CÔNG BỐ ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA 2020 – 2021

Theo đề thi khảo sát vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2020 – 2021 được Sở GD&ĐT công bố, Ban trình độ của TT đã nghiên cứu và phân tích đề và xin được phân phối đến cha mẹ bức tranh toàn cảnh của đề thi như sau :

1. TỔNG QUAN ĐỀ THI

Đề thi khảo sát năm nay trọn vẹn bằng Tiếng Anh, gồm có hai bài thi :

Bài khảo sát 1 gồm có :

✔ ️

20 câu trắc nghiệm – multiple choice question : mỗi câu 2 điểm

✔ ️

4 câu tự vấn đáp ngắn – short answer questions : mỗi câu 3 điểm )

Bài khảo sát 2 : gồm 8 câu tự luận – written questions : mỗi câu từ 5-7 điểm ) .

Đề thi năm nay được nhìn nhận vừa tầm với học viên và có cấu trúc giống đề thi năm ngoái. Về nhìn nhận chung, đề thi năm nay có một số ít điểm khác :

✔ ️

Câu hỏi liên môn nhiều hơn : đề thi năm nay tăng nhanh những dạng câu hỏi liên môn, yên cầu học viên phải vận dụng kiến thức và kỹ năng của cả hai bộ môn để xử lý câu hỏi .

✔ ️

Thuật ngữ Tiếng Anh sử dụng ở đề thi năm nay khó hơn và sử dụng trọn vẹn bằng Tiếng Anh nên học viên sẽ gặp thử thách trong việc đọc hiểu đề bài nếu chưa từng học những môn học bằng Tiếng Anh từ trước .

✔ ️

Riêng môn Toán tăng cường dạng Toán Tư Duy và ứng dụng, chứ không đơn thuần theo những dạng Toán vận dụng công thức quen thuộc. Đây cũng chính là điểm mạnh của học viên đã học tại Stemhouse, vì được rèn luyện tiếp tục những dạng Toán IQ và Toán ứng dụng .

2. PHÂN PHỐI MỨC ĐỘ CÂU HỎI

Theo Ban trình độ Stemhouse Education, độ khó của những câu hỏi phân bổ khá đều theo 3 mức độ gồm : dễ, trung bình và khó như sau :

✔ ️

Câu hỏi dễ : chiếm 31 %

✔ ️

Câu hỏi trung bình : chiếm 45 %

✔ ️

Câu hỏi khó : chiếm 24 %

3. HƠN 80 % NỘI DUNG ĐỀ BÀI ĐÚNG HƯỚNG HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC ÔN LUYỆN

Điểm sáng sủa là hơn 80 % nội dung câu hỏi trong đề bài đều thuộc những chủ đề mà TT đã rèn luyện cho học viên trong thời hạn ôn tập, trong những bài Mocktest Open. Cụ thể từng câu hỏi trong đề tương ứng với từng bài học kinh nghiệm đã rèn luyện như sau :

✔ ️

Hai môn có tỉ trọng điểm cao nhất là Toán và Khoa học với tỉ lệ tương ứng Toán 52 % và Khoa học 16 % .

✔ ️

Số lượng câu hỏi Tích hợp ( Văn học + Lịch sử, Toán học + Địa lí, Toán học + Khoa học ) chiếm khoảng chừng 14 % số điểm .

✔ ️

Tỉ trọng điểm môn Tiếng Anh thuần túy trong cả hai bài thi chiếm khoảng chừng 13 % trong khi những môn KHXH ( Văn học + Lịch sử ) chiếm 6 % .

Phụ huynh xem file đề thi, đáp án và nghiên cứu và phân tích tổng quan đề thi năm nay theo file đính kèm .

Đề thi tự luận : https://drive.google.com/file/d/1tx5a2Fcf0KqWLEGFgfi5CrD27icPla-q/view?usp=sharing

Đáp án đề tự luận : https://drive.google.com/file/d/1genxwF9iCceKNoP5f_efOBc-pkngGKMM/view?usp=sharing

Đề và đáp án Trắc nghiệm ( Mã đề 398 ) : https://drive.google.com/file/d/1LrtDGx11ZeAC88cy87Jl7Md3FI3F5cDB/view?usp=sharing

Đề và đáp án Trắc nghiệm (Mã đề 783): https://drive.google.com/file/d/1GmG_xgJLAhhjUqixB6o6kouAsULvlp2W/view?usp=sharing

Phân tích tổng quan đề thi : https://drive.google.com/file/d/1CNASG7feRGlqjYD378jWQ3bpj453tMmf/view?usp=sharing

Đánh giá bài viết