Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 trung học phổ thông Q. Đống Đa, Thành Phố Hà Nội năm 2020 – 2021 gồm những bài tập sát với chương trình học trong sách giáo khoa, nếu chưa tự tin với kiến thức và kỹ năng của mình, hãy tự làm bài kiểm tra này để kiểm tra lại nha .
Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 trung học phổ thông Q. Đống Đa, Thành Phố Hà Nội năm 2020 – 2021 gồm 4 bài tập tự luận, thời hạn làm bài là 90 phút không kể thời hạn giao đề. Các em cùng bắt tay vào làm ngay nha .Bạn đang xem : Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 trung học phổ thông Q. Đống Đa, Thành Phố Hà Nội năm 2020 – 2021

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 THPT Đống Đa, Hà Nội năm 2020-2021

Câu 1. (3,5 điểm) Cho hàm số y = x2 – 2mx + 3
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị(P) của hàm số khi m = 2
2. Dựa vào đồ thị (P), biện luận theo k số nghiệm của phương trinh x2 – 4x + k = 0.
3. Tìm giá trị của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-infty;2020)$

Câu 2. (2,5 điểm) Giải các phương trình sau:
1. x2 – 2x – 5|x-1| – 5 = 0
2. $sqrt{x^2 – 3x + 3} – 2x + 3 = 0$

Câu 3 (1,0 điểm) Cho phương trình: x4 – 4×2 + a = 0 (với a là tham số)
1. Giải phương trình đã cho khi a = -5
2. Xác định a để phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt thuộc đoạn [-2;3]

Câu 4. (3,0 điểm) Trong hệ trục tọa độ (Oxy) cho bốn điểm: A(2;-1), B(3;4), C(4;3), D(3;-2)
1. Chứng minh bốn điểm đã cho tạo thành hình bình hành ABCD. Tìm tọa độ tâm hình bình hành đó.
2. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm E thỏa mãn $vec{BE} = 2 vec{AD} – 3 vec{GC}$
3. Lấy điểm M di động. Dựng điểm N sao cho $vec{MN} = vec{MA} + 3vec{MB} – 2vec{MC}$. Chứng minh rằng MN luôn đi qua một điểm cố định.

— HẾT —

Trên đây là nội dung 4 câu hỏi trong đề thi học kì 1 Toán lớp 10 THPT Đống Đa, Hà Nội năm 2020-2021, đáp án sẽ được dts-l VN cập nhật trong thời gian sớm nhất. Các em tiếp tục ôn tập với Đề thi Toán học kì 1 lớp 10 THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM năm 2020 – 2021 ở đây.

Đánh giá bài viết