1. Tính tích phân từ 1 đến 2 của ln(x+1)/x^2 – HOC247

Tác giả: hoc247.net

Ngày đăng: 12/2/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 20607 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính tích phân từ 1 đến 2 của ln(x+1)/x^2 … bởi nguyen van a 27/09/2018 … Cho hàm số: y=-x^4+2x^2-3 có đồ thị (C) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị …… xem ngay

Tìm nguyên hàm của x.ln(1+x^2) - Trần Đ. Trang - HOC247

2. Tìm nguyên hàm của x.ln(1+x^2) – Trần Đ. Trang – HOC247

Tác giả: hoc247.net

Ngày đăng: 28/6/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 82887 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm nguyên hàm của x.ln(1+x^2). ∫x.ln(1+x2)dx; ∫2x.x.dx; ∫(ln(1+x)/x2)dx. VDO.AI. bởi Trần Đ. Trang 08/10/2017. ADSENSE …… xem ngay

Cho I = tích phân từ 1 đến 2 ln(x+1)/x^2 = aln2 + bln3

3. Cho I = tích phân từ 1 đến 2 ln(x+1)/x^2 = aln2 + bln3

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Ngày đăng: 10/1/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 13951 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Cho I = ∫12ln(x+1)x2dx = aln2 + bln3 Giá trị của a +b là A. 9/2 B. -9/2 C. -3/2 D. 3/2

Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 1, 2020 Bài tập về Tính đơn điệu của hàm số có lời giải. 3 đề 33524 lượt thi Thi thử. 150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm – Tích phân cơ bản…. xem ngay

4. Tìm Nguyên Hàm 1/(x( log tự nhiên của x)^2) | Mathway

Tác giả: www.mathway.com

Ngày đăng: 1/7/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 27557 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Nguyên Hàm 1/(x( log tự nhiên của x)^2) | Mathway. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Thay thế tất cả các lần xuất hiện của u u với ln(x) ln ( x ). −1ln …… xem ngay

5. Tìm Nguyên Hàm ( log tự nhiên của x^2)/x | Mathway

Tác giả: www.mathway.com

Ngày đăng: 23/2/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 77212 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Nguyên Hàm ( log tự nhiên của x^2)/x | Mathway. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì 2 2 không đổi đối với x x, hãy di chuyển 2 2 ra khỏi tích phân. 2∫ln …… xem ngay

6. Tính nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \frac{1}{{\ln x}}

Tác giả: moon.vn

Ngày đăng: 30/2/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 1773 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: ID 698456. Tính nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \frac{1}{{\ln x}} – \frac{1}{{{{\ln }^2}x}}$ :

Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 698456. Tính nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \frac{1}{{\ln x}} – \frac{1}{{{{\ln }^2}x}}$ :… xem ngay

Biết tích phân từ 1 đến 2 của ( lnx / x^2 ) dx =a ln 2 +b/c (với a ...

7. Biết tích phân từ 1 đến 2 của ( lnx / x^2 ) dx =a ln 2 +b/c (với a …

Tác giả: hoidapvietjack.com

Ngày đăng: 6/1/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 88978 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Biết tích phân từ 1 đến 2 của ( lnx / x^2 ) dx =a ln 2 +b/c (với a là số hữu tỉ, b, c là các số nguyên dương. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 8, 2020 Biết ∫12ln xx2dx=aln2 +bc (với a là số hữu tỉ, b, c là các số nguyên dương và bc là phân số tối giản). Tính giá trị của S=2a+3b+c.A. S=4B.1 câu trả lời · Câu trả lời hàng đầu: Đáp án A… xem ngay

tính nguyên hàm sau: 2x. ln(x-1)dx Giúp Mình với. Cảm ơn nhìu.

8. tính nguyên hàm sau: 2x. ln(x-1)dx Giúp Mình với. Cảm ơn nhìu.

Tác giả: hoidap247.com

Ngày đăng: 21/8/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 85334 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: tính nguyên hàm sau:2x. ln(x-1)dxGiúp Mình với. Cảm ơn nhìu. câu hỏi 377502 – hoidap247.com

Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 3, 2020 tính nguyên hàm sau: 2x. ln(x-1)dx Giúp Mình với. Cảm ơn nhìu. câu hỏi 377502 – hoidap247.com.2 câu trả lời · 1 bình chọn: Đáp án:\[I = \int {2x.\ln \left( {x – 1}ight)dx} = \left( {{x^2} – 1}ight)\ln \left( …… xem ngay

Tính nguyên hàm I=∫1xlnxdx bằng cách đặt t=lnx. Mệnh đề ...

9. Tính nguyên hàm I=∫1xlnxdx bằng cách đặt t=lnx. Mệnh đề …

Tác giả: cungthi.online

Ngày đăng: 8/2/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 51756 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Tính nguyên hàm I=∫1xlnxdx bằng cách đặt t=lnx. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A I=∫tdt. B I=∫1tdt. C I=∫1t2dt. D ∫dt. Giải thích:Lời giải Chọn B Đặt t=lnx ⇒ dt=1xdx ⇒I=∫1lnx1xdx=∫1tdt. Vậy đáp án đúng là B.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính nguyên hàm I=∫1xlnxdx bằng cách đặt t=lnx. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A.I=∫tdt. B.I=∫1tdt. C.I=∫1t2dt. D.∫dt. Đáp án và lời giải. Đáp án:B…. xem ngay

Bảng các công thức nguyên hàm từ căn bản tới nâng cao ...

10. Bảng các công thức nguyên hàm từ căn bản tới nâng cao …

Tác giả: congthucnguyenham.club

Ngày đăng: 12/3/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 16415 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: 1. Nguyên hàm là gì? Cho hàm số f(x) xác định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: Tìm nguyên hàm của hàm số $I = \int {\frac{1}{{x\sqrt {\ln x + 1} }}dx} $. Hướng dẫn giải. Bước 1: Chọn $t = \sqrt {\ln x + 1} \Rightarrow {t^2} …… xem ngay

Tìm họ nguyên hàm (( (2x - 1) )ln x( mkern 1mu) ( rm(d))x) .

11. Tìm họ nguyên hàm (( (2x – 1) )ln x( mkern 1mu) ( rm(d))x) .

Tác giả: vungoi.vn

Ngày đăng: 13/1/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 47166 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Tìm họ nguyên hàm (( (2x – 1) )ln x( mkern 1mu) ( rm(d))x).

Khớp với kết quả tìm kiếm: (x2−x)lnx−x22+x+C…. xem ngay

12. Khi tính nguyên hàm của hàm số f( x ) = 1 xln x một học sinh …

Tác giả: tuhoc365.vn

Ngày đăng: 21/5/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 37769 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Khi tính nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {{1} \over {x\ln x}}\) một học sinh đã giải như sau: \(I = \int {f\left( x \right)dx = \int {{{dx}

Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi tính nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = {{1} over {xln x}}) một học sinh đã giải như sau: (I = int {fleft( x right)dx = int {{{dx}… xem ngay

nguyên hàm x^2 - 2lnx /x - Hoc24

13. nguyên hàm x^2 – 2lnx /x – Hoc24

Tác giả: hoc24.vn

Ngày đăng: 5/6/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 90469 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: nguyên hàm x^2 – 2lnx /x

Khớp với kết quả tìm kiếm: nguyên hàm x^2 – 2lnx /x. … tìm nguyên hàm của 1/(x.lnx.ln(lnx)) … 2. 0. Nguyễn Minh Hằng. 20 tháng 1 2016 lúc 10:50. Tìm họ nguyên hàm của hàm số :…. xem ngay

Nguyên hàm của ln(2x+1)

14. Nguyên hàm của ln(2x+1)

Tác giả: pgdtxhoangmai.edu.vn

Ngày đăng: 12/2/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 40306 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Đặt$left{ {egin{array}{*{20}{l}}{u = ln x}\{{m{d}}v = left( {2x – 1} ight){mkern 1mu} {m{d}}x}end{array}} ight, Leftrightarrow left{ {egin{array}{*{20}{l}}{{m{d}}u = dfrac{{{m{d}}x}}{x}}\{v = {x^2} – x}end{array}} ight

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đặt$left{ { egin{array}{*{20}{l}}{u = ln x}\{{ m{d}}v = left( {2x – 1} ight){mkern 1mu} { m{d}}x}end{array}} ight, Leftrightarrow left{ …8 thg 6, 2021 · Tải lên bởi Integrals ForYou… xem ngay

15. Tích phân từng phần – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org

Ngày đăng: 1/8/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 31889 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tích phân từng phần – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nó thường được sử dụng để biến đổi nguyên hàm của tích các hàm thành một nguyên … u(x) = ln(|sin(x)|) và v(x) = sec2x, thì u được lấy vi phân tới 1/ tan x …… xem ngay

16. Quy tắc ln (x) – Logarit tự nhiên – RapidTables.org

Tác giả: www.rapidtables.org

Ngày đăng: 29/7/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 1658 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm logarit tự nhiên ln (x) là hàm ngược của hàm mũ e x. Đối với x/ 0,. f ( f -1 ( x )) = e ln ( x ) = x … ( x ). Ví dụ: log 10 (2 8 ) = 8 ∙ log 10 (2) …

17. ÔN THI LIÊN THÔNG: TOÁN – [email protected]

Tác giả: phongdaotao2.ntt.edu.vn

Ngày đăng: 9/2/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 23209 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 2.14. Tính đ o hàm các hàm s sau: 1. y = ex cos x. 2. y = x ln x + 1. 3. y = (x2 – 2x + 2)ex. 4. y = (x2 – 4x + 3) ln x. 5. y = ex(cos x – sin x).

Tính tích phân $I=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{\ln x}{1 + x^2 }

18. Tính tích phân $I=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{\ln x}{1 + x^2 }

Tác giả: diendan.hocmai.vn

Ngày đăng: 24/4/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 91656 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Tính tích phân $I=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{\ln x}{1 + x^2 }$

Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 2, 2013 Đặt u=lnx dv=1/(1+x^2)dx \Rightarrow du=1/xdx v=nguyên hàm của 1/(1+x^2)dx để tìm nguyên hàm của 1/(1+x^2)dx thì đặt x=tant=>dx=1/cos^2t dt… xem ngay

Phương pháp nguyên hàm từng phần - Baitap123.com

19. Phương pháp nguyên hàm từng phần – Baitap123.com

Tác giả: www.baitap123.com

Ngày đăng: 22/2/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 40276 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN A. Phương phápCông thức nguyên hàm từng…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bước 1: Biến đổi tích phân ban đầu về dạng I=\int{f(x).g(x)dx}. – Bước 2: Đặt \left\{ \begin{array}{l}u=f( (chọn v là một nguyên hàm của g(x) )…. xem ngay

20. Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số y=ln2x/x^2 – Môn Toán

Tác giả: montoan.com

Ngày đăng: 29/3/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 88894 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số y=ln2x/x^2. 29/03/2019 // by admin. Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số y = ln ⁡ 2 x x 2. A. ∫ f ( x ) d x = – 1 x ln …… xem ngay

Đánh giá bài viết