Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++

Trong bài này tất cả chúng ta sẽ triển khai chương trình tính tổng những giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C + + .
Mình sẽ triển khai hai chương trình để tính tổng bằng hai ngôn từ khác nhau là C và C + +. Vì vậy những bạn cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản về hai ngôn từ này đã nhé .banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

test php

Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực thi chương trình tính tổng những giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng ngôn từ C .
Đầu tiên tất cả chúng ta cần khai báo hai biến là n ( số nguyên ) và sum ( tổng những số lẻ nhỏ hơn N ). Sau đó nhu yếu người dùng nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím bằng cách sử dụng printf ( ) và scanf ( ) .
Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến N, với bước nhảy là i + = 2 để lấy những giá trị lẻ. Cứ sau mỗi vòng lặp thì ta lấy sum + = i, cho đến khi kết thúc vòng lặp thì ta được sum chính là tổng những giá trị lẻ nhỏ hơn N .

//sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n với bước nhảy là i += 2 để lấy các số lẻ
 for(int i = 1; i < n; i +=2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì sum = sum + i
  sum = sum + i;
 }

Ngoài ra ta còn hoàn toàn có thể sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for .

//sử dụng vòng lặp while để tính
  int i = 1;
  while(i < n){
   sum += i;
   i += 2;
  }

Dưới đây mình đã viết một chương trình tính tổng các giá trị lẻ bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé !!!

//Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N
#include 
int main() {
 //khai báo biến n là số nguyên dương và sum = 0 là tổng các số lẻ từ 1 đến n
 int n, sum = 0;
 //sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên n
 printf("\nNhập vào số nguyên dương n: ");
 scanf("%d", &n);
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n với bước nhảy là i += 2 để lấy các số lẻ
 for(int i = 1; i < n; i +=2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì sum = sum + i
  sum = sum + i;
 }
 //sử dụng vòng lặp while để tính
 // int i = 1;
 // while(i < n){
 //  sum += i;
 //  i += 2;
 // }
 //hiển thị sum ra màn hình
 printf("\nTổng các số lẻ từ 1 đến %d là: %d", n, sum);

 printf("\n--------------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai40 01 PNG

Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C++

Để tính tổng những giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng ngôn từ C + + cũng tựa như như ngôn từ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn từ này khá tương đương nhau .

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++ là được. Nhớ thêm thư viện trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.

//Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N
#include 
using namespace std;
int main() {
 //khai báo biến n là số nguyên dương và sum = 0 là tổng các số lẻ từ 1 đến n
 int n, sum = 0;
 //sử dụng cout() và cin() để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên n
 cout<<"\nNhập vào số nguyên dương n: ";
 cin>>n;
 //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n với bước nhảy là i += 2 để lấy các số lẻ
 for(int i = 1; i < n; i +=2){
  //cứ sau mỗi vòng lặp thì sum = sum + i
  sum = sum + i;
 }
 //sử dụng vòng lặp while để tính
 // int i = 1;
 // while(i < n){
 //  sum += i;
 //  i += 2;
 // }
 //hiển thị sum ra màn hình
 cout<<"\nTổng các số lẻ từ 1 đến "<

Kết quả:

bai40 02 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã thực thi xong chương trình tính tổng những giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C + +. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C + + nhé, chúc những bạn thành công xuất sắc ! ! !

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Đánh giá bài viết