1. Tìm Nguyên Hàm 1/2x-1 | Mathway

Tác giả: www.mathway.com

Ngày đăng: 21/2/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 8385 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Nguyên Hàm 1/2x-1 | Mathway. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Quy Tắc Luỹ Thừa, tích phân của x x đối với x x là 12×2 1 2 x 2. 12 …… xem ngay

Tích phân từ 0 đến 2 2/(2x+1) dx | VietJack.com

2. Tích phân từ 0 đến 2 2/(2x+1) dx | VietJack.com

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Ngày đăng: 15/1/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 7998 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Tích phân ∫0222x+1dx bằng

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập về Tính đơn điệu của hàm số có lời giải. 3 đề 34452 lượt thi Thi thử. 150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm – Tích phân cơ bản. 6 đề 31612 lượt thi Thi thử…. xem ngay

Nguyên hàm của 1/2x - 1 là gì, giải chi tiết giúp mìnhCua la

3. Nguyên hàm của 1/2x – 1 là gì, giải chi tiết giúp mìnhCua la

Tác giả: hoidap247.com

Ngày đăng: 29/6/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 74611 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Nguyên hàm của 1/2x – 1 là gì, giải chi tiết giúp mìnhCuala

Khớp với kết quả tìm kiếm: 21 thg 2, 2020 … giáo viên hàng đầu của chúng tôi. icon. Đáp án: 12ln|2x−1|+C 1 2 ln ⁡ | 2 x − 1 | + C. Giải thích các bước giải: Ta có:.1 câu trả lời · 0 bình chọn: Đáp án:\[\frac{1}{2}\ln \left| {2x – 1}ight| + C\]Giải thích các bước giải:Ta có:\(\begin{array}{l}\int {\frac{1}{{2x – 1}}dx} \t …… xem ngay

4. Tìm nguyên hàm của x^2/(2x+1) – Lê Chí Thiện – HOC247

Tác giả: hoc247.net

Ngày đăng: 27/4/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 12876 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: 27 thg 9, 2018 Tìm nguyên hàm của x^2/(2x+1). Tính ∫x2 …… xem ngay

Tìm nguyên hàm của (x^2+2x-1)/((x-1)(x^2+1)) - HOC247

5. Tìm nguyên hàm của (x^2+2x-1)/((x-1)(x^2+1)) – HOC247

Tác giả: hoc247.net

Ngày đăng: 5/6/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 50640 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm nguyên hàm của (x^2+2x-1)/((x-1)(x^2+1)). Tìm nguyên hàm các hàm số hữu tỉ sau : a) ∫ …… xem ngay

6. [LỜI GIẢI] Tìm nguyên hàm của hàm số (fx ) = 2^2x)? – Tự Học …

Tác giả: tuhoc365.vn

Ngày đăng: 10/1/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 23025 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {2^{2x}}\)?

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = {2^{2x}})?… xem ngay

7. [LỜI GIẢI] Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f( x ) = 2x

Tác giả: tuhoc365.vn

Ngày đăng: 8/2/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 30739 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \(f \left( x \right) = \frac{{2x – 1}}{{{{ \left( {x + 1} \right)}^2}}} \) trên khoảng \( \left( { – 1; + \infty }

Khớp với kết quả tìm kiếm: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số (f left( x right) = frac{{2x – 1}}{{{{ left( {x + 1} right)}^2}}} ) trên khoảng ( left( { – 1; + infty }… xem ngay

8. Tìm một nguyên hàm $I$ của hàm số $y = \left( {2x + 1} \right …

Tác giả: moon.vn

Ngày đăng: 9/6/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 77582 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 696771. Tìm một nguyên hàm $I$ của hàm số $y = \left( {2x + 1} \right)\left( {{x^2} + x + 4} \right)$…. xem ngay

Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)= 2/ căn 2x-1 thỏa mãn F ...

9. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)= 2/ căn 2x-1 thỏa mãn F …

Tác giả: hoidapvietjack.com

Ngày đăng: 5/7/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 56241 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)= 2/ căn 2x-1 thỏa mãn F(5)=7. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 8, 2020 Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số fx=22x−1 thỏa mãn F(5)=7A.Fx=22x−1. B. Fx=22x−1+1.C.Fx=2x−1+4.D. f(x)=2x−1−10.1 câu trả lời · Câu trả lời hàng đầu: Đáp án B.Đặt t=2x−1⇒t2=2x−1⇒tdt=dx⇒Fx=∫22x−1dx=∫2ttdt=2t+C=2t+C=22x−1+C.F5=7⇔22.5−1+C=7⇒C=1⇒fx=22x−1+1…. xem ngay

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=2x+1. A. ∫ 2 x... - Hoc24

10. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=2x+1. A. ∫ 2 x… – Hoc24

Tác giả: hoc24.vn

Ngày đăng: 23/3/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 68884 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=2x+1. A.   ∫ 2 x…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=2x+1. A. ∫ 2 x…… xem ngay

Câu 16 Cho F(x) là một nguyên hàm c... - QANDA

11. Câu 16 Cho F(x) là một nguyên hàm c… – QANDA

Tác giả: qanda.ai

Ngày đăng: 26/5/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 19382 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Câu 16 Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)= 2x+1 thỏa mãn F(2)=3 Tìm F (x) 2x-3 A. F(x)=x+4ln|2x-3|+1 B. F(x)=x+2 n(2x-3)+1 C F(x)=x+2 ln|2x-3|+1 D. F(x)=x+2 In | 2x-3|-1 times t- 2

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 16 Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)= 2x+1 thỏa mãn F(2)=3 Tìm F (x) 2x-3 A. F(x)=x+4ln|2x-3|+1 B. F(x)=x+2 n(2x-3)+1 C F(x)=x+2 ln|2x-3|+1 D…. xem ngay

Nguyên hàm của (4x^2+6x+1)/(2x+1)dx giải giúp mình với cần ...

12. Nguyên hàm của (4x^2+6x+1)/(2x+1)dx giải giúp mình với cần …

Tác giả: zuni.vn

Ngày đăng: 20/1/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 84727 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Nguyên hàm của (4x^2+6x+1)/(2x+1)dx giải giúp mình với cần rất gấp thank

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên hàm của (4x^2+6x+1)/(2x+1)dx giải giúp mình với cần rất gấp thank…. xem ngay

Nguyên hàm của ln(2x+1) - Pgdtxhoangmai.edu.vn

13. Nguyên hàm của ln(2x+1) – Pgdtxhoangmai.edu.vn

Tác giả: pgdtxhoangmai.edu.vn

Ngày đăng: 23/6/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 74571 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Đặt$left{ {egin{array}{*{20}{l}}{u = ln x}\{{m{d}}v = left( {2x – 1} ight){mkern 1mu} {m{d}}x}end{array}} ight, Leftrightarrow left{ {egin{array}{*{20}{l}}{{m{d}}u = dfrac{{{m{d}}x}}{x}}\{v = {x^2} – x}end{array}} ight

Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 6, 2021 Tính \(I = \int {x{{\tan }^2}xdx} \) ta được: Nguyên hàm của hàm số \(f(x) ={\cos 2x\ln \left( {\sin x + \cos x} \ …… xem ngay

14. Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = {x^2} – 2x + 1.\) – Cộng …

Tác giả: utxnews.net

Ngày đăng: 12/8/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 33790 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = {x^2} – 2x + 1.\)A. \(\int {f(x)dx = \frac{1}{3}{x^3} – 2 + x + C}\)B. \(\int {f(x)dx = 2x – 2 + C}\)C. \(\int {f(x)dx = \frac{1}{3}{x^3} – x^2 + x + C}\)D. \(\int {f(x)dx = \frac{1}{3}{x^3} – 2x^2 + x + C}\)

Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 5, 2021 Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = {x^2} – 2x + 1.\) A. \(\int {f(x)dx = \frac{1}{3}{x^3} – 2 + x + C}\) B. \(\int {f(x)dx = 2x – 2 + C}\) …… xem ngay

15. Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=1/sin^2(2x) – Môn …

Tác giả: montoan.com

Ngày đăng: 19/1/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 34710 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=1/sin^2(2x). 28/03/2019 // by admin. Câu hỏi: Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 1 sin 2 2 x …. xem ngay

Bảng Nguyên Hàm Các Hàm Số Thường Gặp (Đầy Đủ)

16. Bảng Nguyên Hàm Các Hàm Số Thường Gặp (Đầy Đủ)

Tác giả: www.mathvn.com

Ngày đăng: 4/3/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 27871 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bảng nguyên hàm của các hàm số thường gặp, nguyen ham cac ham so co ban nang cao, đầy đủ, bảng nguyên hàm mở rộng

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảng nguyên hàm của các hàm số thường gặp, nguyen ham cac ham so co ban nang cao, đầy đủ, bảng nguyên hàm mở rộng…. xem ngay

Cho Fx là một nguyên hàm của fx=2x+2. Biết F−1=0. Tính F2 ...

17. Cho Fx là một nguyên hàm của fx=2x+2. Biết F−1=0. Tính F2 …

Tác giả: cungthi.online

Ngày đăng: 19/8/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 83848 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Cho Fx là một nguyên hàm của fx=2x+2. Biết F−1=0. Tính F2 kết quả là. A ln8+1. B 4ln2+1. C 2ln3+2. D 2ln4. Giải thích:Lời giải Chọn D Ta có: ∫−12f(x)dx=F2−F−1 ⇔ ∫−122x+2=2lnx+2−12=2ln4−2ln1=2ln4 Vậy đáp án đúng là D.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho Fx là một nguyên hàm của fx=2x+2. Biết F−1=0. Tính F2 kết quả là. A ln8+1. B 4ln2+1. C 2ln3+2. D 2ln4. Giải thích:Lời giải Chọn D Ta có: …… xem ngay

18. Tìm nguyên hàm của hàm số (fx ) = 2^2x)? – Luyện Tập 247

Tác giả: luyentap247.com

Ngày đăng: 28/4/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 31471 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Tìm nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = {2^{2x}})?

Khớp với kết quả tìm kiếm: Lời giải của Luyện Tập 247. Cách giải nhanh bài tập này. Ta có :(int {{2^{2x}}dx = {{{2^{2x}}} over {2ln 2}} + C = {{{2^{2x – 1}}} over {ln 2}} + C} )…. xem ngay

19. Giải toán 12 Bài 1. Nguyên hàm

Tác giả: giaibaitap123.com

Ngày đăng: 1/6/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 2240 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Giải toán 12 Bài 1. Nguyên hàm. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Tìm nguyên hàm của các hàm sô’ sau: a) fix) □□ 7×4-1 b) fix) = 2X – 1 c)ftx) = □ 2 2 ‘ sin x.cos X d) fix) = sin5x.cos3x ; e) fix) = tan2x ; g) fix) …… xem ngay

Bảng các công thức nguyên hàm từ căn bản tới nâng cao ...

20. Bảng các công thức nguyên hàm từ căn bản tới nâng cao …

Tác giả: congthucnguyenham.club

Ngày đăng: 15/7/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 53545 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: 1. Nguyên hàm là gì? Cho hàm số f(x) xác định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: Tìm nguyên hàm của hàm số I = \int {\frac{1}{{x\sqrt {\ln x + 1} }}dx}. Hướng dẫn giải … left( {\ln \left( {2x} \right) – \frac{1}{2}} \right) + C …… xem ngay

Đánh giá bài viết