3.4
/
5
(
37
bầu chọn
)

Toán học là một phần không hề thiếu trong đời sống, học tập, thao tác. Từ những phép tính đơn thuần hay đến những bài toán khó và kể cả là những cuộc mua và bán thường thì hằng ngày cũng cần đến sự giám sát của toán học .
Sự phong phú đa dạng chủng loại, vô hạn của toán học luôn là đề tài của rất nhiều người cần phải học hỏi và khai thác. Trong bài viết này chúng tôi đề cập đến số hữu tỉ, vô tỉ là gì ? Cùng với việc phân biệt những tập hợp số để những bạn nắm rõ hơn kiến thức và kỹ năng này nhé !

Số hữu tỉ là gì?

  • Khái niệm

Số hữu tỉ là tập hợp những số hoàn toàn có thể viết được dưới dạng phân số ( thương số ). Tức là một số ít hữu tỉ hoàn toàn có thể được màn biểu diễn bằng một số ít thập phân vô hạn tuần hoàn. Số hữu tỉ được viết là a / b, trong đó a và b là những số nguyên nhưng b phải khác 0
Q. là tập hợp những số hữu tỉ. Vậy ta có : Q. = { a / b ; a, b ∈ Z, b ≠ 0 }

  • Tính chất

  • Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được .
  • Phép nhân số hữu tỉ có dạng a / b * c / d = a * c / b * d
  • Phép chia số hữu tỉ có dạng a / b : c / d = a * d / b * c \
  • Nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0 .

tính chất số hữu tỉ

Ví dụ :

Nhân số hữu tỉ : 3/2 * 5/7 = 3 * 5/2 * 7 = 15/14
Chia số hữu tỉ : 4/5 : 3/7 = 4 * 7 / 3 * 5 = 28/15
Số hữu tỉ 3/2 có số đối là ( – 3/2 ). Tổng hai số đối 3/2 + ( – 3/2 ) = 0

Số vô tỉ là gì?

Số vô tỉ là các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I.
Các bạn cần ghi nhớ các số thực không phải là số hữu tỉ có  nghĩa là các bạn không thể biểu diễn được dưới dạng tỉ số như a/ b (trong đó a, b là các số nguyên).

  • Tính chất

Tập hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được .
Ví dụ :
Số vô tỉ : 0,1010010001000010000010000001 … ( đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn )
Số căn bậc 2 : √ 2 ( căn 2 )
Số pi ( π ) : 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50 288 … ..

số vô tỷ là gì

Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

  • Số hữu tỉ gồm có số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là những số thập phân vô hạn không tuần hoàn .
  • Số hữu tỉ chỉ là phân số, còn số vô tỉ có rất nhiều loại số khác nhau
  • Số hữu tỉ là số đếm được, còn số vô tỉ là số không đếm được

Mối quan hệ các tập hợp số

Ký hiệu những tập hợp số :
N : Tập hợp số tự nhiên
N * : Tập hợp số tự nhiên khác 0
Z : Tập hợp số nguyên
Q. : Tập hợp số hữu tỉ
I : Tập hợp số vô tỉ
Ta có : R = Q. ∪ I .

Tập N ; Z ; Q ; R.

Khi đó quan hệ bao hàm giữa những tập hợp số là : N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R

mối quan hệ giữa số hữu tỉ và vô tỉ

Kết luận: Với kiến thức về số vô tỉ, hữu tỉ mà chúng tôi chia sẻ như trên, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong lúc giải toán và áp dụng thành thạo trong cuộc sống của chính mình!

Đánh giá bài viết