Tin tức

Đại học Sư Phạm Hà Nội 2

  • Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc .
  • 02113.863.203

    Điểm thi đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Ảnh 102113.863.203ĐT : – Fax : 02113.863.207E-Mail : bgddt-sp2@hpu2.edu.vn – Website : www.hpu2.edu.vn

Khi nào công bố điểm thi đại học 2014 vào Đại học Sư phạm Thành Phố Hà Nội 2 ?

Ngay sau khi đại học Sư phạm TP.HN 2 công bố điểm thi 2014, bạn hoàn toàn có thể tra điểm thi đại học Sư phạm TP.HN 2 năm 2014 tại đây : Tra điểm thi đại học 2014. Thời gian dự kiến công bố điểm thi 2014 vào đại học Sư phạm Thành Phố Hà Nội 2 từ 22/07 đến 31/07/2014. Mời những bạn tiếp tục đón theo dõi tại Kênh Tuyển Sinh.

Điểm thi đại học 2014 đại học Sư phạm Hà Nội 2

Điểm thi đại học 2014 đại học Sư phạm Thành Phố Hà Nội 2

Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2014, tại Kênh Tuyển Sinh, ngoài việc bạn có thể biết được điểm thi đại học và điểm chuẩn các trường đại học sớm nhất, bạn cũng có thể theo dõi những tin tức về tuyển sinh các nguyện vọng, tình hình điểm thi của các thí sinh cùng trường cũng như dự báo về điểm chuẩn đại học của trường trong năm.Điểm thi và thứ hạng điểm của thí sinh vào đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ được Kênh Tuyển Sinh cập nhật ngay tai đây (sau khi công bố điểm) mời các bạn thường xuyên đón theo dõi

Giới thiệu trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2

Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hà Nội 2 là trường đại học được xây dựng ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo Quyết định số 128 / CP của Hội đồng nhà nước. Trường có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo và giảng dạy cử nhân khoa học và sau đại học những ngành : Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Cử nhân khoa học ngành Ngữ văn, Sư phạm Giáo dục đào tạo Tiểu học, Giáo dục đào tạo Tiểu học … góp thêm phần phân phối nguồn nhân lực sư phạm cho cả nước

Các chuyên ngành huấn luyện và đào tạo trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2

Ngành đào tạo và giảng dạy Mã ngành Khối thi
Các ngành huấn luyện và đào tạo đại học :
Các ngành đào tạo và giảng dạy đại học sư phạm :
– Sư phạm Toán học D140209 A, A ­ 1
– Sư phạm Vật lí D140211 A, A ­ 1
– Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp D140214 A, A ­ 1, D1
– Sư phạm Hoá học D140212 A
– Sư phạm Tin học D140210 A, A ­ 1, D1
– Sư phạm Sinh học D140213 B
– Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp D140215 B
– Sư phạm Ngữ Văn D140217 C
– Sư phạm Lịch sử D140218 C
– Giáo dục đào tạo Công dân D140204 C

– Sư phạm Tiếng Anh – ti le choi

D140231 D1
– Giáo dục đào tạo Thể chất D140206 T
– Giáo dục Quốc phòng – An ninh D140208 A, A ­ 1, B, C, D1
– Giáo dục đào tạo Tiểu học D140202 A, A ­ 1, C, D1
– Giáo dục đào tạo Mầm non D140201 M
Các ngành huấn luyện và đào tạo đại học ngoài sư phạm
– Toán học D460101 A, A ­ 1
– Công nghệ thông tin D480201 A, A ­ 1, D1
– Văn học D220330 C
– Ngôn ngữ Anh D220201 D1
– Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 D1, D4
– Hoá học D440112 A
– Sinh học D420101 B
– Vật lí D440102 A, A ­ 1
– Lịch sử D220310 C
– Nước Ta học D220113 C
– Khoa học thư viện

D320202

A, A ­ 1, C, D1

Vùng tuyển sinh : Tuyển sinh trong cả nước.

Đánh giá bài viết