Công thức tính nửa đường kính hình tròn trụ được sử dụng rất nhiều từ khi học tiểu học. Trong hình tròn trụ học viên biết đến nhiều nhất là công thức tính chu vi và diện tích quy hoạnh hình tròn trụ. TRong bài viết thời điểm ngày hôm nay chúng tôi sẽ san sẻ cách tính nửa đường kính hình tròn trụ và và đưa ra một số ít bài tập để những em rèn luyện. Mời những em học viên cùng tìm hiểu thêm nhé .

>> Những bài viết liên quan

cong thuc tinh ban kinh hinh tron

Định nghĩa nửa đường kính hình tròn trụ

Hình tròn là vùng nằm trong mặt phẳng được số lượng giới hạn bởi một vòng tròn

Bán kính hình tròn là khoảng cách từ tâm của đường tròn đến một điểm bất kỳ trên đường tròn

Kí hiệu nửa đường kính hình tròn trụ : R
cong thuc tinh ban kinh hinh tron 2

Cách tính nửa đường kính hình tròn trụ

  • Nếu biết độ dài của đường kính hình tròn trụ thì chia độ dài đường kính cho 2 để có độ dài nửa đường kính
  • Nếu biết chu vi của hình tròn trụ thì chia chu vi cho 2 ᴨ sẽ ra độ dài của nửa đường kính
  • Nếu biết diện tích quy hoạnh hình tròn trụ, ta lấy giá trị này chia cho ᴨ sau đó lấy căn bậc hai là ra độ dài của nửa đường kính hình tròn trụ

Công thức tính nửa đường kính hình tròn trụ

Công thức tính nửa đường kính hình tròn trụ khi biết chu vi

Công thức tính chu vi hình tròn là hai lần tích bán kính hình tròn và Pi hoặc tích của đường kinh nhân Pi:

                 C = 2 x R x ᴨ hoặc C = D x ᴨ

Công thức bán kính hình tròn bằng thương của chu vi chia 2Pi :

                 R = C : 2ᴨ

Trong đó : R là nửa đường kính hình tròn trụ
C là chu vi hình tròn trụ
D là đường kính hình tròn trụ
ᴨ ( pi ) là ký hiệu đặc biệt quan trọng có giá trị giao động bằng 3,14

Công thức tính bán kính hình tròn khi biết độ dài đường kính

Bán kính hình tròn trụ khi biết độ dài đường kính bằng độ dài đường kính chia hai, tức là nửa đường kính hình tròn trụ bằng nửa đường kính

                 R = d : 2

Trong đó : R là nửa đường kính hình tròn trụ
d là độ dài đường kính

Công thức tính nửa đường kính hình tròn trụ khi biết diện tích quy hoạnh

Khi biết diện tích quy hoạnh hình tròn trụ, Bán kinh đường tròn là thương của diện tích quy hoạnh hình tròn trụ chia Pi
Công thức tính diện tích quy hoạnh hình tròn trụ là :

                 S = ᴨ x r2

Trong đó : S là diện tích quy hoạnh hình tròn trụ
R là nửa đường kính hình tròn trụ

                 ᴨ là ký hiệu đặc biệt = 3,14

=> công thức tính nửa đường kính khi biết chu vi là :

                R2 = S : ᴨ

Bài tập có giải thuật về nửa đường kính hình tròn trụ

Bài tập 1: Cho một hình tròn có chu vi bằng 10cm. Hỏi bán kính hình tròn đó bằng bao nhiêu

Lời giải

Áp dụng công thức ta có :
R = C : 2 ᴨ
= 10 : ( 2 x 3,14 )
= 1,52 cm

Đáp số: 1,52cm

Bài tập 2: Cho hình tròn có đường kính bằng 8cm. Hỏi đường kính hình tròn đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có :
R = d : 2
= 8 : 2
= 4 cm

Đáp số: 4cm

Bài tập 3: Cho một hình tròn có diện tích bằng 42cm2. Hỏi bán kính hình tròn bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có :
R2 = S : ᴨ
= 42 : 3,14

     = 13,37cm

=> R = √ 13,37

Đáp số: √13,37cm

Hy vọng với những thông tin trên của chúng tôi sẽ giúp những em học viên thuận tiện trong việc giải những bài toán về nửa đường kính đường tròn. Dù là bài toán đơn thuần hay những bài toán khó những em hãy quyết tâm giải cho bằng được nhé, nếu khó khăn vất vả cứ comment xuống bài viết bên dưới Góc Hạnh Phúc sẽ sát cánh cùng những em .

Đánh giá bài viết