chuyên đề nhỏ này, việc chinh phục các câu hỏi trong đề thi Đại Học liên quan đến hình học phẳng Oxy không còn là vấn đề lớn đối với các bạn. Và có thể tự … mảng hình học Oxy cũng không hề ít. Vì vậy với một chút kinh nghiệm ôn thi Đại Học của mình qua các năm, thầy mạn phép viết chuyên đề này để gửi tới các bạn. Các bạn sẽ thấy trong chuyên đề … http://www.facebook.com/giaidaptoancap3 Trang 1 10 BÀI TOÁN – CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các…… hay chứa trong nó. Thầy mong rằng vớinhỏ này, việc chinh phục những câu hỏi trongthi Đạiliên quan đếnkhông còn là vấnlớn so với những bạn. Và hoàn toàn có thể tự … mảngcũng không hề ít. Vì vậy với một chút ít kinh nghiệm tay nghề ôn thi Đạicủa mình qua những năm, thầy mạn phép viếtnày để gửi tới những bạn. Các bạn sẽ thấy trong … http://www.facebook.com/giaidaptoancap3 Trang 1 10 BÀI TOÁN – CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌCTrong những năm gần đâythi Đạimôn toán luôn Open câu hỏivà gây khó dễ cho không ít những thí sinh. Các …

Bạn đang xem: Chuyên đề hình học phẳng oxy

*
*
… một khoảng bằng 2 b) Song song và cách đều 2 đờng thẳng 3x-2y +6 =0, 3x- 2y -3 =0 c) Qua điểm M(3;-4) và cách đều 2 điểm A(3;2) và B ( -1; 4) Bài 6: Cho hình thoi ABCD có đỉnh A(-2;5), C(2;1), … qua A và cắt tia 0x tại P, tia 0y tại Q sao cho diện tích tam giác 0PQ bằng 2Bài 2: Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc H của M lên đờng thẳng (d) và xác định toạ độ điểm M1 đối xứng với M qua … hình thoi ABCD có đỉnh A(-2;5), C(2;1), ã3cos5BAD =. Xác định toạ độ các đỉnh còn lại của hình thoi. Biết đỉnh B có hoành độ dơng.Bài 7: Cho tam giác ABC với A(2;0), B( 4;1), C(1;2)a)…
*
… 0AH x y = trung tuyến ( ) : 2 3 0.BM x y+ = Chuyên đề 2: vị trí tơng đối của hai đờng thẳng.A. tóm tắtlí thuyết. I. Bài toán: Trong mặt phẳng Oxy cho hai đờng thẳng 1 2; có phơng trình( … to thnh tam giác.b. Tìm to trng tâm ABC.c. Tìm to im E sao cho ABCE l hình bình hnh.đờng thẳng. Chuyên đề 1: phơng trình đờng thẳng.A. kiến thức cơ bản. I. Véc tơ chỉ ph ơng và véc … 2// hoặc 1 2. II. Công thức xác định góc giữa hai đờng thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, giả sử đờng thẳng 1 2; có phơng trình( )( )2 21 1 1 1 1 12 22…
*
*
… 109 Chuyên đề 14: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ ĐIỂM – TỌA ĐỘ VÉC TƠ 91I. Hệ trục toạ độ ĐỀ-CÁC trong mặt phẳng … Mặt phẳng mà trên đó có chọn hệ trục toạ độ Đề- Các vuông góc Oxy được gọi là mặt phẳng Oxy và ký hiệu là : mp (Oxy) II. Toạ độ của một điểm và của một véc tơ: 1. Đònh nghóa 1: Cho ()Mmp Oxy. … ‘xy2’/12( ; ) đnMxy OM xe ye⇔=+ • Ý nghóa hình học: và y=OQxOP= 2. Đònh nghóa 2: Cho am()pOxy∈. Khi đó véc tơ a được biểu diển một cách duy nhất theo…

… một khoảng bằng 2 b) Song song và cách đều 2 đờng thẳng 3x-2y +6 =0, 3x- 2y -3 =0 c) Qua điểm M(3;-4) và cách đều 2 điểm A(3;2) và B ( -1; 4) Bài 6: Chothoi ABCD có đỉnh A(-2;5), C(2;1), … qua A và cắt tia 0x tại P, tia 0y tại Q sao cho diện tích tam giác 0PQ bằng 2Bài 2: Tìm toạ độchiếu vuông góc H của M lên đờng thẳng (d) và xác định toạ độ điểm M1 đối xứng với M qua …thoi ABCD có đỉnh A(-2;5), C(2;1), ã3cos5BAD =. Xác định toạ độ các đỉnh còn lại củathoi. Biết đỉnh B có hoành độ dơng.Bài 7: Cho tam giác ABC với A(2;0), B( 4;1), C(1;2)a)…… 0AH x y = trung tuyến ( ) : 2 3 0.BM x y+ =2: vị trí tơng đối của hai đờng thẳng.A. tóm tắtlí thuyết. I. Bài toán: Trong mặtcho hai đờng thẳng 1 2; có phơng trình( … to thnh tam giác.b. Tìm to trng tâm ABC.c. Tìm to im E sao cho ABCE lbình hnh.đờng thẳng.1: phơng trình đờng thẳng.A. kiến thức cơ bản. I. Véc tơ chỉ ph ơng và véc … 2// hoặc 1 2. II. Công thức xác định góc giữa hai đờng thẳng trong mặttoạ độ. Trong mặttoạ độ, giả sử đờng thẳng 1 2; có phơng trình( )( )2 21 1 1 1 1 12 22…… 10914: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ ĐIỂM – TỌA ĐỘ VÉC TƠ 91I. Hệ trục toạ độ ĐỀ-CÁC trong mặt… Mặtmà trên đó có chọn hệ trục toạ độCác vuông gócđược gọi là mặtvà ký hiệu là : mpII. Toạ độ của một điểm và của một véc tơ: 1. Đònh nghóa 1: Cho ()Mmp. … ‘xy2’/12( ; ) đnMxy OM xe ye⇔=+ • Ý nghóavà y=OQxOP= 2. Đònh nghóa 2: Cho am()pOxy∈. Khi đó véc tơ a được biểu diển một cách duy nhất theo…

Xem thêm: Điện Thoại Oppo R1K Chính Hãng Giá Rẻ 04/2021, Điện Thoại Oppo R1K Cũ, Mới 99%, Giá Rẻ

… góc 600c. Chứng minh rằng ON2 + NF1.NF2 là một hằng số- 14 -CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG HÌNH HỌC PHẲNGI. Véc tơ chỉ phương và pháp tuyến1) Véc tơ ur là véc tơ chỉ … phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; 1)− và phương trình hai đường trung tuyến 1 1BB :8x y 3 0,CC :14x 13y 9 0− − = − − =. Tính tọa độ các điểm B, C.Bài4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy … góc 600Bài 13: viết ptddt qua A91;2) và cách đều B(2;3) C(4;5)Phần 3:SỬ DỤNG TÍNH CHẤT HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNGBài 1:Cho tam giác ABC vuông cân tại A,…
… 411 Đ1. toạ độ trong mặt phẳng Phần I : Tự luậnBài 1. Trong mặt phẳng Oxy cho vectơ AB= (-3; 4), điểm A(2; -1). Tìm toạ độ điểm B. B(-1; 3)Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy cho vectơ a = (2; … trên đều đúngCâu 11. Cho ba điểm A(-6; 2), B(2; 6), C(7; -8). ABC có toạ độ trọng tâm G là a) (1; 0) b) (0; 1) c) (2; 1) d) (1; 2)Câu 12. Cho ba điểm A(-6; 2), B(2; 6), G(1; 0). Để ABGH là hình … khoảng bằng 2 và cách điểm B(2; 3) một khoảng bằng 4 y+ 1 = 0, 4x + 3y + 3=0Bài 9. Trong mặt phẳng Oxy cho hai đờng thẳng (d1): 3x 4y + 12 = 0 (d2): 12x + 5y 7 = 0Viết PT các phân giác…
… Với hình chóp tứ giác đều S.ABCD Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ Giả sử cạnh hình vuông bằng a và đường cao SO h Chọn O(0;0;0) là tâm của hình vuông Khi đó :  … Với hình chóp S.ABC có ABCD là hình thoi và SA (ABCD) ABCD là hình thoi cạnh a chiều cao bằng h Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ sao cho O(0;0;0) Với hình … www.MATHVN.comwww.mathvn.com 2 4/Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(1;1). Hãy tìm điểm B trên đường thẳng y =3 và điểm C trên trục hoành sao cho ABC là tam giác đều. 5/Trong mặt phẳng Oxy cho điểm B trên…
Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng GV: Lê Ngọc Sơn_ THPT Phan Chu Trinh Page 18 of 20 CÁC BÀI TỐN CHỌN LỌC VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRỊN Bài tập 1. Trong mặt phẳng Oxy cho …  và    22C:x 1 y 2 16  Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng GV: Lê Ngọc Sơn_ THPT Phan Chu Trinh Page 17 of 20 CHỦ ĐỀ 2. TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRỊN Bài tập 1. … điểm N4;1 một đoạn bằng 2 Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng GV: Lê Ngọc Sơn_ THPT Phan Chu Trinh Page 12 of 20 f) Qua điểm A2;3 và cách đều hai điểm B5; 1 và…
Từ khóa: chuyên đề hình học phẳng oxy luyện thi đại họcchuyên đề hình học phẳng luyện thi đại học 2011chuyên đề hình học phẳng lớp 10chuyên đề hình học phẳng thi đại họcchuyên đề hình học phẳng 10chuyên đề hình học phẳng trần sĩ tùngchuyên đề hình học phẳng ôn thi hsgbài tập chuyên đề hình học phẳngchuyên đề hình học phẳng haychuyên đề hình học phẳng thcschuyên đề hình học phẳng luyện thi đại họcchuyên đề hình học phẳng ôn thi đại họcchuyen de hinh hoc phang trong cac ki thi dai hocchuyên đề hình học phẳng ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnhchuyen de hinh hoc phangchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2, ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
… góc 600 c. Chứng minh rằng ON2 + NF1. NF2 là một hằng số – 14 – CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG HÌNH HỌC PHẲNGI. Véc tơ chỉ phương và pháp tuyến1 ) Véc tơ ur là véc tơ chỉ … tọa độcho tam giác ABC có A ( 4 ; 1 ) − và phương trình hai đường trung tuyến 1 1BB : 8 x y 3 0, CC : 14 x 13 y 9 0 − − = − − =. Tính tọa độ những điểm B, C.Bài 4. Trong mặttọa độ … góc 600B ài 13 : viết ptddt qua A91 ; 2 ) và cách đều B ( 2 ; 3 ) C ( 4 ; 5 ) Phần 3 : SỬ DỤNG TÍNH CHẤT HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNGBài 1 : Cho tam giác ABC vuông cân tại A, …… 411 Đ1. toạ độ trong mặtPhần I : Tự luậnBài 1. Trong mặtcho vectơ AB = ( – 3 ; 4 ), điểm A ( 2 ; – 1 ). Tìm toạ độ điểm B. B ( – 1 ; 3 ) Bài 2. Trong mặtcho vectơ a = ( 2 ; … trên đều đúngCâu 11. Cho ba điểm A ( – 6 ; 2 ), B ( 2 ; 6 ), C ( 7 ; – 8 ). ABC có toạ độ trọng tâm G là a ) ( 1 ; 0 ) b ) ( 0 ; 1 ) c ) ( 2 ; 1 ) d ) ( 1 ; 2 ) Câu 12. Cho ba điểm A ( – 6 ; 2 ), B ( 2 ; 6 ), G ( 1 ; 0 ). Để ABGH là … khoảng chừng bằng 2 và cách điểm B ( 2 ; 3 ) một khoảng chừng bằng 4 y + 1 = 0, 4 x + 3 y + 3 = 0B ài 9. Trong mặtcho hai đờng thẳng ( d1 ) : 3 x 4 y + 12 = 0 ( d2 ) : 12 x + 5 y 7 = 0V iết PT những phân giác …… Vớichóp tứ giác đều S.ABCD Chọn hệ trục tọa độ nhưvẽ Giả sử cạnhvuông bằng a và đường cao SO h  Chọn O ( 0 ; 0 ; 0 ) là tâm củavuông Khi đó :                  … Vớichóp S.ABC có ABCD làthoi và SA  ( ABCD ) ABCD làthoi cạnh a chiều cao bằng h Chọn hệ trục tọa độ nhưvẽ sao cho O ( 0 ; 0 ; 0 ) Với … www. MATHVN.comwww.mathvn.com 2 4 / Trong mặtvới hệ tọa độcho điểm A ( 1 ; 1 ). Hãy tìm điểm B trên đường thẳng y = 3 và điểm C trên trục hoành sao cho ABC là tam giác đều. 5 / Trong mặtcho điểm B trên …… Phương pháp tọa độ trong mặtGV : Lê Ngọc Sơn_ THPT Phan Chu Trinh Page 18 of 20 CÁC BÀI TỐN CHỌN LỌC VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRỊN Bài tập 1. Trong mặtcho …   và       22C : x 1 y 2 16     Phương pháp tọa độ trong mặtGV : Lê Ngọc Sơn_ THPT Phan Chu Trinh Page 17 of 20 CHỦ ĐỀ 2. TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRỊN Bài tập 1. … điểm   N4 ; 1 một đoạn bằng 2P hương pháp tọa độ trong mặtGV : Lê Ngọc Sơn_ THPT Phan Chu Trinh Page 12 of 20 f ) Qua điểm   A2 ; 3  và cách đều hai điểm   B5 ; 1  và … Từ khóa : chuyên đề hình học phẳng oxy luyện thi đại họcchuyên đề hình học phẳng luyện thi ĐH 2011 chuyên đề hình học phẳng lớp 10 chuyên đề hình học phẳng thi đại họcchuyên đề hình học phẳng 10 chuyên đề hình học phẳng trần sĩ tùngchuyên đề hình học phẳng ôn thi hsgbài tập chuyên đề hình học phẳngchuyên đề hình học phẳng haychuyên đề hình học phẳng thcschuyên đề hình học phẳng luyện thi đại họcchuyên đề hình học phẳng ôn thi đại họcchuyen de hinh hoc phang trong cac ki thi dai hocchuyên đề hình học phẳng ôn thi học viên giỏi cấp tỉnhchuyen de hinh hoc phangchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, nhìn nhận chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện kèm theo dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13 : Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13 : Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13 : Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13 : Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13 : Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động giải trí học tập của học viên theo hướng tăng trưởng kỹ năng và kiến thức học tập hợp tác tại những trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về quy mô thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp những oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25 o2, ce 0 5 zr0 5 o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2T ranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo pháp lý tố tụng hình sự Nước Ta từ thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân khu ( Luận văn thạc sĩ ) Giáo án Sinh học 11 bài 15 : Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14 : Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14 : Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua và bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết đặc thù chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Đánh giá bài viết