Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm về chuyên đề lượng giác, giúp những bạn ôn tập và củng cố kỹ năng và kiến thức về phương trình lượng giác cơ bản và nâng cao, sẵn sàng chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi trắc nghiệm môn Toán năm 2020. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

1). Giải phương trình cos3x – sin3x = cos2x.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

2). Tìm m để phương trình cos2x – (2m – 1)cosx – m + 1 = 0 có đúng 2 nghiệm x[-π/2; π/2].

A ). – 1 < m ≦ 0 B ). 0 ≦ m < 1. C ). 0 ≦ m ≦ 1 D ). - 1 < m < 1

3). Giải phương trình 1 + sinx + cosx + tanx = 0.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

4). Giải phương trình sin2x + sin2x.tan2x = 3.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

5). Phương trình 1 + cosx + cos2x + cos3x – sin2x = 0 tương đương với phương trình.

A ). cosx. ( cosx + cos3x ) = 0. B ). cosx. ( cosx – cos2x ) = 0. C ). sinx. ( cosx + cos2x ) = 0. D ). cosx. ( cosx + cos2x ) = 0.

6). Giải phương trình 1 + sinx + sinx.cosx + 2cosx – cosx.sin2x = 0.

A ). x = – π / 2 + k2π B ). x = π / 2 + k2π C ). x = π + k2π D ). x = k2π

7). Giải phương trình 4(sin6x + cos6x) + 2(sin4x + cos4x) = 8 – 4cos22x.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

8). Phương trình sin3x + cos2x = 1 + 2sinx.cos2x tương đương với phương trình

A ). sinx = 0 v sinx = 50%. B ). sinx = 0 v sinx = 1. C ). sinx = 0 v sinx = – 1. D ). sinx = 0 v sinx = – 50%.

9). Giải phương trình 1 – 5sinx + 2cos2x = 0.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

10). Phương trình Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác tương đương với phương trình.

A ). cot ( x + π / 4 ) = – √ 3 B ). tan ( x + π / 4 ) = √ 3 C ). tan ( x + π / 4 ) = – √ 3 D ). cot ( x + π / 4 ) = √ 3

11). Giải phương trình sin3x + cos3x = 2(sin5x + cos5x).

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

12). Giải hệ phương trình Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

13) Giải phương trình tanx/sinx – sinx/cotx = \frac{\sqrt{2}}{2}

A. x = ±\frac{\pi}{4}+k\pi

B. x = ± \frac{3\pi}{4}+k2

C. x = ± + k D. x = ± + k

14) Giải phương trình \frac{\cos x\left(\cos x+2\sin x\right)+3\sin x\left(\sin x+\sqrt{\left(2\right)}\right)}{\sin2x-1}= 1

A. x = ± + k2 B. x = – + k

C. x = -+k2, x = -\frac{3\pi}{4}+k2

D. x = – + k2

15) Giải phương trình sin2x + sin23x – 2cos22x = 0.

A. x = \frac{\pi}{2}+k2, x = \frac{\pi}{8}+\frac{k\pi}{4}

B. x = k, x = +

C. x = +k2, x = +\frac{k\pi}{2}

D. x = k, x = +

16) Giải phương trình \frac{\tan x-\sin x}{\sin^3x}= \frac{1}{\cos x}

A. x = + k B. x = k2 C. Vô nghiệm

D. x =

(Còn tiếp)

Trên đây Tìm Đáp Án vừa ra mắt tới những bạn Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác. Mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm những môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 … Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm :

  • Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
  • Toán 11 Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp
  • Phương pháp giải phương trình lượng giác lớp 11
Đánh giá bài viết