Giải bài tập Sách bài tập Toán 9: Ôn tập chương 1 được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình sách bài tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác, chuẩn bị tốt cho việc tiếp thu, giảng dạy bài học mới đạt hiệu quả.

Giải bài tập SBT Toán lớp 9: Ôn tập chương 1

Bài 96 trang 21 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Nếu x thỏa mãn điều kiện Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 thì x nhận giá trị là:

A. 0     B. 6     C. 9     D. 36

Lời giải:

Ta có: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ⇔ 3 + √x = 9 ⇔√ x = 6 ⇔ x = 36

Vậy chọn đáp án D.

Bài 97 trang 21 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Biểu thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 có giá trị là:

A. 3 B. 6 C. 5 D. – 5

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Bài 98 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng minh những đẳng thức :

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 99 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho A = Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9. Chứng minh |A| = 0,5 với x ≠ 0,5.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 100 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn những biểu thức :

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 101 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

a. Chứng minh: x – Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

b. Tìm điều kiện kèm theo xác lập và rút gọn biểu thức :

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 102 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm điều kiện kèm theo xác lập của những biểu thức sau :

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 103 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng minh: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 với x > 0. Từ đó, cho biết biểu thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 có giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 104 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm số x nguyên để biểu thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 nhận giá trị nguyên

Lời giải:

Ta có: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 = Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 = 1 + Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Để 1 + Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 nhận giá trị nguyên thì Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 phải có giá trị nguyên. Vì x nguyên nên √x là số nguyên hoặc số vô tỉ.

* Nếu √x là số vô tỉ thì √x – 3 là số vô tỉ nên Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 không có giá trị nguyên. Trường hợp này không có giá trị nào của √x để biểu thức nhận giá trị nguyên.

* Nếu √x là số nguyên thì √x – 3 là số nguyên. Vậy để Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 nguyên thì √x – 3 phải là ước của 4.

Đồng thời x ≥ 0 suy ra: √x ≥ 0

Ta có : W ( 4 ) = { – 4 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 4 } Suy ra : x – 3 = – 4 ⇒ x = – 1 ( loại ) √ x – 3 = – 2 ⇒ √ x = 1 ⇒ x = 1 √ x – 3 = – 1 ⇒ √ x = 2 ⇒ x = 4 √ x – 3 = 1 ⇒ √ x = 4 ⇒ x = 16 √ x – 3 = 2 ⇒ √ x = 5 ⇒ x = 25 √ x – 3 = 4 ⇒ √ x = 7 ⇒ x = 49

Vậy với x ∈ {1; 4; 16; 25; 49} thì biểu thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 nhận giá trị nguyên.

Bài 105 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng minh những đẳng thức ( với a, b không âm và a ≠ b )

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 106 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho biểu thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

a. Tìm điều kiện kèm theo để A có nghĩa b. Khi A có nghĩa, chứng tỏ giá trị của A không nhờ vào vào a.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 107 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho biểu thức :

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

a. Rút gọn B b. Tìm x để B = 3

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 108 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho biểu thức :

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

a. Rút gọn C b. Tìm x sao cho C < - 1

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 1 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Không dùng bảng số hoặc máy tính, hãy so sánh Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 với √5 + 1.

Lời giải:

– Nhận xét Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 = √3+ √2.

– Đặt a = √ 3 + √ 2 và b = √ 5 + 1. – Đưa về so sánh a2 với b2 hay 5 + 2 √ 6 với 6 + 2 √ 5. – Đưa về so sánh a2 – 5 với b2 – 5 hay so sánh 2 √ 6 với 1 + 2 √ 5. – Đưa về so sánh ( a2 – 5 ) 2 với ( b2 – 5 ) 2 hay so sánh 24 với 21 + 4 √ 5.

– Có thế chứng tỏ được 24 < 21 + 4√5 (vì 3 < 4√5 ⇔ 3 < √80 )

– Từ kết quả 3 < √80 suy luận ngược lại, suy ra Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 < √5 + 1.

Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu có ích rất đầy đủ những môn được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Lời giải sách bài tập Toán 9 Tập 1 trang 21, 22, 23: Ôn tập chương 1.

Đánh giá bài viết