Toán là môn học quan trọng ở những cấp học. Việc tự học của những em là điều thiết yếu và tác nhân quyết định hành động bé học tốt hay không. Với sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến lúc bấy giờ, khi gặp bài toán khó những em thường tìm kiếm cách giải qua mạng Internet. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cụ thể cách dùng Cốc Cốc để giải toán trực tuyến giúp những em đạt tác dụng cao trong học tập .
Ví dụ khi tìm kiếm lời giải trên Google Chorme tác dụng tìm kiếm trả về dựa trên những website :

Khi tìm kiếm lời giải trên Google Chorme kết quả tìm kiếm trả về dựa trên các trang web

Khi sử dụng Cốc Cốc kết quả trả về cụ thể và rất chi tiết giúp các em tìm kiếm nhanh và hiệu quả hơn:

Tìm kiếm lời giải trên Cốc Cốc kết quả trả về cụ thể và rất chi tiết

Hơn nữa với Cốc Cốc những em hoàn toàn có thể giải toán với nhiều dạng đề bài khác nhau như :

1. Một số bái toán giải phương trình trên Cốc Cốc

Với dạng bài toán có tập xác lập và có đủ những kí tự trên bàn phím tương hỗ nhập công thức bạn chỉ cần nhập công thức vào ô tìm kiếm trên Cốc Cốc -> nhấn Enter .

Giải phương trình bậc 2:

Giải phương trình bậc 2 trên Cốc Cốc

Giải phương trình bậc 3:

Giải phương trình bậc 3 trên Cốc Cốc

 Ví dụ giải phương trình mũ:

Giải phương trình mũ trên Cốc Cốc

Giải phương trình lượng giác trên Cốc Cốc:

Giải phương trình lượng giác trên Cốc Cốc

Giải hệ phương trình trên Cốc Cốc.

Bạn không hề nhập kí tự của hệ phương trình trên thanh tìm kiếm của Cốc Cốc. Với dạng toán này bạn chỉ cần nhập 2 phương trình cách nhau bởi dấy phẩy. Cốc Cốc tự hiểu để giải hệ phương trình :

Giải hệ phương trình trên Cốc Cốc

2. Một số bài toán phức tạp giải trực tuyến trên Cốc Cốc

Đặc biệt với Cốc Cốc hoàn toàn có thể xử lý bài toán chứa nhiều đơn vị chức năng giám sát khác nhau trong 1 phương trình :

Giải phương trình chứa đơn vị diện tích

Ví dụ giải phương trình chứa nhiều đơn vị về thời gian:

Giải phương trình chứa nhiều đơn vị về thời gian

Giải phương trình có chứa căn bậc 2 trên Cốc Cốc

Kí tự căn bậc hai không tương hỗ khi bạn nhập vào mục tìm kiếm trên trình duyệt. thế cho nên bạn sử dụng miêu tả thay cho dấu căn bậc 2 :

Giải phương trình có chứa căn bậc 2 trên Cốc Cốc

Điều đặc biệt với Cốc Cốc 1 số dạng toán khai triển biểu thức … hỗ trợ và tính toán rất nhanh:

Ví dụ khai triển biểu thức:

Dạng toán khai triển biểu thức

So sánh các giá trị:

Dạng toán So sánh các giá trị

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất:

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Dạng toán phân tích thành thừa số: Chú ý với dạng toán này bạn cần thêm mô tả trước khi nhập biểu thức:

Dạng toán phân tích thành thừa số

Dạng toán phân tích thành thừa số nguyên tố:

Dạng toán phân tích thành thừa số nguyên tố

Đặc biệt với Cốc Cốc bạn có thể vẽ ngay đồ thị hàm số trên trình duyệt:

Có thể vẽ ngay đồ thị hàm số trên trình duyệt Cốc Cốc

Ví dụ về giải phương trình logarit trên Cốc Cốc:

Giải phương trình logarit trên Cốc Cốc

Tuy nhiên trên trình duyệt tìm kiếm bạn không thể biểu diễn logarit có cơ số khác 10 và e. Vì vậy bạn sử dụng lời văn để mô tả:

Phải dùng lời văn mô tả logarit có cơ số khác 10 và e

Giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối:

Giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bài toán rút gọn phân thức trên Cốc Cốc:

Bài toán rút gọn phân thức trên Cốc Cốc

Bài toán đơn giản hóa biểu thức:

Bài toán đơn giản hóa biểu thức

Bài toán chuyển đổi đơn vị tiền tệ:

Bài toán chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Trên đây là hướng dẫn cụ thể cách dùng Cốc Cốc để giải toán trực tuyến. Tuy nhiên với chiêu thức này những em nên sử dụng để so sánh và so sánh với hiệu quả mình đã làm. Hy vọng giúp những em ngày càng học tập tốt và đạt tác dụng cao .

Đánh giá bài viết