Giải sách bài tập toán hình học và giải tích lớp 12. Giải chi tiết tất cả câu hỏi trong các chương và bài chi tiết trong SBT hình học và giải tích toán 12 cơ bản với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất                

GIẢI TÍCH SBT – TOÁN 12

bullet

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

bulletBài 1 : Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

bullet

Bài 2: Cực trị của hàm số

Bạn đang đọc: Giải sách bài tập Toán 12

Bài 3 : Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 4 : Đường tiệm cận

Bài 5 : Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Ôn tập chương 1 : Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

bullet

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit

Bài 1 : Lũy thừa

Bài 2 : Hàm số lũy thừa

Bài 3 : Logarit

Bài 4 : Hàm số mũ. Hàm số logarit

Bài 5 : Phương trình mũ và phương trình logarit

Bài 6 : Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit

Ôn tập chương 2 : Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số Logarit

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bài 1 : Nguyên hàm

Bài 2 : Tích phân

Bài 3 : Ứng dụng hình học của tích phân

Ôn tập chương 3 : Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

Bài 1 : Số phức, màn biểu diễn hình học số phức

Bài 2 : Phép cộng và phép nhân những số phức

Bài 3: Phép chia số phức

Bài 4 : Phương trình bậc hai với thông số thực

Ôn tập chương 4 : Số phức

Ôn tập cuối năm Giải tích 12

HÌNH HỌC SBT – TOÁN 12

Chương 1: Khối đa diện

Bài 1 : Khái niệm về khối đa diện

Bài 2 : Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài 3 : Khái niệm về thể tích khối đa diện

Ôn tập chương 1 : Khối đa diện

Đề toán tổng hợp chương 1 : Khối đa diện

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 : Khối đa diện

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Bài 1 : Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 2 : Mặt cầu

Đề toán tổng hợp chương 2 : Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 : Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1 : Hệ tọa độ trong khoảng trống

Bài 2 : Phương trình mặt phẳng

Bài 3 : Phương trình đường thẳng

Ôn tập chương 3 : Phương pháp tọa độ trong khoảng trống

Đề toán tổng hợp chương 3 : Phương pháp tọa độ trong khoảng trống

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Ôn tập cuối năm Hình học 12

Đề toán tổng hợp ôn tập cuối năm

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm

Video liên quan

Đánh giá bài viết