Tailieupt365.com xin giói thiệu đến bạn đọc một tài liệu chuyên đề: “Phép biến hình trong mặt phẳng tọa độ- Lương Tuấn Đức

Với nick Giang Sơn, thầy Lương Tuấn Đức đến từ thành phố Tỉnh Thái Bình vừa ra đời tài liệu tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm thuộc kiến thức và kỹ năng hình học chương 1 Toán 11 : Phép biến hình, phép đồng dạng. Tài liệu này gồm 29 trang được công bố tháng 10 năm 2018 theo cấu trúc :Hệ thống bài tập trắc nghiệm phép biến hình lớp 11 trung học phổ thông

  • Phép tịnh tiến (Cơ bản- Vận dụng cao)
  • Phép quay (Cơ bản- Vận dụng cao).
  • Phép đối xứng tâm (Cơ bản- Vận dụng cao).
  • Phép đối xứng trục (Cơ bản- Vận dụng cao).
  • Phép vị tự (Cơ bản- Vận dụng cao).
  • Phép dời hình, phép đồng dạng (Cơ bản- Vận dụng cao).

Các bài toán được phân loại dựa theo nội dung và mức độ nhận thức, cụ thể:

TÓM TẮT NỘI DUNG

+ Ôn tập phép tịnh tiến lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập phép tịnh tiến lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập phép tịnh tiến lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 2).
+ Ôn tập phép quay lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập phép quay lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 2).
+ Ôn tập phép quay lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).

+ Ôn tập phép vị tự lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập phép vị tự lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập phép đối xứng tâm lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập phép đối xứng tâm lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập phép đối xứng trục lớp 11 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập phép đối xứng trục lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập phép dời hình, phép đồng dạng lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập phép dời hình, phép đồng dạng lớp 11 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 2).

T108 .

Đánh giá bài viết