Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Bình Thuận năm học 2021 – 2022 cụ thể cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn toán Bình Thuận những năm trước .Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Bình Thuận năm học 2021 – 2022 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết cụ thể. Mời những bạn xem ngay dưới đây .
[ HOT ]

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm học 2021-2022

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 11/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Bình Thuận 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Bài 4 (1,0 điểm). Một phân xưởng theo kế hoạch phải may 1200 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày phân xưởng may thêm được 10 bộ quần áo và hoàn thành kế hoạch trước 4 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng may bao nhiêu bộ quần áo ?

Bài 5 (1,0 diếm). Một cốc nước dạng hình trụ có chiều cao là 15cm, bán kính đáy là 3 cm và lượng nước ban đầu trong cốc cao 10 cm. Thả chìm hoàn toàn vào cốc nước 5 viên bi thủy tinh hình cầu có cùng bán kinh là 1 cm. Hỏi sau khi thả 5 viên bi, mực nước trong cốc cách miệng cốc một khoảng bằng bao nhiêu ? (Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc không đáng kể; kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm học 2021-2022 trang 1

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm học 2021-2022 trang 2

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021

Bài 1 .
a ) \ ( x ^ { 2 } + 3 x-4 = 0 ⇔ x ^ { 2 } + 4 x – x-4 = 0 \ )
\ ( ⇔ ( x – 1 ) ( x + 4 ) = 0 \ )
\ ( ⇔ \ left [ \ begin { align } và x = 1 \ \ và x = – 4 \ \ \ end { align } \ right. \ \ \ )
KL : …
b ) \ ( \ left \ { \ begin { array } { l } x + 2 y = 4 \ \ x-2 y = – 4 \ end { array } \ right. ⇔ \ left \ { \ begin { array } { l } 4 y = 8 \ \ x-2 y = – 4 \ end { array } \ right. ⇔ \ left \ { \ begin { array } { l } y = 2 \ \ x = 0 \ end { array } \ right. \ )
KL : …
Bài 2 .
a )
\ ( A = ( \ sqrt { 27 } + 3 \ sqrt { 12 } – 2 \ sqrt { 3 } ) : \ sqrt { 3 } = ( 3 \ sqrt { 27 } + 6 \ sqrt { 3 } – 2 \ sqrt { 3 } ) : \ sqrt { 3 } = 7 \ )
b )
Với \ ( x \ geq 0 \ text { và } x \ neq 9 \ ) thì
\ ( B = \ left ( \ dfrac { 1 } { \ sqrt { x } + 3 } + \ dfrac { 5 } { \ sqrt { x } – 3 } + \ dfrac { 6 } { x-9 } \ right ) : \ dfrac { 2 } { \ sqrt { x } – 3 } \ )
\ ( = \ dfrac { \ sqrt { x } – 3 + 5 ( \ sqrt { x } + 3 ) + 6 } { ( \ sqrt { x } – 3 ) ( \ sqrt { x } – 3 ) } : \ dfrac { 2 } { \ sqrt { x } – 3 } \ )
\ ( = \ dfrac { 6 \ sqrt { x } + 18 } { ( \ sqrt { x } – 3 ) ( \ sqrt { x } – 3 ) }. \ dfrac { \ sqrt { x } – 3 } { 2 } \ )
\ ( = \ dfrac { 6 ( \ sqrt { x } + 3 ) } { ( \ sqrt { x } – 3 ) ( \ sqrt { x } – 3 ) }. \ dfrac { \ sqrt { x } – 3 } { 2 } = 3 \ )
Vậy B = 3

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 câu 3

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 bài 5

Bài 6.

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 hình câu 6

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 bài 6
 

Bài 7

Vì chỉ có bạn Đào là có màu áo và màu khẩu trang giống nhau nên bạn Trúc đeo khẩu trang khác màu áo .=> Trúc mặc áo màu trắng hoặc hồng
+ ) Nếu Trúc mặc áo màu hồng thì Mai mặc áo màu xanh ( do Màu ảo và màu khẩu trang của bạn Mai đều không phải màu trắng ) và đeo khẩu trang màu hồng .
= Đào mặc áo trắng và đeo khẩu trang màu trắng ,

+) Nếu Trúc mặc áo màu trắng => Đào mặc áo và đeo khẩu trang màu hồng.

=> Mai mặc áo xanh và đeo khẩu trang màu trắng ( vô lý ) .
Vậy
Trúc : Áo hồng + khẩu trang xanh .
Đào : Áo trắng + khẩu trang trắng .
Mai : Ảo xanh + khẩu trang hổng .

 

Trong thời hạn ôn luyện, những em hoàn toàn có thể thử sức thêm với bộ đề thi thử vào 10 môn toán Bình Thuận của những trường trên địa phận tỉnh để củng cố kỹ năng và kiến thức. Ngoài ra, Doctailieu mời những em tìm hiểu thêm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận qua những năm .
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận những năm trước

Đề thi vào 10 môn toán 2020 Bình Thuận

Bài 4 ( 1,0 diểm ). Lớp 9 A có 80 quyển vở dự tính khen thưởng học viên giỏi cuối năm. Thực tế cuối năm tăng thêm 2 học viên giỏi, nên mỗi phần thưởng giảm đi 2 quyển vở so với dự tính. Hỏi cuối năm lớp 9 A có bao nhiêu học viên giỏi, biết mỗi phần thưởng có số quyển vở bằng nhau .
Bài 5 ( 4,0 điểm ). Cho nửa đường tròn ( O ) đường kính AB = 2R. Trên đoạn thẳng OB lấy điểm M ( M khác O và B ). Trên nửa đường tròn ( O ) lấy điểm N ( N khác A và B ). Đường thẳng vuông góc với MN tại N cắt những tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn ( O ) lần lượt ờ C và D ( Ax, By và nửa đường tròn thuộc củng 50% mặt phẳng bờ AB ) .
a ) Chứng minh tứ giác ACNM nội tiếp .
b ) Chúmg minh AN.MD = NB.CM.

Xem thêm chi tiết cụ thể đáp án đề thi toán vào 10 năm 2020 tỉnh Bình Thuận
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán 2019 Bình Thuận

Bài 3 ( 2,0 điểm ). Cho hàm số \ ( y = 2 x ^ { 2 } \ ) có đồ thị là ( P ) .
a ) Vẽ đồ thị ( P ) .
b ) Tìm tham số m để đường thẳng ( d ) : y = m x-2 tiếp xúc với ( P ) .
Bài 4 ( 1,0 điểm ). Một mảnh đất hình chữ nhật có hai lần chiều rộng bé hơn chiều dài 9 m và diện tích quy hoạnh bằng \ ( 200 \ mathrm { ~ m } ^ { 2 } \ ). Tính chu vi của mảnh đất .
Bài 5 ( 4,0 điểm ). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn ( O ; R ), ( AB \ ( AC ). Ba đường cao AE, BF và CK của tam giác ABC cắt nhau tại H. Vẽ đường kinh AD của đường tròn ( O ; R ) .
a ) Chứng minh : Tứ giác AKHF nội tiếp .
b ) Chứng minh : DC / / BF .
c ) Chứng minh : AB.AC = AE.AD.

Xem thêm cụ thể đáp án đề thi toán vào 10 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
Năm 2018

Bài 1. ( 1,0 điểm ) Rút gọn biếu thức
\ ( A = ( \ sqrt { 6 } + \ sqrt { 2 } ) \ cdot \ sqrt { 2 } + \ sqrt { 16 } – \ sqrt { 12 }. \ )
Bài 2. ( 2,0 điểm ) Giải phương trình và hệ phương trình sau :
a ) \ ( x ^ { 2 } – 3 x-10 = 0 \ ) .
b ) \ ( \ left \ { \ begin { matrix } 2 x + y = 4 \ \ 3 x – y = 1 \ end { matrix } \ right. \ ) .
Bài 3. ( 2,0 điểm ) Cho hàm số \ ( y = x ^ { 2 } \ ) có đồ thị ( P ) .

a) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phầng toa độ Oxy.

b ) Tìm tham số m để đường thẳng ( d ) : \ ( y = \ left ( m ^ { 2 } – 4 \ right ) x + m ^ { 2 } – 3 \ ) luôn cắt ( P ) tại hai điểm phân biệt .

Xem thêm cụ thể đáp án đề thi toán vào 10 năm 2018 tỉnh Bình Thuận
Trên đây là nội dung đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán tỉnh Bình Thuận năm 2021 và những năm trước đó để những em so sánh, thử sức với những đề khác nhau. Chúc những em luôn học tốt và đạt hiệu quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này .

Đánh giá bài viết