Xem điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng đẩy đủ những trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng được update nhanh và đúng mực nhất từ thông tin chính thức của Sở GD-ĐT Đà Nẵng .Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại TP Đà Nẵng năm học 2021 – 2022 được chúng tôi san sẻ giúp những em thuận tiện update điểm chuẩn của những trường trung học phổ thông trong toàn TP Đà Nẵng .

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng

New : Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng 2021 – 2022 sẽ được chúng tôi update ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức .

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng Công lập


Điểm chuẩn lớp 10 đà nẵng chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2021

( update )

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đà Nẵng

New : Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP Đà Nẵng năm 2020 sẽ được chúng tôi update ngay khi Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng công bố chính thức .

Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2020

Lớp chuyên Đà Nẵng Quảng Nam
Chuyên Toán 36,75 37,25
Chuyên Lý 38,00
Chuyên Hóa 40,89 42,25
Chuyên Sinh 40,39 44,64
Chuyên Văn 42,50 42,75
Chuyên Sử 42,00
Chuyên Địa 37,50
Chuyên Anh 45,90 46,20
Chuyên Pháp 34,49
Chuyên Nhật 46,50
Chuyên Tin 43,10

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT Công lập

Tên trường Điểm chuẩn
THPT Trần Phú 51,00
THPT Nguyễn Hiền 46,00
THPT Phan Châu Trinh 57,50
THPT Thanh Khê 44.25
THPT Thái Phiên 50.25
THPT Ngô Quyền 44,75
THPT Hoàng Hoa Thám 53,25
THPT Tôn Thất Tùng 35,75
THPT Ngũ Hành Sơn 38,25
THPT Nguyễn Trãi 52,00
THPT Nguyễn Thượng Hiền 45,00
THPT Ô ng Ích Khiêm 34,25
THPT Phan Thành Tài 37.75
THPT Phạm Phú Thứ 36,50
THPT Hòa Vang 56,25
THPT Cẩm Lệ 42,25
THPT Nguyễn Khuyến 49,00
THPT Liên Chiểu 40,00
Võ Chí Công 34,50
THPT Sơn Trà 39.25
THPT Nguyễn Văn Thoại 38,50

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 tại Đà Nẵng

Điểm chuẩn vào 10 2019 thành phố Đà Nẵng

Điểm chuẩn vào Chuyên Lê Qúy Đôn Đà Nẵng năm học 2019

Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng chuyên năm học 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2019 tất cả các trường Công lập

Điểm chuẩn vào  lớp 10 Đà Nẵng năm học 2019 tất cả các trường Công lập

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018 Đà Nẵng

TRƯỜNG  NV 1  NV 2  NV 3
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Lớp chuyên ĐÀ NẴNG QUẢNG NAM
Chuyên Toán 37,50 44
Chuyên Vật Lý 39,25 42,50
Chuyên Hóa học 43,57 47,50
Chuyên Sinh học 41,25 46,25
Chuyên Ngữ Văn 44,75 48
Chuyên Lịch sử 40,75 44,50
Chuyên Địa lý 42
Chuyên Anh 47,59
Chuyên Pháp 26,55
Chuyên Nhật 46,65
Chuyên Tin học 42,65 42,85
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN 
THPT Trần Phú 50
THPT Nguyễn Hiền 40,50
THPT Phan Châu Trinh 55,25
THPT Thanh Khê 39,25
THPT Thái Phiên 48
THPT Ngô Quyền 40,75
THPT Hoàng Hoa Thám 51,75
THPT Tôn Thất Tùng 32,50
THPT Ngũ Hành Sơn 35,25
THPT Nguyễn Trãi 50,25
THPT Nguyễn Thượng Hiền 41,75
THPT Ô ng Ích Khiêm 32,50
THPT Phan Thành Tài 37,25
THPT Phạm Phú Thứ 32,25
THPT Hòa Vang 51,25
THPT Cẩm Lệ 35
THPT Nguyễn Khuyến 42
THPT Liên Chiểu 37,25
Võ Chí Công 30,50
THPT Sơn Trà 31

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2017 tại Đà Nẵng

TRƯỜNG  NV 1
Phan Châu Trinh 55.25
Hòa Vang 50.75
Hoàng Hoa Thám 50.25
Trần Phú 49.75
Thái Phiên 48.5
Nguyễn Trãi 46.75
Nguyễn Hiền 39.75
Nguyễn Thượng Hiền 37.75
Thanh Khê 37.5
Ngô Quyền 36.25
Phan Thành Tài 34
Liên Chiểu 32.75
Ông Ích Khiêm 31.75
Tôn Thất Tùng 29.75
Cẩm Lệ 29.5
Phạm Phú Thứ 28
Nguyễn Khuyến 26.25
Võ Chí Công 24.5

Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm năm nay

TRƯỜNG  NV 1
Phan Châu Trinh 53,5
Hòa Vang 51
Hoàng Hoa Thám 49,25
Trần Phú 47,5
Thái Phiên 44,25
Nguyễn Trãi 44,75
Nguyễn Hiền 38
Nguyễn Thượng Hiền 33,75
Thanh Khê 35,5
Ngô Quyền 32
Phan Thành Tài 37,25
Liên Chiểu 31
Ông Ích Khiêm 31
Tôn Thất Tùng 29,5
Cẩm Lệ 32,25
Phạm Phú Thứ 26,25
Võ Chí Công 26,5
Ngũ Hành Sơn 34,5

Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm năm nay

TRƯỜNG  NV 1  NV 2
Hoàng Hoa Thám 47,5 49,5
Ngô Quyền 25 27
Tôn Thất Tùng 26 28
Ngũ Hành Sơn 23,5 26
Hoà Vang 46,5 48,5
Phan Thành Tài 31 36
Nguyễn Hiền 30 32
Thái Phiên 39 43,5
Thanh Khê 26 28
Nguyễn Thượng Hiền 27,5 31,5
Nguyễn Trãi 42,5 44,5
Ông Ích Khiêm 26 28,5
Trần Phú 42,5 47
Phan Châu Trinh 51 53
Cẩm Lệ 23,5 26
Liên Chiểu 23 25,5
Phạm Phú Thứ 21 23

Trên đây là điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Đà Nẵng mà những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để lựa chọn nguyện vọng tương thích nhất cho mình nhé !

Đánh giá bài viết