Cách tính diện tích quy hoạnh hình bình hành đúng mực nhất sẽ phải dựa vào công thức tính dành riêng cho nó mà những bạn đã học xuyên suốt trong những năm học cấp 3. Vậy để tính diện tích quy hoạnh hình bình như thế nào ? Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm tại bài viết dưới đây .

Hình bình hành là gì?

Hình bình hành chính là một hình tứ giác vô cùng đặc biệt quan trọng khi nó có những cặp cạnh đối song song với nhau, đây là mô hình mà những bạn sẽ bắt buộc phải học trong môn Toán – Hình học .
Và công thức tính diện tích quy hoạnh hình bình hành hay diện tích quy hoạnh tam giác vuông, diện tích quy hoạnh hình vuông vắn chính là những kiến thức và kỹ năng vô cùng quan trọng bởi nó sẽ vận dụng vào những bài tập trong môn Toán và đặc biệt quan trọng là toán hình học .

Công thức tính diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành sẽ bằng tích của các cạnh đáy nhân với chiều cao

Công thức tính như sau: S = a x h

Với :

  • a: là cạnh đáy của hình bình hành
  • h: là chiều cao được nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành

VD : Có một hình bình hành có chiều dài canh đáy CD là 8 cm, độ cao nối từ đỉnh A xuống CD dài 5 cm. Vậy diện tích quy hoạnh hình bình hành ABCD là bao nhiêu ?
Cách tính diện tích hình bình hành
Theo những thông số kỹ thuật mà VD ở trên đã đưa ra thì tất cả chúng ta có cạnh đáy CD ( a ) = 8 cm, độ cao nối từ đỉnh xuống đấy ( h ) = 5 cm
=> Diện tích của hình bình hành ABCD : S ( ABCD ) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

Công thức tính chu vi hình bình hành

Chu vi của hình bình hành sẽ bằng 2 lần tổng một cặp kề nhau bất kể. Nói một cách dễ hiểu thì chu vi của hình bình hành sẽ là tổng độ dài của 4 cạnh hình bình hành .

Công thức tính như sau: C = (a+b) x 2

Với

  • C: Chu vi hình hình hành
  • a và b: hai cạnh bất kỳ của hình bình hành

VD : Cho một hình bình hành ABCD với hai cạnh a và b lần lượt và 5 cm và 7 cm. Vậy chi vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu ?
Cách tính chu vi hình bình hành
Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ở chi thì tất cả chúng ta có :
C = ( a + b ) x 2 = ( 7 + 5 ) x 2 = 12 x 2 = 24 cm

Video hướng dẫn tính diện tích hình bình hành

Tóm Lại:

Ở trong toán học thì những công thức như công thức tính diện tích quy hoạnh hình bình hành, chu vi hình bình hành, hình vuông vắn, tròn, tam giác đã dần trở nên vô cùng quen thuộc và được vận dụng hầu hết trong những đề thi, kiểm tra. Cho nên, việc bạn nắm rõ cách tính diện tích quy hoạnh hình bình hành sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong việc xử lý những bài toán khó với nhiều hình phức tạp .
Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Đánh giá bài viết