1. Tính I = tích phân0^1 ln ( 2x + 1 ) dx ta được I = aln3 – b với ab …

Tác giả: tuhoc365.vn

Ngày đăng: 8/4/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 22464 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trong các tích phân có hàm đa thức và hàm logarit ta ưu tiên đặt u bằng hàm logarit. – Đồng nhất thức. Cách giải. Đặt { …

Nguyên hàm của ln(2x+1) - Pgdtxhoangmai.edu.vn

2. Nguyên hàm của ln(2x+1) – Pgdtxhoangmai.edu.vn

Tác giả: pgdtxhoangmai.edu.vn

Ngày đăng: 24/1/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 84715 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Đặt$left{ {egin{array}{*{20}{l}}{u = ln x}\{{m{d}}v = left( {2x – 1} ight){mkern 1mu} {m{d}}x}end{array}} ight, Leftrightarrow left{ {egin{array}{*{20}{l}}{{m{d}}u = dfrac{{{m{d}}x}}{x}}\{v = {x^2} – x}end{array}} ight

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đặt$left{ { egin{array}{*{20}{l}}{u = ln x}\{{ m{d}}v = left( {2x – 1} ight){mkern 1mu} { m{d}}x}end{array}} ight, Leftrightarrow left{ …8 thg 6, 2021 · Tải lên bởi Integrals ForYou… xem ngay

Biết rằng tích phân của ln ( x + 1 ) dx = a ln3 + b ln2 + c với a,b ...

3. Biết rằng tích phân của ln ( x + 1 ) dx = a ln3 + b ln2 + c với a,b …

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Ngày đăng: 6/6/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 10927 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Biết rằng ∫12ln(x+1)dx=aln3+bln2+c với a,b,c là các số nguyên. Tính S=a+b+c. A. S=1 B. S=0 C. S=2 D. S=-2

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập về Tính đơn điệu của hàm số có lời giải. 3 đề 33524 lượt thi Thi thử. 150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm – Tích phân cơ bản. 6 đề 31469 lượt thi Thi thử…. xem ngay

4. Tìm Nguyên Hàm 1/(x( log tự nhiên của x)^2) | Mathway

Tác giả: www.mathway.com

Ngày đăng: 15/1/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 55622 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Nguyên Hàm 1/(x( log tự nhiên của x)^2) | Mathway. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Thay thế tất cả các lần xuất hiện của u u với ln(x) ln ( x ). −1ln …… xem ngay

Nguyên hàm của ln(2x+1) - Vumon.vn

5. Nguyên hàm của ln(2x+1) – Vumon.vn

Tác giả: vumon.vn

Ngày đăng: 19/8/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 68429 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Đặt$left{ {egin{array}{*{20}{l}}{u = ln x}\{{m{d}}v = left( {2x – 1} ight){mkern 1mu} {m{d}}x}end{array}} ight, Leftrightarrow left{ {egin{array}{*{20}{l}}{{m{d}}u = dfrac{{{m{d}}x}}{x}}\{v = {x^2} – x}end{array}} ight

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đặt$left{ eginarray*20lu = ln x\ mdv = left( 2x – 1 ight)mkern 1mu mdxendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarray*20l mdu = dfrac mdxx\v …22 thg 5, 2021 · Tải lên bởi Integrals ForYou… xem ngay

Tìm nguyên hàm của x.ln(1+x^2) - Trần Đ. Trang - HOC247

6. Tìm nguyên hàm của x.ln(1+x^2) – Trần Đ. Trang – HOC247

Tác giả: hoc247.net

Ngày đăng: 13/7/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 44655 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm nguyên hàm của x.ln(1+x^2). ∫x.ln(1+x2)dx; ∫2x.x.dx; ∫(ln(1+x)/x2)dx. VDO.AI. bởi Trần Đ. Trang 08/10/2017. ADSENSE …… xem ngay

7. Nguyên hàm của $I = \int {x\ln \left( {2x – 1} \right)dx}$ là:

Tác giả: moon.vn

Ngày đăng: 18/2/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 71252 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 629095. Nguyên hàm của $I = \int {x\ln \left( {2x – 1} \right)dx}$ là:… xem ngay

Tìm họ nguyên hàm (( (2x - 1) )ln x( mkern 1mu) ( rm(d))x) .

8. Tìm họ nguyên hàm (( (2x – 1) )ln x( mkern 1mu) ( rm(d))x) .

Tác giả: vungoi.vn

Ngày đăng: 4/6/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 24541 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Tìm họ nguyên hàm (( (2x – 1) )ln x( mkern 1mu) ( rm(d))x).

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm họ nguyên hàm (( (2x – 1) )ln x( mkern 1mu) ( rm(d))x) …. xem ngay

Bảng các công thức nguyên hàm từ căn bản tới nâng cao ...

9. Bảng các công thức nguyên hàm từ căn bản tới nâng cao …

Tác giả: congthucnguyenham.club

Ngày đăng: 22/2/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 46240 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: 1. Nguyên hàm là gì? Cho hàm số f(x) xác định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: Tìm nguyên hàm của hàm số I = \int {\frac{1}{{x\sqrt {\ln x + 1} }}dx} … Bước 1: Đặt \left\{ \begin{array}{l} u = \ln \left( {2x} \right)\\ dv …… xem ngay

tính nguyên hàm sau: 2x. ln(x-1)dx Giúp Mình với. Cảm ơn nhìu.

10. tính nguyên hàm sau: 2x. ln(x-1)dx Giúp Mình với. Cảm ơn nhìu.

Tác giả: hoidap247.com

Ngày đăng: 1/6/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 67770 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: tính nguyên hàm sau:2x. ln(x-1)dxGiúp Mình với. Cảm ơn nhìu. câu hỏi 377502 – hoidap247.com

Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 3, 2020 tính nguyên hàm sau: 2x. ln(x-1)dx Giúp Mình với. Cảm ơn nhìu. câu hỏi 377502 – hoidap247.com.2 câu trả lời · 1 bình chọn: Đáp án:\[I = \int {2x.\ln \left( {x – 1}ight)dx} = \left( {{x^2} – 1}ight)\ln \left( …… xem ngay

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=ln^2x/x - hoidapvietjack.com

11. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=ln^2x/x – hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com

Ngày đăng: 2/1/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 16007 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=ln^2x/x. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 8, 2020 Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack. Đăng ký ngay! Quảng cáo …1 câu trả lời · Câu trả lời hàng đầu: Xem đáp án từ VietJack…… xem ngay

12. Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số xln(2x-1)dx – Môn Toán

Tác giả: montoan.com

Ngày đăng: 18/7/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 16135 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi:

Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 3, 2019 Tìm nguyên hàm I = ∫ x ln ⁡ ( 2 x – 1 ) d x. A…. xem ngay

Câu 49 Cho Fleft(xright)ln 2x là mộ... | Xem lời giải tại QANDA

13. Câu 49 Cho Fleft(xright)ln 2x là mộ… | Xem lời giải tại QANDA

Tác giả: qanda.ai

Ngày đăng: 15/8/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 6554 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Câu 49 Cho F(x)=ln 2x, là một nguyên hàm của- f(x) Tính |f1 (x)ln. xdx. Kết quả đúng là A int f(x)ln. xdx=xlnx- ( x ) / ( 3 ) 3 +C B.. f(x)inxax=x3 lnx- ( x ) / ( 3 ) +c C.. int f(x)lnxdx= ( x3 ) / ( 3 ) lnx+C D. int f'(x)ln. xdx=x2 lnx- ( x2 ) / ( 2 ) +C (* mx

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 49 Cho F(x)=ln 2x, là một nguyên hàm của- f(x) Tính |f1 (x)ln. xdx. Kết quả đúng là A int f(x)ln. xdx=xlnx- ( x ) / ( 3 ) 3 +C B.. f(x)inxax=x3 lnx- …… xem ngay

[Toán 12] Tính nguyên hàm - HOCMAI Forum

14. [Toán 12] Tính nguyên hàm – HOCMAI Forum

Tác giả: diendan.hocmai.vn

Ngày đăng: 22/2/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 97945 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Các bạn giúp mình câu nguyên hàm này nhé:tìm nguyên hàm của $I=\int_{}^{}ln^2xdx$

Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 11, 2012 Các bạn giúp mình câu nguyên hàm này nhé: tìm nguyên hàm của $I=\int_{}^{}ln^2xdx$… xem ngay

Bảng Các Công Thức Nguyên Hàm Ln(U) - Anhchien.vn

15. Bảng Các Công Thức Nguyên Hàm Ln(U) – Anhchien.vn

Tác giả: anhchien.vn

Ngày đăng: 16/2/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 78120 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: 1, Nguyên hàm là gì?Cho hàm số f(x) xác định trên K

Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 6, 2021 Ví dụ: Tìm nguyên hàm của hàm số $I = \int {\frac{1}{{x\sqrt {\ln x + 1} }}dx} … Bước 1: Đặt $\left\{ \begin{array}{l} u = \ln \left( {2x} …… xem ngay

16. ÔN THI LIÊN THÔNG: TOÁN – [email protected]

Tác giả: phongdaotao2.ntt.edu.vn

Ngày đăng: 24/3/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 6885 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 2.14. Tính đ o hàm các hàm s sau: 1. y = ex cos x. 2. y = x ln x + 1. 3. y = (x2 – 2x + 2)ex. 4. y = (x2 – 4x + 3) ln x. 5. y = ex(cos x – sin x).

[2021] Nguyên hàm của I = nguyên hàm( x ln( 2x - 1)dx) là

17. [2021] Nguyên hàm của I = nguyên hàm( x ln( 2x – 1)dx) là

Tác giả: vietjack.online

Ngày đăng: 18/3/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 80679 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Nguyên hàm của I=∫xln2x−1 dx là:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên hàm của I=∫xln2x−1 dx là: … ⇒⎧⎨⎩du=22x−1v=x2−142=4×2−18⇒I=4×2−18ln(2x−1)−∫(2x−1)(2x+1)4(2x−1)dx ⇒ d u = 2 2 x − 1 v = x 2 − 1 4 …… xem ngay

Tính nguyên hàm I=∫1xlnxdx bằng cách đặt t=lnx. Mệnh đề ...

18. Tính nguyên hàm I=∫1xlnxdx bằng cách đặt t=lnx. Mệnh đề …

Tác giả: cungthi.online

Ngày đăng: 20/7/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 5673 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Tính nguyên hàm I=∫1xlnxdx bằng cách đặt t=lnx. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A I=∫tdt. B I=∫1tdt. C I=∫1t2dt. D ∫dt. Giải thích:Lời giải Chọn B Đặt t=lnx ⇒ dt=1xdx ⇒I=∫1lnx1xdx=∫1tdt. Vậy đáp án đúng là B.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính nguyên hàm I=∫1xlnxdx bằng cách đặt t=lnx. … Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=2x+1×4+2×3+x2 trên khoảng (0;+∞) thỏa mãn F(1)=12 …. xem ngay

tính nguyên hàm - Hỏi đáp 24/7 – Giải bài tập cùng Thủ Khoa ...

19. tính nguyên hàm – Hỏi đáp 24/7 – Giải bài tập cùng Thủ Khoa …

Tác giả: zuni.vn

Ngày đăng: 20/8/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 45635 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: tính nguyên hàm: a, x.cos2x.dxb, (2x-1).ln(x^2-x+1).dx

Khớp với kết quả tìm kiếm: tính nguyên hàm: a, x.cos2x.dx b, (2x-1).ln(x^2-x+1).dx…. xem ngay

20. Tìm nguyên hàm của hàm số \(y = \frac{{\ln 2x}}{{{x^2}}}.\)

Tác giả: utxnews.net

Ngày đăng: 30/8/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 79209 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Tìm nguyên hàm của hàm số \(y = \frac{{\ln 2x}}{{{x^2}}}.\)A. \(\int {f(x)dx} = – \frac{1}{x}\ln (2x – 1)\)B. \(\int {f(x)dx} = \frac{1}{x}\ln (2x + 1)\)C. \(\int {f(x)dx} = – \frac{1}{x}\ln (2x + 1)\)D. \(\int {f(x)dx} = – \frac{1}{x}\ln (1-2x)\)

Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 5, 2021 Tìm nguyên hàm của hàm số \(y = \frac{{\ln 2x}}{{{x^2}}}.\) A. \(\int {f(x)dx} = – \frac{1}{x}\ln (2x – 1)\) B. \(\int {f(x)dx} …… xem ngay

Đánh giá bài viết