Công thức tính diện tích tam giác vuông, đều, cân, thường
Để tính diện tích tam giác tất cả chúng ta có rất nhiều các cách khác nhau với nhiều công thức được sử dụng phổ cập cũng như công thức khi sử dụng cần được phải chứng tỏ .

Trong bài viết này, traloitructuyen.com sẽ giới thiệu những cách tính diện tích tam giác được sử dụng nhiều nhất và khá dễ hiểu các bạn có thể áp dụng trong học tập cũng như các bài thi.

 • Tính diện tích tam giác vuông, cân
 • Công thức tính diện tích tam giác lớp 5
 • Công thức tính diện tích tam giác lớp 10
 • Công thức tính cạnh tam giác vuông cân
 • Tính diện tích tam giác biết 3 cạnh
 • Diện tích tam giác đều cạnh 2a

Công thức tính diện tích tam giác thường

Công thức tính diện tích tam giác thường
Diện tích tam giác thường tính bằng cách nhân độ cao với độ dài đáy, lấy tác dụng đó chia cho 2. Diện tích tam giác thường bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy tam giác .

Cách tính diện tích tam giác thường

S = (a x h)/ 2

Trong đó:

+ a : Chiều dài đáy tam giác
+ h : Chiều cao tam giác .
– Từ công thức trên suy ra : h = ( sx2 ) / a hoặc a = ( sx2 ) / h .

Bài tập ví dụ

* Tính diện tích hình tam giác có
a, Độ dài đáy là 15 cm và chiều cao là 12 cm
b, Độ dài đáy là 6 m và chiều cao là 4,5 m

Lời giải:

a, Diện tích của hình tam giác là :
( 15 x 12 ) : 2 = 90 ( cm2 )
Đáp số : 90 cm2
b, Diện tích của hình tam giác là :
( 6 x 4,5 ) : 2 = 13,5 ( mét vuông )
Đáp số : 13,5 mét vuông

Chú ý: Trường hợp không cho cạnh đáy hoặc chiều cao, mà cho trước diện tích và cạnh còn lại, các bạn hãy áp dụng công thức suy ra ở trên để tính toán.

Công thức tính diện tích tam giác vuông

Công thức tính diện tích tam giác vuông
Diện tích tam giác vuông bằng 50% tích chiều cao với chiều dài đáy .

Cách tính diện tích tam giác vuông

s = ( a x h ) / 2

Trong đó:

+ a : Chiều dài đáy tam giác vuông .
+ h : Chiều cao tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên .
– Từ công thức trên suy ra : h = ( sx2 ) / a hoặc a = ( sx2 ) / h .

Bài tập ví dụ

* Tính diện tích của tam giác vuông có :
a, Hai cạnh góc vuông lần lượt là 3 cm và 4 cm
b, Hai cạnh góc vuông lần lượt là 6 m và 8 m

Lời giải:

a, Diện tích của hình tam giác là :
( 3 x 4 ) : 2 = 6 ( cm2 )
Đáp số : 6 cm2
b, Diện tích của hình tam giác là :
( 6 x 8 ) : 2 = 24 ( mét vuông )
Đáp số : 24 mét vuông
Tương tự nếu tài liệu hỏi ngược về cách tính độ dài, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng công thức suy ra ở trên .

Công thức tính diện tích tam giác đều

Công thức tính diện tích tam giác đều

 

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau và mỗi góc trong tam giác đều có góc bằng 60 độ, bất kỳ tam giác nào có ba góc bằng nhau được coi là một tam giác đều .

Cách tính diện tích tam giác đều

S = A2 X ( √ 3 ) / 4

Trong đó:

a : đó là chiều dài cạnh bất kể trong tam giác đều .

Bài tập ví dụ

* Tính diện tích của tam giác đều có :
a, Độ dài một cạnh tam giác bằng 6 cm và đường cao bằng 10 cm
b, Độ dài một cạnh tam giác bằng 4 cm và đường cao bằng 5 cm

Lời giải

a, Diện tích hình tam giác là :
( 6 x 10 ) : 2 = 30 ( cm2 )
Đáp số : 30 cm2
b, Diện tích hình tam giác là :
( 4 x 5 ) : 2 = 10 ( cm2 )
Đáp số : 10 cm2

Công thức tính diện tích tam giác cân

Công thức tính diện tích tam giác cân
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên và hai góc bằng nhau. Để tính diện tích tam giác cân cần có các thông tin đó là chiều cao tam giác và cạnh đáy .
Diện tích tam giác cân đối Tích độ cao nối từ đỉnh tam giác đó tới cạnh đáy tam giác, rồi chia cho 2 .

Cách tính diện tích tam giác cân

S = ( a x h ) / 2
+ a : Chiều dài đáy tam giác cân .
+ h : Chiều cao tam giác .

Bài tập ví dụ

* Tính diện tích của tam giác cân có :
a, Độ dài cạnh đáy bằng 6 cm và đường cao bằng 7 cm
b, Độ dài cạnh đáy bằng 5 m và đường cao bằng 3,2 m

Lời giải:

a, Diện tích của hình tam giác là :
( 6 x 7 ) : 2 = 21 ( cm2 )
Đáp số : 21 cm2
b, Diện tích của hình tam giác là :
( 5 x 3,2 ) : 2 = 8 ( mét vuông )
Đáp số : 8 mét vuông

Công thức tính diện tích tam giác vuông cân

Công thức tính diện tích tam giác vuông cân
Do tam giác vuông cân có cạnh đáy bằng chiều cao nên diện tích tam giác được tính bằng 50% bình phương cạnh đáy hoặc 1 nửa bình phương chiều cao .

S=1/2 * (2a)

Với a là độ dài cạnh đáy
Trên đây là các công thức hay cách tính diện tích tam giác. Nếu bạn còn câu hỏi cần giải đáp hãy đặt bên dưới để chúng tôi vấn đáp sớm nhất nhé .

Một số từ khóa tìm kiếm liên quan:

 • Tính diện tích tam giác vuông, cân
 • Công thức tính diện tích tam giác lớp 5
 • Công thức tính diện tích tam giác lớp 10
 • Công thức tính cạnh tam giác vuông cân
 • Tính diện tích tam giác biết 3 cạnh
 • Diện tích tam giác đều cạnh 2a
Đánh giá bài viết