Số bình phương hoặc bình phương của một số sẽ nhận được khi chúng ta nhân số đó với chính số đó. Nhưng có nhiều phương pháp và cách biểu diễn khác nhau để tìm căn bậc hai của 10 . Hãy xem xét một vài ví dụ cho các số bình phương.Ví dụ,4 2 = 4 × 4 = 16, đại diện cho bình phương của số 4
11 2 = 11 × 11 = 121, đại diện thay mặt cho bình phương của số 11
8 2 = 8 × 8 = 64, đại diện thay mặt cho bình phương của số 8
Vì vậy, trong những ví dụ trên, 4, 10 và 8 là những số bình phương. Nếu tất cả chúng ta muốn tìm một số ít đã cho có phải là một hình vuông vắn tuyệt vời và hoàn hảo nhất hay không, thì hãy kiểm tra hàng đơn vị chức năng của một số ít .

  • Con số không phải là một hình vuông hoàn hảo nếu con số kết thúc bằng 2,3,7 và 8.
  • Con số được cho là một hình vuông hoàn hảo nếu hàng đơn vị của một con số kết thúc bằng 1,4,5,6 và 9.

Làm thế nào để tìm căn bậc hai của 10 ?

Việc tìm căn bậc hai của 10 hơi phức tạp vì số …… bởi vì số 10 không phải là một hình vuông hoàn hảo mà có chữ số 0 ở hàng đơn vị của nó. Tìm căn bậc hai của một số là quá trình ngược lại của bình phương số. Chúng ta có thể tìm căn bậc hai của 10 bằng hai phương pháp. Một phương pháp là tìm các giá trị gốc bằng cách sử dụng các vị trí đơn vị và một phương pháp khác là với sự trợ giúp của phương pháp chia dài. Từ các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy số 16, 121 và 64 là các hình vuông hoàn hảo, có đơn vị tương ứng là 6, 1 và 4.

Ký hiệu để biểu thị căn bậc hai là ‘ √’ . Đây  còn được gọi là ký hiệu cấp tiến hoặc cơ số. Số bên dưới biểu tượng căn bậc hai được gọi là radicand. Giá trị của căn bậc hai được biểu diễn ở dạng căn cũng như ở dạng thập phân. Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về căn bậc hai của 10, trong đó số 10 được gọi là radicand.

Kim tự tháp vuông là gì ? Xem xong 5 phút hiểu luôn .

Căn bậc hai của 10 là gì ?

Căn của 10 hoặc căn bậc hai của 10 được biểu diễn dưới dạng √10 . Chúng ta biết rằng số 10 là một số chẵn nhưng nó không phải là một số nguyên tố. Các số nguyên tố có tính chất là chỉ có hai thừa số của một số chẳng hạn như 1 và chính số đó. Nhưng như chúng ta biết, 10 có 4 bội số, 1,2,5 và 10, nó không phải là số nguyên tố và các thừa số được viết dưới dạng

1 × 10 = 10
2 × 5 = 10
5 × 2 = 10
10 × 1 = 10

Nhưng khi câu hỏi xuất hiện, làm thế nào chúng ta có thể tìm ra căn bậc hai cho giá trị của 10? Đầu tiên, viết các thừa số của 10 như cho bên dưới.

10 = 2 × 5
Trong biểu thức trên, bạn hoàn toàn có thể thấy rằng số bình phương không có ở phía bên phải. Vì vậy, căn bậc hai của 10 hoàn toàn có thể được viết là ;
10 – √ = 2 × 5 — – √ Chúng ta không hề lấy số hạng bình phương ra khỏi căn, vì nó không có số hạng bình phương và nó được viết là ,

10–√=2-√5-√

Biểu thức trên là dạng căn của 10 – √. Nếu tất cả chúng ta muốn viết nó ở dạng thập phân, hãy đặt những giá trị của2 – √ và 5 – √ tương ứng xê dịch bằng 1,414 và 2,236. Vì thế ,
10 – √ = 1,414 × 2,236

10–√ = ± 3,162 xấp xỉ.

Căn bậc hai của 10 theo chiêu thức chia dài

Để tìm căn bậc hai của 10 xấp xỉ, phương pháp chia dài được sử dụng. Sử dụng quy trình chia dài để tìm giá trị như sau.

Căn bậc hai của 10

Tương tự, so với số như 10, không phải là bình phương tuyệt vời và hoàn hảo nhất, sử dụng chiêu thức tương tự như để tìm giá trị căn bậc hai. Ví dụ, 12, 18, 20, 27, v.v. không phải là bình phương hoàn hảo nhất, vì chúng cho giá trị căn bậc hai ở dạng căn cũng như ở dạng thập phân .

Xem thêm: 

Đánh giá bài viết