Nội dung hướng dẫn giải bài tập và vấn đáp câu hỏi SGK bài 4 : Đường tiệm cận lớp 12 được biên soạn rõ ràng, dễ hiểu từ đội ngũ chuyên viên giúp những em củng cố lại kỹ năng và kiến thức trọng tâm bài học kinh nghiệm cùng chiêu thức giải hay, ngắn gọn và hiệu suất cao nhất với những dạng toán về đường tiệm cận.

Tham khảo bài học trước đó:

Giải Bài 4: Đường tiệm cận lớp 12

Trả lời câu hỏi SGK Toán 12 đường tiệm cận

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 27: 

Cho hàm số y = ( 2 – x ) / ( x – 1 ) ( H. 16 ) có đồ thị ( C ).

Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Khoảng cách từ điểm M ( x ; y ) ∈ ( C ) tới đường thẳng y = – 1 khi | x | → + ∞ dần tiến về 0.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 29: 

Tính Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12 và nêu nhận xét về khoảng cách MH khi x → 0 (H.17)

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Khi x dần đến 0 thì độ dài đoạn MH cũng dần đến 0.

Giải bài tập toán 12 bài đường tiệm cận

Bài 1 (trang 30 SGK Giải tích 12):

Tìm những tiệm cận của đồ thị hàm số :

Lời giải:

a ) Ta có :

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = – 1. b ) Ta có :

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = – 1.

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = – 1. c ) Ta có :

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2/5.

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = 2/5. d ) Ta có :

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 0 (trục Oy)

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = – 1.

Bài 2 (trang 30 SGK Giải tích 12): 

Tìm những tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số :

Lời giải:

a ) Ta có :

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ x = – 3 là một tiệm cận đứng khác của đồ thị hàm số.

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = – 3 và x = 3 ; đường tiệm cận ngang là y = 0. b ) Ta có : ⇒ x = – 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ x = 3/5 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ y = – 1/5 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = – 1 và x = 3/5 và một tiệm cận ngang là y = – 1/5

c) + Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ đồ thị có tiệm cận đứng là x = – 1. + Lại có

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ đồ thị không có tiệm cận ngang.

d) Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu có ích không thiếu những môn được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về hướng dẫn giải bài tập Toán 12 Bài 4: Đường tiệm cận file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết