệm cận xiên ta có hai cách : + Phân tích biểu thức y = f ( x ) thành dạng y = f ( x ) = ax + b + ε ( x ) thì ( Δ ) : y = ax + b( a ≠ 0 ) là đường tiệm cận xiêncủa ( C ) : y = f ( x )*+ Hoặc ta tìm a và b bởi công thức :*

Xem thêm:

Khi đó y = ax + b là phương trình đường tiệm cận xiên của ( C ) : y = f ( x ). Xem thêm : Country Of Origin Là Gì – Nghĩa Của Từ Country Of Origin

Ghi chú :

Đường tiệm cận của một sốhàm số thông dụng :

– Hàm số

*có hai đường tiệm cận đứng và nganglần lượt có phương trìnhlà*– Với hàm số*( không chia hết và a. p ≠ 0 ), ta chia đa thứcđể có :*thì hàm sốcó hai đường tiệm cận đứng và xiên lần lượt có phương trình là :**– Hàm hữu tỉ ( không chia hết ) có đường tiệm cận xiên khi bậccủa tử lớn hơn bậc của mẫu một bậc .

– Với hàm hữu tỉ, giá trị x0 làm mẫu triệt tiêu nhưng không làm tửtriệt tiêu thì x= x0 chính là phương trình đường tiệm cận đứng.

Xem thêm: Tải Game ăn Vàng – Tải Game Chạy ăn Vàng Miễn Phí

– Hàm số*hoàn toàn có thể viết ở dạng*hàm số sẽ có hai đường tiệm cận xiên :*Ví dụ: Đồthị hàm số *

Đồthị hàm sốcó các đường tiệm cận vớiphương trình là kết quả nào

sau đây ?( A ) x = 3, y = 1 ; ( B ) x = 3, x = – 3, y = 1 ; ( C ) x = – 3, y = 1 ; ( D ) x = 3, y = 2 x – 4 .
Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

Đánh giá bài viết