Hàm exp() trong C / C++

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá về hàm exp ( ) trong C / C + +. Đây là một hàm được sử dụng trong những bài toán lượng giác .

Exp() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy hãy import thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

test php

Cú pháp hàm exp() trong C / C++

Hàm exp ( ) là hàm được sử dụng để tính giá trị lũy thừa của số e ( 2.71828 ) với số mũ là giá trị truyền vào hàm. Có nghĩa, nếu tham số truyền và là x thì giá trị trả về sẽ là ex .

Cú pháp:

exp(data_type x)

Trong đó x là một số nguyên hoặc một số ít thực bất kể .

Ví dụ hàm exp() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm exp() để các bạn có thể so sánh kết quả giữa hai ví dụ nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện khai báo và khởi tạo giá trị cho x = 2.19, sau đó gọi hàm exp(x) để tính và hiển thị kết quả ra màn hình.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
  //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 2.19
  double x = 2.19, result;
	//sử dụng hàm exp() để tính giá trị lũy thừa e^x
	result = exp(x);
  //hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << "exp("<

Kết quả:

exp 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 3 để các bạn có thể so sánh kết quả với ví dụ 1 nhé.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
  //khai báo và khởi tạo giá trị cho x là 3
  double x = 3, result;
	//sử dụng hàm exp() để tính giá trị lũy thừa e^x
	result = exp(x);
  //hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << "exp("<

Kết quả:

exp 03 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã khám phá xong hàm exp ( ) trong C / C + +. Ở những bài tiếp theo mình sẽ trình làng những hàm thông dụng khác trong lập trình C / C + +, những bạn quan tâm theo dõi nhé ! ! !

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Đánh giá bài viết