1. Hình tam giác đều

Ví dụ. Trong các hình sau, hình nào là tam giác đều? Từ đó rút ra nhận xét về đặc điểm của tam giác đều.

Giải:

Trong ba tam giác trên, chỉ có hình b) là tam giác đều.

Nhận xét:  Trong tam giác đều:

  • Ba cạnh bằng nhau.
  • Ba góc bằng nhau và bằng 60o.

Các bước để vẽ tam giác đều:

Để vẽ tam giác đều ABC cạnh 5 cm ta làm theo những bước sau :

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB bằng 5 cm.

Bước 2. Dùng ê ke có góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3. Vẽ góc ABy bằng 60o. Ta thấy Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC.

Ta được tam giác đều ABC có AB = BC = CA = 5 cm và góc A = góc B = góc C = 60 o .​ @ 1280482 @

2. Hình vuông

Một số hình ảnh của hình vuông vắn trong trong thực tiễn : mặt bàn cờ vua, gạch hoa, …

Cho hình vuông vắn ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Nêu tên những đỉnh, cạnh, đường chéo của hình vuông vắn ABCD.

Hình vuông ABCD có :+ Bốn đỉnh A, B, C, D .+ Bốn cạnh AB, BC, CD, DA .+ Hai đường chéo AC và BC .

Nhận xét: Trong hình vuông:

  • Bốn cạnh bằng nhau.
  • Bốn góc bằng nhau và bằng 90o.
  • Hai đường chéo bằng nhau.

Các bước để vẽ hình vuông: 

Để vẽ hình vuông ABCD có cạnh 6 cm ta làm như sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 6 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 6 cm. 

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD.

​@1280545@@1280604@

3. Hình lục giác đều

Cắt 6 hình tam giác đều giống nhau và ghép lại theo cách sau ta được hình lục giác đều :

Cho hình lục giác đều ABCDEF. Kể tên những đỉnh, cạnh, góc, đường chéo chính, đường chéo phụ của hình lục giác đều ABCDEF.Các cạnh và những góc của lục giác đều có bằng nhau hay không ?

Giải:

Lục giác đều ABCDEF có :+ Sáu đỉnh là A, B, C, D, E, F .+ Sáu cạnh là AB, BC, CD, DE, EF .+ Sáu góc là góc A, góc B, góc C, góc D, góc E, góc F .+ Ba đường chéo chính là AD, BE, CF .+ Sáu đường chéo phụ là AC, BD, CE, DF, EA, FB .

✳ Các cạnh và các góc của lục giác đều bằng nhau.

Nhận xét: Trong hình lục giác đều:

  • Sáu cạnh bằng nhau.
  • Sáu góc bằng nhau và bằng 120o.
  • Ba đường chéo chính bằng nhau.
  • Sáu đường chéo phụ bằng nhau.

​ @ 1280681 @

Đánh giá bài viết