Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án

TimDapAnxin giới thiệu Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 qua các năm có đáp án với 6 đề thi từ những năm trước cho các em tham khảo, làm quen với đề và ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới. Mời các bạn tải về để xem trọn bộ 6 đề và đáp án trong file tải của đề thi.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi học kỳ 1 sắp tới, những em nên dành thời hạn làm lại đề của những năm trước để biết được những dạng câu hỏi thường có trong đề thi, từ đó có sự tự tin để bước vào kì thi chính thức. Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 qua những năm có đáp án do TimDapAnđăng tải sau đây tổng hợp 6 đề thi của những năm khác nhau được sưu tầm từ những trường trung học cơ sở trên cả nước nhằm mục đích mang đến nguồn tài liệu ôn thi hữu ích cho những em học viên .

Tham khảo thêm:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TIN GIANG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2018 -2019)

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

( Đề thi gồm : 02 trang – Học sinh không sử dụng MTĐT )

I – TRẮC NGHIỆM (1 điểm)

Câu 1: Nếu đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm A(4;-2) thì a bằng:

A. 2 B. – 2

C. -\frac{1}{2}

D. \frac{1}{2}

Câu 2: Tam giác ABC có thì số đo góc ngoài tại đỉnh C là:

A. 250 B. 1250 C. 550 D. 1050

Câu 3: Nếu \sqrt{X} = 3 thì x2 bằng

A. 12
B. 81
C. 9

D. \sqrt{3}

Câu 4: Biết DABC = DPMN, AB = 7cm, BC = 9cm, PN = 6cm thì chu vi DPMN là:

A. 16 cm B. 15 cm C. 22 cm D. 13 cm

II. TỰ LUẬN (9 điểm):

Câu 5 (2 điểm): Thực hiện phép tính

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án

Câu 6: (1 điểm)

Vẽ đồ thị hàm số y = – 2,5 x .

Câu 7: (1,5 điểm)

Ba đội máy cày, cày trên ba cánh đồng có cùng diện tích quy hoạnh. Đội thứ nhất cày xong trong 4 ngày, đội thứ hai cày xong trong 6 ngày, đội thứ ba cày xong trong 5 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày ? Biết tổng số máy của đội thứ nhất và đội thứ hai nhiều hơn hai lần số máy của đội thứ ba là 1 máy và hiệu suất của những máy như nhau .

Câu 8 (4 điểm)

Cho ABC có Â nhọn. M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD .
a ) Chứng minh :
b ) Chứng minh : AC = BD ; AC / / BD
c ) Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa C vẽ tia Ax Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B vẽ tia AyAC. Trên tia Ax lấy điểm P. sao cho AP = AB, Trên tia Ay lấy điểm Q. sao cho AQ = AC. Chứng minh :
d ) Gọi giao điểm của DA và PQ là K. Chứng minh : AK

Câu 9: (0,5 điểm) Học sinh được chọn 1 trong hai câu sau:

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án

—————— Hết ——————

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN

I – TRẮC NGHIỆM

(mỗi đúng mỗi ý được 0,25 điểm)

Câu

1 2 3 4

Đáp án đúng

C B B C

II – TỰ LUẬN

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án

Chú ý : Học sinh làm những cách khác đúng vẫn cho điểm .

Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN VĨNH BẢO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đề chính thức

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN 7

( Đề thi gồm 01 trang ) ( Thời gian : 90 phút không kể giao đề )

Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án

Bài 2. (1.5điểm) Cho hàm số y = 3x

a ) Vẽ đồ thị hàm số trên .
b ) Điểm M ( – 2 ; – 6 ) có thuộc đồ thị hàm số y = 3 x ? Vì sao ?

Bài 3. (2,5 điểm) Tìm x, y biết:

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án

c ) Một nhân viên cấp dưới văn phòng hoàn toàn có thể đánh máy được 160 từ trong 2,5 phút. Hỏi cần bao nhiêu phút để người đó đánh được 800 từ ? ( giả thiết rằng thời hạn để đánh được những từ là như nhau ) .

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có. Vẽ AH BC tại H .

a) Tính số đo góc \hat{HAB}.

b ) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi I là trung điểm của cạnh HD. Chứng minh AHI = ADI. Từ đó suy ra AI ⊥ HD .
c ) Tia AI cắt cạnh HC tại điểm K. Chứng minh AHK = ADK từ đó suy ra AB / / KD .
d ) Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE = AH. Chứng minh H là trung điểm của BK và ba điểm D, K, E thẳng hàng .

Bài 5. (1,0 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án

———– Hết ———–
( Cán bộ coi thi không lý giải gì thêm )

1. Họ, tên thí sinh : ……………………………

2. SBD:…………Phòng thi số:…………….

1. Giám thị 1 : …………………………………
2. Giám thị 2 : …………………………………..

Mời những bạn tải về để xem hàng loạt 6 đề thi học kì 1 qua những năm có đáp án. Ngoài ra, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những tài liệu lớp 7 khác như : Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và những dạng đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 … cũng được update liên tục trên Tìm Đáp Án .

Đánh giá bài viết