Dãy Fibonacci là gì?


Fibonacci
Fibonacci

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Mặc dù quy luật tưởng chừng đơn giản như vậy, nhưng nó lại xuất hiện ở những thứ phức tạp nhất xung quanh chúng ta và ngay cả bản thân vũ trụ.

Điều này khiến nó trở thành một dãy số nổi tiếng và được xem sự hiện hữu của Tạo hóa ngay cạnh con người .

Thế giới tự nhiên và tỉ số vàng
Thế giới tự nhiên và tỉ số vàng
Dãy số có quy luật đơn thuần : Phần tử sau bằng tổng 2 thành phần liền trước đó. Nhưng lại bộc lộ quy luật hoạt động và tăng trưởng của quốc tế khách quan gồm có tự nhiên và ngoài hành tinh .
Có thể nói sự tăng trưởng của dãy số cũng chính là sự tăng trưởng của tự nhiên. Điều này giúp tất cả chúng ta hiểu hơn về quốc tế khách quan trải qua Toán học. Một sự liên hệ tuyệt vời và thân mật giữa Toán học và thực tiễn .

Tỉ lệ vàng

Chính quy luật này cùng sinh ra một tỉ lệ được cho là ” tỉ lệ vàng “, một tỉ lệ của cái đẹp. Một sự thống nhất hài hòa giữa khoa học và thẩm mỹ và nghệ thuật .
Rất nhiều nhà thẩm mỹ và nghệ thuật thời phục hưng như Da vinci hay Angelo … đều lấy nó làm tỉ lệ chuẩn trong những tác phẩm của mình. Họ gọi nó là ” tỉ lệ thần thánh ” .

Vũ trụ với các dãi ngân hà cũng tuân theo tỉ số vàng
Vũ trụ với những dãi ngân hà cũng tuân theo tỉ số vàng
Nếu bạn có tỉ lệ của 2 đại lượng nào đó là số lượng xê dịch 1,6180 … thì người ta gọi đó chính là ” tỉ lệ vàng “, chính vì khi lấy số đứng sau chia cho số đứng trước trong dãy Fibonacci, tất cả chúng ta được một số lượng giao động tỉ lệ vàng này .
Nếu dãy số đủ dài, nó sẽ tiến tới tỉ số vàng ( Trong Toán học thì số lượng giới hạn tỉ lệ của dãy Fibonacci chính là tỉ số vàng ). Như vậy hoàn toàn có thể thấy mối liên hệ mật thiết giữa dãy số Fibonacci và tỉ lệ vàng .
Trong nghệ thuật và thẩm mỹ tỉ lệ vàng bộc lộ rõ ràng trong ” hình chữ nhật vàng “, đó là một hình chữ nhật có tỷ số giữa cạnh dài và cạnh ngắn là tỷ số vàng .

Hình chữ nhật vàng
Hình chữ nhật vàng

Quy luật của Tạo hóa

Bây giờ hãy cùng xem dãy số nổi tiếng này hiện hữu quanh bạn như thế nào nhé :

Bức tự họa Leonardo Da vinci theo tỉ lệ vàng
Bức tự họa Leonardo Da vinci theo tỉ lệ vàng

Công trình kiến trúc tỉ lệ vàng

Công trình kiến trúc tỉ lệ vàng


Quy luật phát triển của thực vật tuân theo tỉ lệ vàng
Quy luật tăng trưởng của thực vật tuân theo tỉ lệ vàng

Khuôn mặt cũng tuân theo tỉ lệ vàng
Khuôn mặt cũng tuân theo tỉ lệ vàng

Ngôi đền parthenon
Ngôi đền parthenon

Logo quả táo của Apple cũng không phải được vẽ ngẫu nhiên
Logo quả táo của Apple cũng không phải được vẽ ngẫu nhiên

Thực vật phát triển theo tỉ số vàng
Thực vật tăng trưởng theo tỉ số vàng

Thực vật phát triển theo tỉ số vàng
Thực vật tăng trưởng theo tỉ số vàng

Nghệ thuật thường phải tuân thủ tỉ số vàng
Nghệ thuật thường phải tuân thủ tỉ số vàng

Động vật và con người hay tự nhiên đều không nằm ngoài quy luật này
Động vật và con người hay tự nhiên đều không nằm ngoài quy luật này

Tỉ số vàng xuất hiện mọi nơi
Tỉ số vàng Open mọi nơi

Tỉ số vàng mang lại vẻ đẹp cho nghệ thuật
Tỉ số vàng mang lại vẻ đẹp cho thẩm mỹ và nghệ thuật

Bức tranh Sóng lớn nổi tiếng của Hokusai
Bức tranh Sóng lớn nổi tiếng của Hokusai

Cơn bão cũng biết tuân thủ tỉ lệ vàng
Cơn bão cũng biết tuân thủ tỉ lệ vàng

Tai người và tỉ lệ vàng
Tai người và tỉ lệ vàng

Monalisa và tỉ số vàng
Monalisa và tỉ số vàng

Một bức họa của Da vinci
Một bức họa của Da vinci

Angelo cũng thích dùng tỉ lệ vàng

Angelo cũng thích dùng tỉ lệ vàng


Trường học Athen của Rafael cũng không nằm ngoài tỉ số vàng
Trường học Athen của Rafael cũng không nằm ngoài tỉ số vàng

Hình chữ nhật vàng
Hình chữ nhật vàng

Đánh giá bài viết