Sau khi đã được học về chương 2: động lực học chất điểm với những chủ đề về các loại lực (lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực ma sát, lực hướng tâm), tổng hợp – phân tích lực, và một số định luật( định luật Newton, định luật vạn vật hấp dẫn, định luật Hooke). Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập với một số đề kiểm tra qua bộ tài liệu đề kiểm tra vật lý 10 chương 2 mà chúng tôi đã tổng hợp.

TẢI XUỐNG PDF ↓Danh sách đề kiểm tra vật lý 10 chương 2 của một số trường

Trường THPT Xuân Mai

Trường Trung Học Thực Hành – ĐHSP đề 1
Trường Trung Học Thực Hành – ĐHSP đề 2

Danh sách đề kiểm tra vật lý 10 chương 2 của một số trường

Ma trận đề kiểm tra

Đa số những đề kiểm tra đều sẽ có phần trắc nghiệm và sẽ có dạng như 1 số ít câu dưới đây .

Trắc nghiệm

Câu 3: Một ch t đi m đ ng yên dưới t c d ng của 3 lực 12N, 20N, 16N. N u bỏ lực 20N th hợp lực của 2 lực còn
lại có độ lớn bằng bao nhiêu?
A. 4N                    B. 20N                         C. 28N                         D. Đáp án khác

Câu 4: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số c c gi trị sau đây, gi trị nào có th là độ lớn của
hợp lực?
A. 25N                 B. 15N                         C. 2,5N                         D. 108N

Câu 5: Lực có môđun 30N có th là hợp lực của hai lực nào?
A. 12N, 12N                           B. 16N, 10N

C. 16N, 46N D. 16N, 50N

Câu 6: Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn
A. Tác dụng vào cùng một vật.                                  B. Tác dụng vào hai vật khác nhau.
C. Không bằng nhau về độ lớn.                                 D. Bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng gi .

Câu 7: Chọn câu phát biểu đúng.
A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.
B. Lực tác dụng luôn cùng hướng với hướng bị biến dạng.
C. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
D. Nếu có lực tác dụng lên vật th vận tốc của vật bị thay đổi

Câu 8: Vật nào sau đây chuy n động theo qu n tính ?
A. Vật chuyển động tròn đều.
B. Vật chuyển động trên một đường thẳng.
C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

Câu 9: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:
A. Trọng lượng.                  B. Khối lượng.                        C. Vận tốc.                       D. Lực.

Câu 10: Chọn phát biểu đúng nhất.
A. Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật.
B. Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật.
C. Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật.
D. Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.

Câu 11: Một lực tác dụng vào một vật trong khoảng thời gian 0,6 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 8 cm/s đ n
5 cm/s. Biết rằng lực tác dụng cùng phương với chuyển động. Tiếp đó tăng độ lớn của lực lên gấp đôi trong
khoảng thời gian 2,2 s nhưng vẫn giữ nguyên hướng của lực. Vận tốc của vật tại thời điểm cuối là:
A. 12 cm/s .                       B. 15 cm/s .                          C. 17 cm/s.                     D. 20 cm/s .

Câu 12: Một xe lăn khối lượng m chịu tác dụng của một lực không đổi thì xe chuyển động được đoạn đường s
trong 10s. Nếu đặt lên xe một vật khối lượng m’ = 1,5kg thì xe đi hết đoạn đường s trên trong 15s. Bỏ qua ma sát. Khối lượng m của xe lăn là bao nhiêu?
A. 1,5kg                     B. 1kg                         C. 1,2kg                         D. 2kg

Qua bộ đề kiểm tra vật lý 10 chương 2 được chúng tôi tổng hợp ở trên, sẽ giúp các em ôn lại những kiến thức đã học để tránh quên dạng bài của từng chủ đề đã học, đồng thời giúp các em chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 10. Chúc các em học tập thật tốt!

Đánh giá bài viết