Số chính phương là gì ? Việc học số chính phương được mở màn từ những năm ở trung học. Do đó, đến nay bạn không hề nhớ một cách cặn kẽ về loại số này. Hai phút đọc bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nhớ và hiểu được những kỹ năng và kiến thức mê hoặc về số chính phương .

Khái niệm số chính phương

số chính phương là gì
Số chính phương là gì thì theo sách toán lớp 6 định nghĩa : Số chính phương là số có giá trị bằng bình phương của 1 số ít nguyên. Hay nói cách khác thì số chính phương có căn bậc hai là số tự nhiên .

Một số ví dụ về số chính phương như sau:

 • Số chính phương nhỏ nhất trong tập hợp những số chính phương đó là số 0
 • Còn trong dãy số từ 0 đến 100 thì có bao số, bao nhiêu số chính phương nhỏ hơn 100. Có toàn bộ 10 số chính phương nhỏ hơn 100. Nó gồm có số : 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 .

Các số đó là số chính phương bởi nguyên do như sau :

0²=0

1²=1

2²=4

3²=9

4²=16

5²=25

6²=36

7²=49

8²=64

9²=81

 • 2 số chính phương lẻ liên tục hoàn toàn có thể kể đến đó là : 225, 289. Vì 225 = 152 và 289 = 172

Các dạng số chính phương

Số chính phương lẻ và số chính phương chẵn
Có hai dạng số chính phương, đó là số chính phương chẵn và số chính phương lẻ. Số chính phương chẵn là bình phương của một số ít chẵn và điều này đúng với cả chiều ngược lại. Khi 1 số ít tự nhiên là số chẵn thì giá trị bình phương của nó lên tương ứng với dạng số chính phương chẵn .

Tính chất của số chính phương là gì ?

Vậy tính chất của số chính phương là gì? Thì loại số này có một số tính chất đặc trưng, dấu hiệu nhận biết như:

 • Số chính phương thường sống sót ở 2 dạng chính đó là 4 n hay 4 n + 1, với n € N ( N là tập hợp số tự nhiên ). Không khi nào xảy ra trường hợp số chính phương ở dạng 4 n + 2 hay 4 n + 3
 • Còn khi nghiên cứu và phân tích ra dạng 3 n ( hay số chính phương lẻ ) thì nó chỉ được biểu lộ ở dạng 3 n hoặc 3 n + 1. Hoàn toàn không có dạng 3 n + 2
 • Tận cùng của số chính phương là 0, 1, 4, 5, 6, 9. Trường hợp những số có tận cùng là 2, 3, 7, 8 thì không được gọi là số chính phương .
 • Thông thường, những số chính phương kết thúc là 1 hoặc 9 thì chữ số đầu thường là số chẵn
 • Số chính phương kết thúc bằng 5 thì chữ số hàng chục bắt buộc là 2. Tận cùng bằng 4 thì chữ số hàng chục thường là số chẵn, hay tận cùng bằng 6 thì chữ số trước đó là số lẻ
 • Số chính phương chỉ chứa thừa số nguyên tố có số mũ chẵn. Điều này bạn sẽ thấy rất rõ khi nghiên cứu và phân tích loại số này ra thừa số nguyên tố .

Ví dụ như : 64 = 8.8 = 2.2.2. 2.2.2 = 26

 • Số chính phương chia hết cho 2 thì sẽ chia hết cho 4, chia hết cho 3 thì chia hết cho 9, chia hết cho 5 thì chia hết cho 25 và cặp số 8, 16 cũng tương tự như như vậy
 • Số chính phương chia cho 3 thì số dư luôn khác 2, chia cho 4 thì số dư khác 2 hoặc 3. Và khi đó là số chính phương lẻ thì chia 8 dư 1

Đặc điểm của số chính phương là gì ?

Theo kiến thức và kỹ năng học về số chính phương lớp 6 thì đặc thù của loại số này đó là nếu chia hết cho một số nguyên tố thì cũng sẽ chia hết cho bình phương của số nguyên tố đó .
Số ước nguyên của số chính phương thường là một số lẻ. Và công thức tính hiệu của hai số chính phương thường bằng tích giữa tổng và hiệu giữa 2 số đó. Công thức được hiểu như sau :

a và b là hai số chính phương. Khi a2-b2 thì sẽ có giá trị =(a-b)(a+b)

Ngoài ra, dãy số chính phương còn được biểu lộ dưới dạng tổng những số lẻ tăng dần. Đó là : 1, 1 + 3, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 … Tương ứng với những số chính phương là : 1, 4, 9, 16, 25 …

Thuật toán kiểm tra số chính phương

Kiểm tra số chính phương trải qua những những ngôn từ lập trình như : C, C + +, python, Java … ngày càng được vận dụng nhiều .

Đối với cách kiểm tra số chính phương C / C + +

Cách này được hiểu đó là việc lặp i chạy từ giá trị 0 đến i*i. Khi i*i=n thì số n đó là số chính phương. Người thực hiện có thể kết thúc quá trình kiểm tra. Tuy nhiên, nếu i*i>n thì n sẽ không phải là số chính phương.

Cách kiểm tra trong Java

Cách làm này đồng nghĩa tương quan với việc người triển khai tạo ra một phương pháp mới để kiểm tra. Sử dụng hàm theo phương pháp main ( ) để xác lập số tự nhiên nhập vào đó có phải là số chính phương hay không. Cụ thể hàm để kiểm tra số chính phương được miêu tả trong ảnh dưới đây .
số chính phương java

Kiểm tra bằng Python

Python là ngôn từ lập trình cap cấp, được vận dụng cho việc lập trình đa năng. Ngôn ngữ này được dùng để kiểm tra một số ít như : số nguyên tố và số chính phương, hay số hoàn hảo nhất … Bắt đầu từ việc người thực thi nhập số cần xác lập vào, thay bằng một tên đơn cử. Đối với chương trình python, người thực thi sẽ không cần phải khai báo những tài liệu như một số ít loại ngôn từ lập trình khác. Cách triển khai như sau :
kiểm tra số chính phương python

Trên đây là những kiến thức chung nhất nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ về định nghĩa số chính phương là gì, các đặc trưng nổi bật nhất của loại số này cũng như cách kiểm tra nhanh chóng. Hy vọng sẽ giúp bạn áp dụng tốt vào thực tế về loại số đặc biệt này.

Đánh giá bài viết