Tìm nguyên hàm của 1/(x^4+1) - Nguyễn Ngọc Sơn - Hoc247

1. Tìm nguyên hàm của 1/(x^4+1) – Nguyễn Ngọc Sơn – Hoc247

Tác giả: hoc247.net

Ngày đăng: 16/3/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 73067 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm nguyên hàm của 1/(x^4+1). ∫1x …… xem ngay

2. Tìm Nguyên Hàm 1/(X^3) | Mathway

Tác giả: www.mathway.com

Ngày đăng: 21/5/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 73984 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Nguyên Hàm 1/(X^3) | Mathway. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết đa thức dưới dạng hàm của x x. f(x) …… xem ngay

3. Tìm Nguyên Hàm (1-x/3)^2 | Mathway

Tác giả: www.mathway.com

Ngày đăng: 3/5/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 2316 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Nguyên Hàm (1-x/3)^2 | Mathway. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết đa thức dưới dạng hàm của x x. f(x) …… xem ngay

Kết quả tính nguyên hàm của 1 / (x (x+3)) dx bằng

4. Kết quả tính nguyên hàm của 1 / (x (x+3)) dx bằng

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Ngày đăng: 4/5/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 79987 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Kết quả tính ∫1x(x+3)dx bằng A. -13lnxx+3+C B. -13lnxx+3+C C. 23lnx+3x+C D. 13lnxx+3+C

Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết quả tính ∫1x(x+3)dx bằng A. -13lnxx+3+C B. -13lnxx+3+C C. 23lnx+3x+C D. 13lnxx+3+C…. xem ngay

5. [LỜI GIẢI] Tìm nguyên hàm tích phân^1x( x-3 )dx – Tự Học 365

Tác giả: tuhoc365.vn

Ngày đăng: 17/6/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 42825 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Tìm nguyên hàm \(\int\limits_{{}}^{{}}{\frac{1}{x\left( x-3 \right)}dx}\)

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm nguyên hàm (intlimits_{{}}^{{}}{frac{1}{xleft( x-3 right)}dx})… xem ngay

Kết quả tính nguyên hàm của 1 / (x (x+3 ... - hoidapvietjack.com

6. Kết quả tính nguyên hàm của 1 / (x (x+3 … – hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com

Ngày đăng: 25/3/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 67024 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Kết quả tính nguyên hàm của 1 / (x (x+3)) dx bằng. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 8, 2020 Kết quả tính ∫1x(x+3)dx bằngA. -13lnxx+3+CB. -13lnxx+3+CC. 23lnx+3x+CD. 13lnxx+3+C.1 câu trả lời · Câu trả lời hàng đầu: Chọn DTa có: 1x(x+3)=131x-1x+3Nên ∫f(x)dx=∫131x-1x+3dx =13lnxx+3+C… xem ngay

7. Tìm nguyên hàm của hàm số sau: ∫x2+1/(x−1)2(x+3)dx

Tác giả: selfomy.com

Ngày đăng: 18/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 43088 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 10, 2020 · 1 câu trả lời∫x2+1(x−1)2(x+3)dx=∫(38⋅1x−1+12⋅1(x−1)2+58⋅1x+3)dx=38ln|x−1|−12(x−1)+58ln|x+3|+C …

8. Tìm họ nguyên hàm của F(x)=∫x3/(x4−1)dx: – Selfomy Hỏi Đáp

Tác giả: selfomy.com

Ngày đăng: 21/6/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 92801 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 10, 2020 · 1 câu trả lờiChọn D. Đặt t=x4−1 ⇒dt=4×3.dx⇒x3.dx=14dt. F(x)=∫x3x4−1dx=14∫dtt =14ln|t|+C=14ln|x4−1|+C …

9. Nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{{x\left( {{x^2} + 3} \right …

Tác giả: moon.vn

Ngày đăng: 17/5/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 81622 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: ID 697875. Nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{{x\left( {{x^2} + 3} \right)}}$ bằng:

Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 697875. Nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{{x\left( {{x^2} + 3} \right)}}$ bằng:… xem ngay

Nguyên hàm của 1/(x^2+1) - Minhtungland.com

10. Nguyên hàm của 1/(x^2+1) – Minhtungland.com

Tác giả: minhtungland.com

Ngày đăng: 18/2/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 47451 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Lời giải:Ta có:(P=int frac{x^2-1}{xsqrt{x^3+x}}dx=int frac{frac{x^2-1}{x^2}}{frac{sqrt{x^3+x}}{x}}dx)(=int frac{(1-frac{1}{x^2})dx}{frac{sqrt{x^3+x}}{x}}=int frac{dleft(x+frac{1}{x}ight)}{frac{sqrt{x^3+x}}{x}})Đặt (frac{sqrt{x^3+x}}{x}=tRightarrow t^2=frac{x^3+x}{x^2}=x+frac{1}{x})Khi đó: (P=int frac{d(t^2)}{t}=int frac{2tdt}{t}=int 2dt=2t+c=frac{2sqrt{x^3+x}}{x}+c) ĐKXĐ: (xgefrac{1}

Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 4, 2021 Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Lời giải:Ta có:(P=int frac{x^2-1}{xsqrt{x^3+x}}dx=int …… xem ngay

tìm nguyên hàm của 2x+1/x-1 - Hoc24

11. tìm nguyên hàm của 2x+1/x-1 – Hoc24

Tác giả: hoc24.vn

Ngày đăng: 3/8/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 29668 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: tìm nguyên hàm của 2x+1/x-1

Khớp với kết quả tìm kiếm: tìm nguyên hàm của 2x+1/x-1. … 2 tháng 3 2020 lúc 17:34. tìm nguyên hàm của … 1. 0. Thư Hoàngg. 21 tháng 1 2016 lúc 0:22. tìm nguyên hàm của (x+1)sinx…. xem ngay

12. ÔN THI LIÊN THÔNG: TOÁN – [email protected]

Tác giả: phongdaotao2.ntt.edu.vn

Ngày đăng: 9/8/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 96797 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. { 2x – y = 3. 3x + y = 7. 2. { 2x – y +1=0. 2y – 4x = 2. 3. { x – 5y +4=0 … 1. Đ nh nghĩa: Hàm s F(x) đư c g i là nguyên hàm c a hàm s f(x) n u.

Nguyên hàm của hàm số (f( x )=((3)^(x)) ) là

13. Nguyên hàm của hàm số (f( x )=((3)^(x)) ) là

Tác giả: vungoi.vn

Ngày đăng: 29/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 50163 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Nguyên hàm của hàm số (f( x )=((3)^(x)) ) là

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên hàm của hàm số (f( x )=((3)^(x)) ) là…. xem ngay

14. Cho (F(x) = – (1)((3(x^3))) ) là một nguyên hàm của hàm số (((

Tác giả: vungoi.vn

Ngày đăng: 3/7/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 31852 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Cho (F(x) =  – (1)((3(x^3))) ) là một nguyên hàm của hàm số (((f(x)))(x) ). Tìm nguyên hàm của hàm số (f'(x)ln x ).

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho (F(x) = – (1)((3(x^3))) ) là một nguyên hàm của hàm số (((f(x)))(x) ). Tìm nguyên hàm của hàm số (f'(x)ln x )…. xem ngay

Bảng Nguyên Hàm Các Hàm Số Thường Gặp (Đầy Đủ)

15. Bảng Nguyên Hàm Các Hàm Số Thường Gặp (Đầy Đủ)

Tác giả: www.mathvn.com

Ngày đăng: 11/2/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 68029 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bảng nguyên hàm của các hàm số thường gặp, nguyen ham cac ham so co ban nang cao, đầy đủ, bảng nguyên hàm mở rộng

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảng nguyên hàm của các hàm số thường gặp, nguyen ham cac ham so co ban nang … Thực ra, ta đã áp dụng tính chất sau đây: Nếu F(x) là một nguyên hàm của …… xem ngay

Tìm nguyên hàm của y = x^3 (2 - 3.x^2)^2019 dx y = x. √1-x ...

16. Tìm nguyên hàm của y = x^3 (2 – 3.x^2)^2019 dx y = x. √1-x …

Tác giả: hoidap247.com

Ngày đăng: 23/6/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 87300 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Tìm nguyên hàm của y = x^3 (2 – 3.x^2)^2019 dxy = x. √1-x dxy = x^2 / √1-x dx câu hỏi 191517 – hoidap247.com

Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 1, 2020 Tìm nguyên hàm của y = x^3 (2 – 3.x^2)^2019 dx y = x. √1-x dx y = x^2 / √1-x dx câu hỏi 191517 – hoidap247.com.1 câu trả lời · 0 bình chọn: Đáp án:$\begin{array}{l} + )\I = \int {{x^3}{{\left( {2 – 3{x^2}}ight)}^{2019}} = dx} \Đặt:2 – 3{x^2} = t\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} …… xem ngay

Chuyên đề: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

17. Chuyên đề: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

Tác giả: www.academia.edu

Ngày đăng: 16/8/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 91037 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Chuyên đề: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

Khớp với kết quả tìm kiếm: D. dx tan x C. ax 1 ln a cos 2 x Câu 7. Nguyên hàm của hàm số f ( x) (2 x 1)3 là: (2 x 1) 4 C. B. (2 x 1)4 C. 1 A. 8 C. 2(2 x …… xem ngay

18. Toán học – Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân – Thư Viện …

Tác giả: thuviendethi.com

Ngày đăng: 23/1/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 22119 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Toán học – Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 10, 2020 Câu 1: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là nguyên hàm của 4 1 f (x) 5 1 … D. 4 ln 1 3x 3 Câu 2: Nguyên hàm của hàm số: 1 J x dx x …… xem ngay

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=3x−1(x−1)2 trên ...

19. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=3x−1(x−1)2 trên …

Tác giả: cungthi.online

Ngày đăng: 13/3/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 75188 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=3x−1(x−1)2 trên khoảng (1;+∞) là A 3ln(x−1)−2x−1+c. B 3ln(x−1)+1x−1+c. C 3ln(x−1)−1x−1+c. D 3ln(x−1)+2x−1+c. Giải thích:Lời giải Chọn A Ta có f(x)=3x−3+2(x−1)2=3(x−1)+2(x−1)2=3x−1+2(x−1)2. Vậy ∫f(x)dx=∫(3x−1+2(x−1)2)dx =3∫d(x−1)x−1+2∫d(x−1)(x−1)2. Vậy đáp án đúng là A.

Khớp với kết quả tìm kiếm: 3ln(x−1)+2x−1+c. Đáp án và lời giải. Đáp án:A. Lời giải:Lời giải… xem ngay

Biến đổi và đổi biến hàm tích phân bậc 2 - SlideShare

20. Biến đổi và đổi biến hàm tích phân bậc 2 – SlideShare

Tác giả: www.slideshare.net

Ngày đăng: 19/2/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 11503 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài 3. Biến đổi và đổi biến nâng cao tích phân hàm phân thức hữu tỉ BÀI 3. BIẾN ĐỔI VÀ ĐỔI BIẾN NÂNG CAO …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên hàm và tích phân Trần Phương III. DẠNG 3: KĨ THUẬT NHẢY TẦNG LẦU KHI MẪU SỐ LÀ HÀM ĐA THỨC BẬC 4 dx dx 1 x2 1 x2 1 1 x 1 1 C1 = 4 dx ln arctgx c 2 2 …… xem ngay

Đánh giá bài viết