1. Tìm Nguyên Hàm x^3 căn bậc hai của x^2+1 | Mathway

Tác giả: www.mathway.com

Ngày đăng: 2/5/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 14852 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Nguyên Hàm x^3 căn bậc hai của x^2+1 | Mathway. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm Nguyên Hàm x^3 căn bậc hai của x^2+1. x3√x2+1 x 3 x 2 + 1. Viết đa thức dưới dạng hàm của x x. f(x)=x3√x2+1 f ( x ) = x 3 x 2 + 1. Hàm số F(x) F ( x ) …… xem ngay

2. Tìm Nguyên Hàm (3x^2-2x+3)/(x^3) | Mathway

Tác giả: www.mathway.com

Ngày đăng: 30/3/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 5758 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Nguyên Hàm (3x^2-2x+3)/(x^3) | Mathway. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm Nguyên Hàm (3x^2-2x+3)/(x^3) … Viết đa thức dưới dạng hàm của x x. … Di chuyển x3 x 3 ra ngoài mẫu số bằng cách nâng nó lên luỹ thừa −1 – 1 …. xem ngay

Nguyên hàm của hàm số y=x^3/(x-1) là | VietJack.com

3. Nguyên hàm của hàm số y=x^3/(x-1) là | VietJack.com

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Ngày đăng: 6/6/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 89484 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Nguyên hàm của hàm số y=x3x-1 là A. 13×3+12×2+x+lnx-1+C B. 13×3+12×2+x+lnx+1+C C. 16×3+12×2+x+lnx-1+C D. 13×3+14×2+x+lnx-1+C

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên hàm của hàm số y=x3x-1 là A. 13×3+12×2+x+lnx-1+C B. 13×3+12×2+x+lnx+1+C C. 16×3+12×2+x+lnx-1+C D. 13×3+14×2+x+lnx-1+C…. xem ngay

Tìm nguyên hàm của (x^2-3)/(x^3-2x^2-x+2) - HOC247

4. Tìm nguyên hàm của (x^2-3)/(x^3-2x^2-x+2) – HOC247

Tác giả: hoc247.net

Ngày đăng: 8/7/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 34032 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm nguyên hàm của (x^2-3)/(x^3-2x^2-x+2). Tìm nguyên hàm I=∫ …… xem ngay

họ nguyên hàm của hàm số x^3(x^2+1)^2019 là?

5. họ nguyên hàm của hàm số x^3(x^2+1)^2019 là?

Tác giả: hoidap247.com

Ngày đăng: 29/7/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 43745 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: họ nguyên hàm của hàm số x^3(x^2+1)^2019 là? câu hỏi 1537744 – hoidap247.com

Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 1, 2021 họ nguyên hàm của hàm số x^3(x^2+1)^2019 là? câu hỏi 1537744 – hoidap247.com.2 câu trả lời · 0 bình chọn: $\displaystyle\int x^3(x^2+1)^{2019} dx\ =\displaystyle\int ((x^3+x)(x^2+1)^{2019}- x(x^2+1)^{2019}) …… xem ngay

6. Nguyên hàm của hàm số $y = {x^3}\sqrt {{x^2} + 1} $ là:

Tác giả: moon.vn

Ngày đăng: 24/4/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 37360 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: ID 291615. Nguyên hàm của hàm số $y = {x^3}\sqrt {{x^2} + 1} $ là:

Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 291615. Nguyên hàm của hàm số $y = {x^3}\sqrt {{x^2} + 1} $ là:… xem ngay

7. Tìm nguyên hàm của hàm số sau: ∫x2+1/(x−1)2(x+3)dx

Tác giả: selfomy.com

Ngày đăng: 13/4/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 37505 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 10, 2020 · 1 câu trả lời∫x2+1(x−1)2(x+3)dx=∫(38⋅1x−1+12⋅1(x−1)2+58⋅1x+3)dx=38ln|x−1|−12(x−1)+58ln|x+3|+C …

8. Tìm họ nguyên hàm của hàm số f( x )=x^3-3x^2+2^x – Tự Học …

Tác giả: tuhoc365.vn

Ngày đăng: 7/6/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 46598 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Tìm họ nguyên hàm của hàm số \(f \left( x \right)={{x}^{3}}- \frac{3}{{{x}^{2}}}+{{2}^{x}} \)

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm họ nguyên hàm của hàm số (f left( x right)={{x}^{3}}- frac{3}{{{x}^{2}}}+{{2}^{x}} )… xem ngay

Nguyên hàm cua y=3x^2+1 - hoidapvietjack.com

9. Nguyên hàm cua y=3x^2+1 – hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com

Ngày đăng: 24/7/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 55256 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nguyên hàm cua y=3x^2+1. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 3, 2021 Nguyên hàm cua y=3x^2+1. … 2 64062. Cho hàm số y=f(x), bảng xét dấu của f'(x) như sau: Hỏi đáp VietJack. Hàm số y=f(5-2x) nghịch biến trên …2 câu trả lời · Câu trả lời hàng đầu: nguyên hàm của y = 3×2+1 là x3+x+c với c- hằng số… xem ngay

10. ÔN THI LIÊN THÔNG: TOÁN – [email protected]

Tác giả: phongdaotao2.ntt.edu.vn

Ngày đăng: 24/5/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 45989 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 – 4x + x2 x3. 8. y = x2 + 2x + 3 x2 + x + 4. 9. y = x2 – 4x + 5. 6 – 2x – x2. Bài 2.4. Tính đ o hàm các hàm s sau: 1. y = 3x + 2. / x. 2. y = 1 -. / x.

tìm nguyên hàm của 2x+1/x-1 - Hoc24

11. tìm nguyên hàm của 2x+1/x-1 – Hoc24

Tác giả: hoc24.vn

Ngày đăng: 6/1/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 91891 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: tìm nguyên hàm của 2x+1/x-1

Khớp với kết quả tìm kiếm: tìm nguyên hàm của 2x+1/x-1. … 2 tháng 3 2020 lúc 17:34. tìm nguyên hàm của … 1. 0. Thư Hoàngg. 21 tháng 1 2016 lúc 0:22. tìm nguyên hàm của (x+1)sinx…. xem ngay

Họ nguyên hàm của hàm số f( x ) = x( (2 + 3(x^2)) ) là

12. Họ nguyên hàm của hàm số f( x ) = x( (2 + 3(x^2)) ) là

Tác giả: vungoi.vn

Ngày đăng: 15/2/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 33540 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Họ nguyên hàm của hàm số f( x ) = x( (2 + 3(x^2)) ) là

Khớp với kết quả tìm kiếm: Họ nguyên hàm của hàm số f( x ) = x( (2 + 3(x^2)) ) là…. xem ngay

13. Tìm tất cả nguyên hàm của hàm số $f(x)=(3x^2+1)\ln x

Tác giả: cungthi.online

Ngày đăng: 23/7/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 51602 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm tất cả nguyên hàm của hàm số $f(x)=(3x^2+1)\ln x$. A $\displaystyle\int\limits f(x)\mathrm{\,d}x=x(x^2+1)\ln x-\dfrac{x^3}{3}+C$ B …

Nguyên hàm của 1/(x^2+1) - Minhtungland.com

14. Nguyên hàm của 1/(x^2+1) – Minhtungland.com

Tác giả: minhtungland.com

Ngày đăng: 12/1/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 39375 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Lời giải:Ta có:(P=int frac{x^2-1}{xsqrt{x^3+x}}dx=int frac{frac{x^2-1}{x^2}}{frac{sqrt{x^3+x}}{x}}dx)(=int frac{(1-frac{1}{x^2})dx}{frac{sqrt{x^3+x}}{x}}=int frac{dleft(x+frac{1}{x}ight)}{frac{sqrt{x^3+x}}{x}})Đặt (frac{sqrt{x^3+x}}{x}=tRightarrow t^2=frac{x^3+x}{x^2}=x+frac{1}{x})Khi đó: (P=int frac{d(t^2)}{t}=int frac{2tdt}{t}=int 2dt=2t+c=frac{2sqrt{x^3+x}}{x}+c) ĐKXĐ: (xgefrac{1}

Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 4, 2021 Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Lời giải:Ta có:(P=int frac{x^2-1}{xsqrt{x^3+x}}dx=int …… xem ngay

Tính nguyên hàm (X-1)^2/X dx - Loga.vn

15. Tính nguyên hàm (X-1)^2/X dx – Loga.vn

Tác giả: loga.vn

Ngày đăng: 8/2/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 1518 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Tính nguyên hàm (X-1)^2/X dx

Khớp với kết quả tìm kiếm: Khai triển (x-1)^2 = x^2-2x+1. Sau đó chia tử cho mẫu, thành nguyên hàm của (x-2+1/x)dx=1/2*x^2-2x+ln/x/. Vote (0) Phản hồi (0) 2 năm trước …… xem ngay

Tính nguyên hàm $\int {\frac{{3x + 1}}{{{{(x | Vted

16. Tính nguyên hàm $\int {\frac{{3x + 1}}{{{{(x | Vted

Tác giả: askmath.vn

Ngày đăng: 15/1/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 66452 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Tính nguyên hàm

Khớp với kết quả tìm kiếm: Em tham khảo kết quả tại link này nhé https://www.wolframalpha.com/input/?i=Integrate%5B(3x%2B1)%2F((x-1)%5E(2)(x%5E(2)%2B2x%2B2)%5E(3))dx%5D…. xem ngay

Chuyên đề: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

17. Chuyên đề: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

Tác giả: www.academia.edu

Ngày đăng: 13/8/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 14146 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Chuyên đề: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

Khớp với kết quả tìm kiếm: D. dx tan x C. ax 1 ln a cos 2 x Câu 7. Nguyên hàm của hàm số f ( x) (2 x 1)3 là: (2 x 1) 4 C. B. (2 x 1)4 C. 1 A. 8 C. 2(2 x …… xem ngay

18. Toán học – Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân – Thư Viện …

Tác giả: thuviendethi.com

Ngày đăng: 27/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 84258 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Toán học – Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 10, 2020 … nào là nguyên hàm của 4 1 f (x) 5 1 3x 2 x A. 4 ln 1 3x 5x 3 … D. 4 ln 1 3x 3 Câu 2: Nguyên hàm của hàm số: 1 J x dx x …… xem ngay

19. Tính nguyên hàm của x^3 (5-3x^2)^7 dx – Toán học Lớp 12

Tác giả: lazi.vn

Ngày đăng: 5/4/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 11035 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: 13/05 08:16:43. Toán học – Lớp 12. Tính nguyên hàm của x^3 (5-3x^2)^7 dx. Tính nguyên hàm của x^3 (5-3x^2)^7 dx. 101 lượt xem. 1 XEM TRẢ LỜI.

Bộ đề thi THPT Quốc Gia 2018-2019 môn Toán- Trắc nghiệm: Cấu ...

20. Bộ đề thi THPT Quốc Gia 2018-2019 môn Toán- Trắc nghiệm: Cấu …

Tác giả: books.google.com.vn

Ngày đăng: 29/6/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 48440 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Bộ đề thi THPT Quốc Gia 2018-2019 môn Toán- Trắc nghiệm: Cấu trúc mới nhất … – Nguyễn Quốc Tuấn – Google Sách. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyễn Quốc TuấnD. 2 1 4 4 3 Câu 25: Thể tích của vật thể tròn xoay tạo bởi khi quay hình … một nguyên hàm của hàm số f(x) = 3×2 + 10x – 4 là A. m = 3 B. m = 0 C. m 1= D…. xem ngay

Đánh giá bài viết